Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Reportážní a dokumentární fotografii zvládnete i vy

 Reportáž může být předvídatelná, když známe přibližnou skladbu děje a dopředu si můžeme koncipovat jednotlivé záběry a celkové cílové vyznění. Příkladem jsou sportovní události, vernisáže výstav, reportáž z narozenin, svatby. Obtížnější je fotografovat nepředvídané události, které jsou dílem okamžiku, náhody, jako je živelná událost, požár, havárie, teroristická akce. Při tomto typu reportáže jsou kladeny velké požadavky na fotografovo vidění, jeho postřeh, schopnost předvídat, samozřejmým předpokladem je dokonalá technická výbava. Pokud jde o mimořádnou situaci, dá se drobná technická i výtvarná nedokonalost prominout (nehledě k možnému technickému vylepšení ve fotografickém programu).

Jak se fotí sport
   Řada současných digitálních fotoaparátů dokáže bez výrazného zpoždění zachytit pohyb, bohužel se zatím pohybují ve vyšší cenové relaci, u lacinějších kompaktů musíme se zpožděním počítat. Dobré je pracovat s ručním ostřením nebo namáčklou spouští mít zaostřeno, tím zkracujeme prodlevu mezi stiskem spouště a vlastní expozicí (u kompaktních fotoaparátů se prodleva se zaostřením a zpožděním blíží k 1 vteřině, po zaostření se jedná o 1/10 až 1/20). U reportážní a dokumentární fotografie proto musíme předvídat následující situaci a mačkat spoušť dopředu, tím eliminovat časové zpoždění od zmáčknutí spouště po vlastní expozici.
To platí jak u sportovní fotografie, tak u zachycení pohybu obecně, kupř. fotografií dětí. Samozřejmě chvíli bude trvat než fotoaparát a jeho časovou prodlevu zvládneme, ale nemusíme šetřit záběry jak u filmu, takže zvládnutí techniky bude rychlé. Rychlé zvládnutí je míněno tak, že již po první stovce reportážních záběrů začínáme zvládat zachycení pohybu. Ideální je specializace na jeden nebo i několik příbuzných sportů. Zcela odlišně se fotí motokros, hokej, skoky o tyči jsou rozdílné oproti plavání. Společným jmenovatelem všech sportovních záběrů je rychlost, případné použití sekvence záběrů a následný výběr. Musíme zohlednit rychlost ukládání u našeho přístroje, většinou stačí sekvence 3 až 5 obrázků (v závislosti na režimu záznamu), z nich již vybereme bez problémů. Důležitá je znalost prostředí a pravidel i vývoje sportovního klání. Ideální je znát i aktéry, nemusíme fotit outsidery, ale ihned se zaměřujeme na špičky. Skokanka do dálky může být nejlépe zachycená již v kvalifikací, nikdo nepozná, že jsme nevyfotili její vítězný skok. Pokud dokážeme předvídat dění, můžeme se po sportovišti pohybovat v předstihu a vyhledávat včas svoji fotografickou „parketu“. Když se v daném sportu dostatečně neorientujeme, je nejlepší se zpočátku postavit vedle profesionálů, kteří již vědí co fotit a co následuje. U sportovní fotografie se většinou používají velké teleobjektivy od ohniska 200 a výše. Tyto objektivy vyžadují velmi krátké časy, minimálně 1/500, lépe 1/1000 vteřiny a kratší, jinak může dojít k rozmazání snímku. Proto nastavujeme vyšší citlivost a používáme stativ. U skupinových sportů jako hokej, volejbal, košíková, se musíme kvůli naší velké mobilitě obejít bez stativu, případně užíváme pomocný stativ s jednou nohou. Existují i hrudní opěrky, které jsou k dostání ve specializovaných obchodech. Nastavujeme 200 ISO (320, 400 ISO podle možnosti přístroje, pozor na šum u většího zvětšení), záleží na druhu sportu který budeme fotografovat.

Nechť se rodina chová přirozeně
  Do reportážní fotografie můžeme řadit i fotografování rodiny, ta je nejčastějším námětem většiny fotografů, Při fotografování nám blízkých a známých osob máme práci usnadněnou znalostí lidí, a proto se můžeme soustředit na zachycení jejich typických rysů a kompoziční začlenění do prostředí. Nejlepších výsledků dosáhneme při přirozeném chování osob. Pokud chceme zachytit postavy s architekturou, krajinou, nemusí stát v pozoru a soustředěně hledět do objektivu.  Stačí rozmluva osob před pozadím, které chceme zobrazit, případně pohled směrem k dominantě, mělo by nám jít o zachycení přirozené momentální situace. Běžné záběry z dění na dovolené budou vypovídat opravdověji než nahrané, strnulé pózy fotografovaných obětí.
Zcela jiný může být pohled na oslavy, zde bude na místě pohled oslavované osoby do kamery. Důležitou roli hraje sdělení o jakou oslavu, případně oslavence se jedná. Alespoň na jedné fotografii zachytíme dort s počtem svíček u narozenin dítěte, předání kytky oslavenci, gratulaci vyznamenanému studentovi atd. Dál fotografujeme výše popsanými reportážními postupy, které jsme si již ověřili. U oslav a večírků je nejzajímavější zachytit uvolněnou atmosféru společnosti i jedinců. Nejvhodnějšími objektivy jsou širokoúhlé, dostaneme se s nimi mezi hosty, společnost více lidí nám neumožňuje odstup. Další předností je větší hloubka ostrosti širokoúhlých objektivů. Širokoúhlým ohniskem fotografujeme polocelky i detaily obličejů, drobné zkreslení je vyváženo zachycením velkého prostoru. Při komponování jednotlivých záběrů se snažíme vybírat klidné pozadí bez rušivých objektů, stínů a světel. Fotoaparát nastavujeme na vyšší citlivost ISO a dáváme přednost režimu s předností času. při menší intenzitě světla používáme bleskovou automatiku, tvrdé světlo se stíny je vyváženo možností rychlé reakce a zachycení okamžiku.

Při svatbě využijte vyšší i nižší citlivosti
Samostatnou kapitolou fotografování oslav je svatba, ideální je začátek reportáže již doma, při strojení nevěsty a scházení se hostů, tím dojde k obsahovému i obrazovému obohacení události. Klasika na radnici i v kostele je notoricky známá, jen je dobré si sled událostí zopakovat předem a očekávat jejich příchod s připraveným fotoaparátem. Při fotografování před obřadem nastavíme vyšší citlivost, tím získáme možnost i v méně světlých prostorách fotografovat bez blesku. Při vlastním obřadu nastavíme menší citlivost (80, 100 ISO) a fotografujeme s bleskem, který je jistotou pro zachycení neopakovatelné události. Předvolbou času upřednostníme 1/30 s (případně 1/50 s, podle intenzity světla v místnosti), blesková automatika dosvítí popředí s osobami a delší čas zachytí světlo a umožní prokreslení v celém prostoru. Novomanželé budou světelně zdůrazněni a zbytek osob v prostoru se neztrácí ve tmě. Namáčknutím spouště si zaostříme na aktéry (snížíme na minimum prodlevu expozice) a čekáme na vhodný okamžik ke stisknutí spouště. Nastavením nižší citlivosti dosáhneme lepší prokreslení polotónů a podání barev, vyvarujeme se šumu (fotografie bude možné výrazně zvětšit). Ve fotografování můžeme pokračovat ještě v okolí svatebních síní, na reprezentativních nádvoří, v parcích, vyfotografujeme ženicha s nevěstou, se svědky, rodiči, jakákoliv další tvůrčí recese je přínosem, který oceníme my a hlavně novomanželé.

KV - Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení