Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Tlaková impregnace dřeva a jeho správné použití

Jak se impregnuje
   Pod názvem „tlakově impregnované dřevo“ nabízejí prodejci a specializované obchody odpovídající, hotové výrobky. Borovicové nebo smrkové dřevo, ze kterého jsou vyrobeny, pochází z evropských lesů. Účinné impregnační látky, soli kovových prvků, způsobují, že se dřevo stane pro půdní organismy, jako jsou například bakterie, houby nebo hmyz, nepoživatelným. Toho lze dosáhnout jedině tak, že impregnace pronikne hluboko do dřeva. Proto se do velkých tlakových komor, až šest metrů dlouhých, uzavírají jednotlivé dřevěné díly, zpracované již na míru a naskládané na sebe s mezerami mezi jednotlivými kusy. V komoře se následně vytvoří podtlak, který vysaje vodu z povrchových vrstev dřevěných ploch. V další fázi, nyní za působení přetlaku, jsou do struktury dřeva vtlačovány impregnační látky, které se uvnitř navážou a chemicky fixují. Soli kovových prvků používané k impregnaci jsou jedovaté. Jejich zbytky, které se do dřeva nezafixovaly, mohou člověku přivodit zdravotní potíže. Proto se dřevo ještě v tlakové komoře důkladně oplachuje. Přísné předpisy jednoznačně specifikují, že na povrchu impregnovaných částí nesmí zůstat nic než čistá voda. V České republice upravuje předpisy týkající se impregnace dřeva ČSN 490615 – Ochrana dřeva. Technologické postupy impregnace dřeva proti biologickým škůdcům.
   Pojem „tlakově impregnované dřevo“ však není zárukou kvality. Při nákupu by měl být obchodník schopen potvrdit vám na prodejním dokladu, že jeho zboží vyhovuje výše  uvedeným požadavkům. Levné produkty, nabízené v čím dál tím větší míře z východoevropských zdrojů, tato kritéria splňují jen výjimečně. Nedostatky se většinou projeví až po uplynutí zákonem dané záruční lhůty. Nákup vysoce kvalitního značkového zboží se především u výrobků tohoto typu rozhodně vyplatí. Při nákupu neplatíte pouze za způsob impregnace. Vysoká cena tlakově impregnovaného dřeva je totiž vyvážena jeho jasnými výhodami: kvalita dřeva, větší hustota materiálu, čistší zpracování povrchu a náročný design jsou faktory, které se později zřetelně projeví při jeho dalším zpracování.

Rozměry a povrchy
   Částečně drážkované povrchy typické pro tlakově impregnované dřevo zmírňují nebezpečí uklouznutí při pokrytí povrchu řasami. Tomu lze totiž ve vlhkém prostředí obvykle zabránit pouze pravidelným čištěním. Tento druh profilace způsobuje, že viditelné plochy dřeva vypadají jednotněji a že povrchy přitisknuté těsně k sobě lépe osychají.

Ošetření ploch
   Masívní dřevo se vždy přizpůsobuje výkyvům vlhkosti vzduchu Při rostoucí vlhkosti vzduchu dřevo vodu ve formě vodní páry vsakuje a při klesající vlhkosti ji zase vypařuje. Nátěry by tuto ztv. hygroskopickou vlastnost dřeva měly ovlivňovat pouze mírně. Proto se musí otevřené póry nátěrů na masivním dřevě zachovat propustnost vodních par. Jedná se o tyto nátěry: průsvitné dekorativní lazurovací (napouštěcí) laky, poloprůsvitné nátěry, krycí barvy, akrylové laky.
   Tyto nátěry s pojivy na bázi modifikovaných přírodních olejů nebo akrylových pryskyřic jsou velmi vhodné a navíc se s nimi snadno pracuje. Při výběru barevných tónů je třeba dbát na následující: čím tmavší barevný odstín, tím rychleji dochází k zahřátí plochy slunečním zářením, zatížení způsobené výkyvy teploty se zvětšuje. Na světlejších nátěrech se však zase brzy vytvoří povlak z řas a v blízkosti země se objeví zřetelné nečistoty a špína.

Ochranná opatření při zpracování dřeva
   Při vlastním zpracování se nelze vyhnout řezům. Řezáním se odkrývají nenaimpregnované plochy, které musí být v každém případě ošetřeny bezbarvou impregnací na dřevo. Většinou jde o čelní plochy, jejichž příčné řezy vždy vsakují impregnaci velmi dobře, nejlépe tehdy, pokud přířezy můžeme na krátkou dobu do impregnace postavit. Dřevo pak dále zpracováváme až po úplné zaschnutí impregnace.

Prevence poškození dřeva
   Impregnace proniká, podle tloušťky a druhu dřeva (borovice například vsakuje lépe než smrk), zřídka tak hluboko, aby se dostala až k samotnému vnitřku. Vlivem povětrnostních podmínek mohou ve dřevě ještě po dlouhé době vzniknout trhliny a pukliny To je dáno materiálem a nejedná se o žádnou závadu. Pokud může voda z povrchu rychle stéci a dřevo oschnout, nic se neděje.
   U trhlin na vodorovných površích však může dojít k problémům, pokud trhlina zasahuje až do nenaimpregnovaných vrstev dřeva a voda se odtamtud nevypařuje. Trvalá vlhkost poskytuje ideální podmínky pro vznik a růst bakterií a hub. Pak se zde rychle usazuje hmyz, a za pár let se může stát, že i silné trámy úplně prohnijí nebo budou vyhlodány. Tam, kde dřevo nelze pokrýt zinkovým plechem nebo fólií z umělé hmoty, např. u sedlových trámů a střešních latí pergoly, je nutné provádět pravidelnou kontrolu. Odhalíme-li při ní větší trhliny, je třeba využít nejbližšího suchého období k naplnění trhlin impregnací.

Alternativy tlakově impregnovaného dřeva
   Jako zcela přírodní materiál se nabízí nejjednodušší, cenově výhodné smrkové stavební dřevo, např. prkna na betonové bednění nebo na kůlny na nářadí. Nelze však opomenout, že tento materiál je náročný na zpracování a má kratší životnost. Modřínové dřevo s vysokým obsahem pryskyřice a cedr s uloženými minerálními látkami jsou od přírody nejlépe chráněny před povětrnostními vlivy. Ve specializovaných obchodech se dřevem však obdržíte hoblovaná prkna z těchto druhů dřeva většinou pouze na objednávku. Další druhy dřeva odolné proti povětrnostním vlivům jsou akát, mahagon, teak a iroko. Vysoce kvalitní materiál má však svou cenu. Přímému kontaktu s půdou a živými organismy v ní ale nemůže trvale odolat žádný biologický materiál. Nemusí vás trápit, že neošetřené povrchy všech druhů dřeva na denním světle brzy zešednou. Přirozené stříbřitě šedé odstíny splynou většinou harmoničtěji s okolní přírodou než barevné nátěry

KV
Ilustrační foto:P.D.Dřevěné konstrukce,Lukovany/www.pdwood.cz

Přihlášení