Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Rychlá pomoc bez užití léků při průduškovém astmatu

Rychlá pomoc bez užití léků při průduškovém astmatu

Astmatické záchvaty propukají náhle, často v noci. Při prvním záchvatu se nemocný obrací s žádostí o rychlou lékařskou pomoc na některé zdravotnické zařízení. Záchvat se utiší broncholytiky, pacient se následně pošle na vyšetření a začíná systematická léčba u specialisty.
   Dýchání lze při záchvatu usnadnit také svépomocně. Doporučuje se hlavně odložit těsný oděv, zajistit přístup čerstvého vzduchu, ale vyhýbat se průvanu. Pak by měl nemocný zaujmout určitou polohu, která mu pomůže uvolnit nadměrné svalové napětí a zapojit brániční dýchání.

 

 

Poloha a dýchání při záchvatu
Dýchat se nám bude při začínajícím záchvatu snáze, jestliže se posadíme na židli ke stolu, na stůl položíme ruce a na ně hlavu. Snažíme se povolit šíjové a břišní svaly, vydechovat s přivřenými rty a výdechový proud tak zpomalovat. Nádechy jsou uvolněné, nenucené. Stejnou techniku dýchání můžeme použít při sedu obkročmo na židli, obličejem k opěradlu. O opěradlo opřeme ruce, na ně položíme hlavu. Doma dosáhneme téhož efektu, pokud na 10-15minut vložíme ruce do nádoby s teplou vodou. Koupel rukou se u dětí provádí při teplotě vody 37-38 °C, u dospělých při teplotě do 40 °C.

Metody uvolnění dýchacích cest
Jakmile se již pacientovi dýchá lépe a začíná mu odcházet hlen, je pro lepší pročištění dýchacích cest vhodné měnit jeho polohu tak, abychom vytvořili příznivé podmínky pro uvolnění různých částí plic. Jde tedy o drenáž dýchacích cest. Dokonalejšímu a rychlejšímu pročištění napomáhají různé masáže, při nichž pacient zaujímá drenážní polohu. Tomuto postupu říkáme drenážní masáž. 
   Astmatický záchvat lze u této metody nejúčinněji potlačit různými masážními technikami: poplácáváním dlaněmi, poklepáváním pěstí či hranou ruky, přerušovaným vibračním stlačováním hrudníku. Tyto druhy masáže může vykonávat sám nemocný nebo mu je dělá některý předem poučený člen rodiny.
   Účinek masáže je podmíněn pacientovým věkem a jeho stavem, ale závisí též na konkrétním úseku hrudníku, kde se masáž provádí  (ze strany hrudníku je masážní efekt nejslabší). Doba masáže, která se opět řídí pacientovým věkem a stavem, trvá celkem 3 až 5 minut. Masáž se provádí na obnaženém hrudníku, ale právě tak ji můžeme dělat přes ručník, župan nebo prostěradlo.
 
Drenážní polohy u masáže plic
Důležitou podmínkou pro plicní drenáž je pacientova správná poloha během drenážní masáže. Kontraindikací je při této technice pokročilý věk nebo těžký zdravotní stav nemocného. Níže jsou popsány výchozí polohy pro masáže určitých částí plic.
Přední horní segment plic vpravo a vlevo: Nemocný sedí, trup má podepřen polštářem. Tělo má nakloněno dozadu v úhlu 45-50°. Pacienta poplácáváme nad klíčními kostmi od krku k ramenům
Zadní horní segmenty vpravo a vlevo: Nemocný sedí, tělem se naklání dopředu v úhlu 50-60°. Pacienta poplácáváme po obou stranách zad v krajině nad lopatkami
Zadní segment levého plicního laloku: Nemocný leží na pravém boku (hlava a ramena se opírají o podušku), pánví je natočen o čtvrtinu dopředu. Pacienta poplácáváme po levé lopatce
Spodní segment plic: Nemocný leží na břiše (břicho je podloženo polštářem). Pacienta poplácáváme pod lopatkami
Zadní pravý segment: Nemocný leží na levém boku. Pravá strana je zepředu (od ramene po boky) podložena polštáři. Pacienta poplácáváme po pravé lopatce
Přední segment obou plic: Nemocný leží na zádech, polštář má válcovitě svinut pod koleny. Pacienta poplácáváme od klíčních kostí k pomyslné spojnici prsních bradavek.
Střední část pravého plicního laloku: Nemocný leží na levém boku, záda a pánev jsou podepřeny polštářem, hlava je o 10° níže než nohy. Pacienta poplácáváme nad pravou prsní bradavkou. Ženám masírujeme oblast vpravo od pravé prsní bradavky a pod podpažní jamkou.
Spodní segment pravého plicního laloku: Nemocný leží na levém boku hlavou dolů v úhlu 13-15°. Pacienta poplácáváme v krajině dolních žeber.
Zadní část spodních segmentů u obou plic: Nemocný leží na břiše hlavou dolů v úhlu 13-15°, břicho a bérce má podloženy polštářky. Pacienta poplácáváme z obou stran v oblasti dolních žeber.
Spodní segment levého plicního laloku: Nemocný leží na pravém boku hlavou dolů v úhlu 13-15°, tělo má v pase podloženo polštářem. Pacienta poplácáváme v oblasti dolních žeber.

Tlaková a bodová masáž  
Těm, kdo výše uvedené postupy drenážní masáže dosud neovládají, je možné doporučit jednoduchý způsob, jak z dýchacích cest vyčistit nadbytečný hlen a jak uvolnit dýchání. Jde o tlakovou masáž, která se provádí v dolní třetině hrudníku zepředu i zezadu, zleva i zprava, dále mezi lopatkami a z obou stran vzadu na krku. Jestliže stav nemocného umožňuje polohu vleže, měl by pacient spočívat zády na tvrdé podložce, pod hlavo by měl mít polštář. Trup by pokud možno neměl zaujímat zcela vodorovnou polohu, hlava by měla být trochu výš. Tlak na každou polovinu hrudníku vyvíjí masér oběma rukama současně, ruce spočívají symetricky nad žeberními oblouky v dolní třetině hrudníku. Tlak vyvíjíme při pacientově výdechu. Celkem je třeba vykonat 10-12 stlačení v trvání 5-7 vteřin.
   Účinek masáže je silnější, provádíme-li ji vibračním tlakem. Při této metodě napřed hrudník stlačíme 6-8x normálně, poté provedeme 4 až 6 vibračních stlačení. Nakonec přidáme bodovou masáž, při níž vykonáváme tlak oběma palci zároveň po obou stranách horní části hrudní páteře a následně zezadu po obou stranách krku. Dospělý pacient si může oblast krku masírovat sám ukazováky, prostředníky a prsteníky. Tlakovou masáž krku a mezilopatkové oblasti nemocný absolvuje vsedě 6-8x. Mezi lopatkami by mělo každé stlačení trvat 5-7 vteřin, na krku 3-5 vteřin. Tlak nesmí být nemocnému nepříjemný. Pokud si pacient dělá tlakovou masáž sám, nemělo by ho to příliš unavit.

Zdroj: Průduškové astma, dýchání, masáže, cvičení – J. Isajev, L. Mojsjuková, Granit, Praha, 2005, www.granit-publishing.cz.      Ilustrační foto sxc.hu

Přihlášení