Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Topit dřevem se vám v letošní zimě finančně velmi vyplatí

Vlhkost dřeva by neměla překročit 30 %
   Veličina zvaná výhřevnost udává v poměrných jednotkách, kolik energie vznikne při spalování 1 kg hmoty: V laboratorních podmínkách se výhřevnost měkkého i tvrdého dřeva s nulovou vlhkostí pohybuje v rozmezí 17 až téměř 20 MJ/kg. Nejvyšší dosahuje bříza, nejnižší dub. Ovšem výhřevnost dřeva je významně snižována právě jeho vlhkostí, a to o tzv. výparné teplo nezbytné k odpaření veškeré vody z dřevního paliva. Čím větší je kus dřeva, tím déle se z něj voda odpařuje. Dřevo vyschlé přirozenou cestou má vlhkost kolem 20 % a může v běžné praxi dosáhnout výhřevnosti asi 14 výjimečně 16 MJ/kg. To jsou hodnoty srovnatelné s průměrnou výhřevností hnědého uhlí, za černým však výhřevnost dřeva zaostává a například ve srovnání s koksem je přibližně poloviční. Vlhkost by neměla překročit 30 %, při které má dřevo výhřevnost přibližně 12 MJ/kg. Z optimální vlhkost paliva do 20 % obvykle vycházejí výrobci, když uvádějí maximální výkon topidla nebo spotřebu dřeva v kilogramech za 1 hodinu. Při koupi štípaného dřeva, které prodejce nabízí za vyšší cenu s tím, že jde o vyschlé palivo, se přesvědčte o způsobu jeho dosavadního uskladnění.

Jak poznáte vyschlé dřevo?
    Výhodné je skládat naštípaného dřeva do osvědčených válcových kupek, nejlépe se stříškou. Naštípaná polena klademe paprskovitě do kruhu tak, aby se vytvořené prstence mírně svažovaly do svého středu. Stabilitu kupky podpoří rovný podklad, například rošt, hrubý štěrk či kameny. Dřevo je pak ze všech stran i zespodu odvětrané. Proti dešti lze kupku opatřit přesahem stříšky, případně vhodným prodyšným pláštěm. Čím je dřevo měkčí, tím rychleji se vysuší. Smrkovému stačí i rok, tvrdé z listnáčů potřebuje obvykle dva až čtyři roky. Jak vyschlé dřevo poznáte? Při poklepu má tzv. zvonit, když na dotek chladí, je ještě příliš vlhké.

Kotel na pelety je ekologický a maximálně úsporný
   Konstruktéři topidel stále vymýšlejí, jak přivést ve správném okamžiku, do nejvhodnějšího prostoru topeniště účelnou dávku vzduchu, aby všechny prchavé látky, které se ze dřeva uvolňují, průběžně vyhořely a nevyletěly bez užitku komínem nebo naopak nezůstaly v popelu. Řešením jsou speciální kotle na zplynování dřeva, kotle na štěpky či na peletky. Ve srovnání s obvyklými kamny, kotlem nebo krbovou vložkou mají nejméně o polovinu vyšší účinnost a řadu dalších technických výhod a možností. Jsou však mnohem dražší, zejména topná zařízení na pelety. 
   Pelety jsou drobné špalíčky neboli granule s průměrem od několika do 20 milimetrů a dlouhé kolem 6 centimetrů, vznikají lisováním rozemleté a přesušené biomasy − odpadní dřevní či pěstované rostlinné hmoty. Surovinou jsou například piliny nebo ze sláma. Vlhkost pelet se pohybuje kolem 10 % a reálná průměrná výhřevnost dosahuje hodnoty asi 16,5 MJ/kg. Rozhodnete-li se investovat do kotle na pelety, měli byste pečlivě vybírat, konzultovat detaily i parametry s odborníky a zvažovat všechny možné okolnosti.
   Automatika kotlů obstarává nejen regulaci výkonu podle nastavených parametrů vytápění, ale rovněž dopravu peletek ze zásobníku do kotle. Zařízení je schopno rychle reagovat na potřebu tepla a v každém okamžiku pelety spalovat nejefektivněji, tedy nejen úsporně, ale také s nejmenší možnou emisní zátěží. Velikost zásobníku určuje četnost jeho doplňování, která může být několikadenní, měsíční i delší. Je-li zařízení umístěné v obytném prostoru, automatické plnění hořáků snižuje prašnost topidla. Také malé množství popela výrazně usnadňuje obsluhu. Odtah spalin nevyžaduje objemný komín, vhodný tah reguluje spalinový ventilátor. Do těchto kotlů lze potřebné množství vzduchu přivádět zvenku. Teplo lze rozvádět vzduchovým i teplovodním výměníkem nebo ho akumulovat v objemné nádrži.

Brikety jako náhrada za kusové dřevo?
   Dřevní brikety, podobně jako pelety lisované z dřevního odpadu, rozemleté štěpky, kůry a pilin, také nejlépe využijeme ve speciálních kotlích na zplynování dřeva nebo na štěpku, případně i v peletových topidlech, která to umožňují. Vyšší výhřevnost dřevních briket, štěpky či pelet dokážou využít jen kotle s vyšší účinností, tedy takové, které jsou konstruovány pro tzv. zplynování dřeva nebo spalování drcené a lisované biomasy. V klasických krbových kamnech či vložce zastoupí kvalitní dřevní brikety kusové dřevo, když například nestihlo dostatečně proschnout. Musíte však počítat s tím, že náklady za vytápění budou vyšší, než kdybyste v běžném kotli topili dobře vyschlými polínky. O kolik výdaje za otop narostou, to záleží na cenách obou druhů dřevního paliva, které se mohou podle místa nákupu výrazně lišit. Palivo z lisované biomasy se vyplácí nakupovat ve velkém, tedy aspoň po tunách. Někteří prodejci však nejpříznivější ceny včetně dopravy (kolem 5000 Kč za tunu v roce 2010) nabízejí například od dodávky 4 tun.

KV - Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení