Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Stavba dřevěné terasy

 

Vyznačte plochu terasy dřevěnými kolíky a napnutým provázkem. Nyní můžete ještě přezkoušet, zda bude zahradní nábytek na tuto plochu vhodný. Vyhlouběte nyní plochu tak hluboko, aby celková konstrukce svou horní hranou podlahových prken měla požadovanou výšku pod prahem dveří na terasu.

 

 


                                                                                                            

Aby bylo dosaženo potřebné stability, mělaby být napřed nasypána 15 až 20cm tlustá vrstva štěrku, která by měla být zhutněna. Na tuto zhutněnou vrstvu přijde  5 cm tlustá vrstva kladečského písku. Ta je velice důležitá, aby bylo možno betonové desky přesně uložit.


 

 


 

Nyní můžete stejnoměrně rozložit betonové desky. Vzdálenosti nemají být příliš veliké (50 cm) na střed desek, aby se trámky příliš neprohýbaly. Krajní desky pokládejte rovnou na okraje.

 

 

 


 

Desky pokládejte vodorovně, začněte podél domu. Zkontrolujte ještě jednou vzdálenost desek ke spodní hraně dveřního prahu, aby horní hrana podlahových prken měla později správnou výšku. Pryžovou palicí lze pak usazení desek přesně vyrovnat.

 

 

 


 

Položte nyní nosné trámky příčně ke směru pokládky podlahových prken na betonové desky. Podlahová prkna leží obvykle rovnoběžně s průčelím domu.

 

 

 

 


                                                                                                                

Nosné trámky vyrovnejte rovnoběžně vůči sobě a kolmo ke stěně domu. Podlahová prkna jsou před přišroubováním na nosné trámky předvrtána. Použijte vrták se zahlubovací hlavou, aby vruty se zahloubenou hlavou lícovaly s po vrchovou plochou podlahy.

 

 

Přihlášení