Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Slovníček pojmů pro hledače pokladů

Air test - Základní pomůcka pro testování detektoru. Testovaný předmět není uložen v půdě, ale volně na povrchu. Jedná se pouze o orientační test; dosah v půdě a vyhodnocení se může dramaticky změnit.
Accept - Ve slovníčku detektoráře to znamená přijmutí určitého předmětu. Nebo lépe řečeno, určité povrchové vodivosti předmětu v nastavení diskriminace.
Automatické odladění vlivu půdy - Detektor si sám v automatickém režimu odlaďuje vliv minerálů a iontů kovů obsažených v půdě.
Automatické odladění interferencí - Funkce, kdy si detektor sám hledá nejméně rušený kanál. Vedle automatické funkce máte u mnoha detektorů možnost si pracovní frekvenci posouvat i ručně. Obvykle přepínáním v několika krocích. V mnoha případech se tak vyhnete nežádoucímu rušení a nebo přílišnému snižování citlivosti detektoru.
Citlivost - Nastavení citlivosti je pro hledání s detektorem kovů základní možností nastavení. Nastavením citlivosti ovlivňujete jak dosah detektoru, tak stabilitu. Je chybou si myslet, že na maximum nastavený detektor bude mít vždy maximální dosah. V lokalitách s velkým množstvím minerálů a odpadů tak získáte pouze nestabilní přístroj. Vždy se tak hledá optimální kompromis mezi stabilitou a dosahem.
Diskriminace - Obecně odmítání určitých kovových předmětů, nebo lépe řečeno, určité povrchové vodivosti předmětu. Správná diskriminace je jedním z nejdůležitějších parametrů detektoru a vývoj diskriminačních obvodů je mnohdy spojen s mnoha patenty a utajováním.
Detekce (předmětu) - Obecně vyhledání, zaměření určitého předmětu
Elektromagnetické interference - Častý problém se kterým se může detektorář potkat. Prostor je dnes v mnoha případech přesycen vysíláním na mnoha vlnových délkách. Problémem pak může být i poškozené nebo staré elektrické vedení. To pak obvykle vysílá na většině frekvencí současně a je prakticky neodladitelné. Interference pak způsobují nežádoucí nestabilitu detektoru.
Frekvence - Pracovní frekvence detektoru. Ovlivňuje prostup elektromagnetického pole půdou a také správnou funkci diskriminátoru. Klasické VLF detektory pracují na frekvenci od 3 kHz do 30 kHz. Další označení frekvenčních pásem je LF 30 až 300 kHz, MF 300 kHz až 3 Mhz a HF 3 až 30 Mhz
Identifikace signálu - K identifikaci signálu používáme jak audio odpověď detektoru, tak popřípadě vizuální na LCD. Ke správnému pochopení toho, co Vám detektor říká vede ale jediná cesta - praxe. Je řada předmětů, které dokáží detektor dokonale zmást (železné kroužky, rozpadající se fólie atd.) pak záleží především na zkušenostech každého hledače.
Mineralizace -Často probírané téma na všech detektorářských fórech. V ideálním případě by si detektor měl dokázat poradit s velkým množstvím v půdě rozpuštěných solí a iontů kovů. Těmto prvkům v půdě pak souhrnně říkáme mineralizace.
Nepohybový detektor - Nepohybové detektory se vyznačují tím, že pro identifikaci cíle v půdě nemusíte hledací sondou pohybovat. Pokud identifikujete předmět v půdě, stačí Vám pro získání tónové i grafické odpovědi nad cílem sondu v klidu podržet. Práce s detektorem je se ale v ničem dalším od pohybových detektorů prakticky neliší. Stejně jako u pohybových se i u nepohybového detektoru pohybujete prohledávaným místem pomalejším pohybem připomínajícím sečení trávy, kdy sonda postupně překrývá prohledávaný prostor.
Odladění vlivu mineralizace - Nebo také "odladění vlivu půdy". Pro správnou funkci detektoru v mnoha lokalitách funkce klíčová. Jednoduché digitální a analogové detektory používají pevně stanovenou hodnotu. Podle toho jakou úroveň jednotliví výrobci zvolí, vypadá i výsledná stabilita detektoru v terénu. Detektory z vyšších tříd používají různé, méně či více přesné, automatické nebo manuální funkce pro odladění půdy.
Notch - Okno nebo zářez. Jedná se o diskriminační funkci, kdy při nastavování detektoru nepostupujete od železa k neželezným kovům, ale můžete vyjmout jakékoli vodivostní číslo nebo segment. Jelikož výsledná vodivost předmětu se v jednotlivých půdách může i výrazně lišit, je lepší s touto funkcí, pokud je jí detektor vybaven raději šetřit. Nejčastěji se tato funkce používá pro odfiltrování železných a hliníkových fólii. Pokud je zvolená úroveň příliš vysoká, můžete snadno minout i chtěné cíle, jako jsou například malé stříbrné mince.
Pulsní detektory - Detektory pracující na principu elektromagnetických pulsů. Na rozdíl od klasických VLF detektorů nemají problémy s mineralizací půdy a obvykle se vyznačují větším hloubkovým dosahem. Problémem je ale velice špatná, nebo žádná diskriminace. Přístroje, které alespoň základní diskriminaci kovů (železo -  barevné kovy) zvládají jsou poměrně finančně nákladné.
Prahový tón - neboli threshold. Jedná se o základní nastavení detektoru, pokud je touto funcí přístroj vybaven. Jeho použitím získáte větší citlivost na malé předměty a také větší hloubkový dosah. Prahový tón je ale potřeba nastavovat citlivě. Příliš vysoká hodnota Vám naopak může malé předměty skrýt. Obvyklé nastavení je na prahu slyšitelnosti, kdy uživatel slyší pouze slabounký zvuk na pozadí. Existuje také celá řada detektorů, ve kterých se funkce thresholdu dá použít i v takzvaném tichém diskriminačním režimu, kde charakteristický zvuk thresholdu neslyšíte. Přesto ale pomocí vyššího nastavení této funkce získáte na citlivosti.
Prozvuk - neboli falešný signál. Při příliš vysokém nastavení citlivosti nebo prahového tónu může snadno docházet k tomuto jevu. Pro začátečníka může být těžší odlišit tento jev od klasické odpovědi detektoru na nález pod sondou. Postup pro ovládnutí identifikace prozvuků vyžaduje určitou míru praxe. Pro začátečníka je obecně nejlepší začít s menší úrovní citlivosti a naučit se nejdříve falešné signály dobře identifikovat.
Skenování - Prohledávání terénu sondou. Vždy mějte na paměti, že sonda by měla být co nejblíže povrchu země a s ní pokud možno rovnoběžně. Při hledání nespěchejte a snažte se, aby jednotlivé smyčky vždy o 50% překrývaly předchozí pohyb sondy.

KV                                                            Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení