Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Problémy s GPS? Vyřešíme!

GPS přijímač nemůže zachytit signál resp. vypočítat pozici
1.
Ujistěte se, že přijímač zkoušíte „chytit“ na místě s čistým výhledem na oblohu – ve volném přehledném terénu, ne na úzké ulici ve městě. Ujistěte se, že anténa přijímače je směrována na oblohu.
2.Při použití v autě se ujistěte, zda vaše auto nemá speciální, pokovenou antireflexní vrstvu na skle. V tomto případě je nutné použít s GPS přijímačem externí anténu.
3.Pokud jste přijímač delší dobu nepoužívali (cca více než 1 měsíc), nebo se nacházíte daleko od pozice, kde byl naposledy spuštěn (cca 500 km a více), může přístroj provádět autolokalizaci a výpočet pozice může trvat řádově 5-20 minut (u dvanácti kanálových přijímačů, u méně kanálových se doba prodlužuje). U spuštěného přístroje sledujte stránku s informací o signálu, pokud se průběžně objevují jednotlivé signály, zkuste vyčkat – potřebujete nejméně tři a sloupečky se sílou signálu musí ztmavnout („uzamknout“ se). Pokud jsou sloupečky se signálem nízké, zkuste vyhledat místo s lepším výhledem na oblohu.
4.Pokud přijímač stále nemá žádný signál na stránce s informací o signálu, zkuste RESET přijímače (pozor na ztrátu dat) a opakovat pokus o výpočet pozice.
5.Pokud ani RESET nepomůže, či není známo jak váš přijímač resetovat, můžete se pokusit do paměti přístroje nahrát novější data o pozici družic – tzv. ALMANACH.
6.Pokud přijímač stále nemá signál a máte možnost použít jinou GPS anténu (u snímatelných antén), nebo externí anténu, učiňte tak. Pokud se v tomto okamžiku GPS podaří rozeběhnout, znamená to, že je vadný konektor antény, či samotná anténa. Můžete ji vyměnit, nebo se spojit s odborníkem.
7.Pokud přijímač stále nefunguje jak má, kontaktujte odborníka

GPS přijímač nejde spustit
1.
Ujistěte se, že jsou v přijímači nabité baterie, a případně slabé baterie vyměňte za nové.
2.Ujistěte se, zda jas displeje není snížen na minimum – v určitých podmínkách se může zdát, že je přijímač vypnut.
3.Zkuste přijímač RESETovat.
4.Zkuste připojit externí nabíjení a přístroj spustit na externí zdroj. Pokud by přijímač běžel, ujistěte se, že jsou v přístroji opravdu nabité baterie. Pokud ani poté nefunguje, kontaktujte odborníka.

U GPS přijímače nefungují některé funkce tak, jak by měly
1.
Pokuste se zjistit, zda od výrobce není možné vyměnit vnitřní software (tzv. firmware) v přístroji. Často se stává, že u výrobců, kteří poskytují (obvykle bezplatně) k dispozici nové verze firmware, je již vámi zjištěná závada vyřešena. Pokud není, informujte výrobce prostřednictvím internetu, nebo autorizovaného dealera. K výměně firmware stačí PC s přístupem na internet a datový kabel na propojení GPS a PC.

Zdá se, že GPS přijímač má vysokou spotřebu baterií
1.
Přesvědčte se, že nepoužíváte přístroj s podsvíceným displejem (ikona/ukazatel podsvícení displeje). Při dobrém osvětlení není podsvícení na první pohled zřetelné.
2.Zkuste přepnout přijímač do úsporného módu (battery save mod/šetřič baterií).
3.Přesvědčte se o kapacitě a typu baterií, které v přijímači používáte. Spotřeby v manuálu jsou uváděny k silným, alkalickým, nedobíjitelným bateriím. Ostatní baterie mají nižší kapacitu. Z dobíjecích baterií používejte baterie s vysokou kapacitou (především NiMH články o kapacitě 1600-2000 mAh). U starších (častěji používaných) dobíjecích článků může klesat jejich kapacita, kapacita alkalických dobíjecích baterií klesá s častým použitím rychleji, než u NiMH nebo NiCd baterií.

GPS přijímač není možné propojit s PC
1.
Ujistěte se, že v přijímači a PC je nastaven správný komunikační protokol (na PC i na GPS stejný) – volba protokolu závisí na použitém komunikačním programu. Nastavte stejnou přenosovou rychlost u PC a GPS.
2.Ujistěte se, že oba konektory (u GPS i u PC) jsou správně zastrčeny a pro jistotu je pevně dotlačte do konce.
3.Zkuste restartovat počítač.
4.Kontaktujte odborníka, který má zkušenosti s Vámi používaným komunikačním programem.
5.Zkuste použít jiný typ programu.

GPS přijímač často ztrácí pozici v terénu
1.
Jedním z důvodů může být špatné umístění přístroje. U přijímačů s tyčkovou anténou by tato anténa měla směřovat v rámci možností kolmo vzhůru k nebi. U přijímačů s páskovou anténou je ideální pozice ve vodorovné poloze, anténou směrem vzhůru. Anténa by měla mít co nejčistší výhled – je lepší přístroj nosit na popruhu batohu na rameni, než za opaskem. Umístění přijímače například v kapse u kalhot není tou nejlepší volbou.
2.Další radou je zapnutí přijímače s předstihem, dříve, než se dostanete do obtížného terénu nebo lesa. GPS přijímači stačí 5-10 min. provozu předem, na místě s čistým výhledem. Pokud se přijímač zapíná až v lese nebo úzkém údolí, je přesnost a spolehlivost „udržení“ signálu výrazně nižší.

U GPS přijímače se ztrácí data uložená v paměti
1.
Tato chyba se může stát u starších GPS přijímačů, u kterých bylo nutné v určitém limitu měnit hlavní baterii pro zamezení ztráty dat nebo u přijímačů, které používají záložní baterii pro zamezení ztráty dat nebo u přijímačů, které používají záložní baterii pro zachování uložených dat bez použití hlavních baterií. U záložní baterie dochází v případě skladování přístroje bez hlavních baterií k vybíjení, které může končit ztrátou uložených dat. Záložní baterii je možné v omezené míře dobít, případně je možné výměna. Tyto zásahy je lépe přenechat odbornému servisu nebo se s ním alespoň poradit.
2.Nové typy přijímačů již pro uchování zaznamenaných dat nepoužívají záložních baterií a nemají ani omezení v době, během které je nutné hlavní baterie vyměnit. V přijímačích je však stále použita baterie, která udržuje chod vnitřních hodin a je lepší přístroj skladovat včetně baterií. Pozor však na levné, nekvalitní baterie, které by mohly v přístroji vytéci.

KV - Ilustrační foto:.sxc.hu

Přihlášení