Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Praktické rady pro ochranu před dřevokaznými škůdci

 Zárukou proti napadení dřevokaznými škůdci mohou být pouze nepoškozené a ošetřené materiály. Poškozená nebo prožraná místa mohou být vstupní branou dalších škůdců či infekcí. Vždy proto vybírejte na stavbu dřevo impregnované, tj. napuštěné ochrannou látkou, již od zpracovatele. Kvalita dřeva je dána již výrobní a zpracovatelskou technologií – tj. správnou ochranou při pěstování, po poražení stromu ošetřením kmenu proti kůrovcům, mravencům, tesaříkům a pilořitkám, kteří dřevo napadají a snižují jeho kvalitu. Jelikož vývoj larev některých škůdců trvá i několik let, mohou se líhnout až ve zpracovaném dřevu a znehodnotit výsledný produkt či stavbu.
   Každý živočich je přizpůsoben na určité životní podmínky. Dřevokazní brouci potřebují pro úspěšné dokončení svého vývoje vlhkost minimálně 12-15%. Houby jsou na vlhkost ještě náročnější. Již vlhkosti kolem 20% představují ztížené podmínky pro většinu dřevokazných hub. Výjimku tvoří dřevomorka, která je schopna svou metabolickou činností zvyšovat vlhkost dřeva. Vlhkost ve dřevě vzniká při kondenzaci a prosakováním. Šíří se kapilárně.

Povrchové úpravy a nátěry
U dřeva patří k účinným metodám ochranné nátěry, které vytvářejí na povrchu dřeva ochranný film a často obsahují i fungicidní složky. Pro povrchovou ochranu dřeva jsou vhodné např. nátěrové prostředky ředitelné vodou (Discolor V, Lazurex V). Olejové laky mají malou pružnost a nátěry se musí po několika letech obnovovat. Lakové a emailové nátěry (např. Industrol S, Emolex O) zabraňují abiotické destrukci dřeva, vstřebávání vlhkosti a uchycení či pronikání spor dřevomorky. Na hladké nalakované povrchy nemohou dřevokazní brouci klást vajíčka, protože je pokládají do štěrbinek a prasklinek na povrchu dřeva. Je však nutné, aby nátěr byl celistvý a nepopraskaný, a proto je třeba nátěry kontrolovat a po čase obnovovat. Aby byly ochranné vlastnosti nátěru účinné, aplikují se nátěry na nenapadené, povrchově opracované, vysušené popř. chemicky ošetřené dřevo. Povrchové nerovnosti je nutné opracovat nebo zatmelit (Plastol, Granit). Je rovněž možné objednat asanační pracovníky, kteří mají k dispozici speciální fungicidní nátěry (např. Preda, Biolab, Biostab, Europal).

Hubení teplem a mrazem
Tesaříci a červotoči jsou poměrně odolní proti nízkým teplotám a navíc jsou ve dřevě izolováni proti působení nízkých teplot. Zahubit je však může střídání kontrastních teplot. Napadený předmět (nábytek, prkna apod.) se vystaví působení mrazu a poté se přenese do místnosti, vyhřáté na 49 C. Asi za 1-2 hod. se předmět prohřeje na tuto teplotu a další expozice trvá 40 - 90 min. Účinnost ošetření se zvýší jeho opakováním. Desinsekci vyššími teplotami lze provádět např. i v sauně. Před použitím metody střídání teplot je důležité uvážit, zda nedojde působením teplot k poškození předmětu anebo jeho povrchových vrstev (např. popraskání laků). Nepříznivé působení teplot lze zmírnit tím, že předmět neochlazujeme.

Tradiční recepty na červotoče
V receptářích našich babiček můžeme najít řadu přípravků, které mají chránit před napadením červotoči. Můžeme zde nalézt např. přefiltrovaný odvar ze směsi černého pepře, pelyňku, česneku, soli, feferonek a octa. Aplikuje se na povrch ošetřovaných předmětů. Je však nutné dbát na to, aby dřevo nenasáklo a nestalo se svou zvýšenou vlhkostí náchylné k infekci plísněmi a houbami.

Ošetření insekticidy a fungicidy
Kde hrozí napadení, nebo kde již k napadení došlo, je nutná aplikace ochranných látek, které škůdce přímo hubí tj. insekticidů nebo fungicidů. Přípravky na ochranu proti dřevokazným škůdcům jsou dostupné v drogeriích nebo specializovaných prodejnách (např. Lignofix-Eko). Účinnost pesticidního přípravku se zvýší při použití krycího nátěru po zaschnutí. Je třeba si uvědomit, že aplikace štětkou či postřikem vytváří ochrannou slupku pouze na povrchu dřeva a také jen tam dojde k zahubení škůdce. Pesticidy se výhradně používají podle návodu uvedeném na etiketě přípravku. Pozor – kovové prvky a spojení mohou působením některých impregnačních látek korodovat! Pro neprofesionální aplikace se v zásadě používají 4 způsoby:
Nátěry – provádějí se povrchovým nátěrem štětkou či válečkem
Postřiky – provádějí se na povrchu dřeva postřikem z postřikovače.
Máčení – namáčení celých napadených předmětů menších rozměrů.
Injektáž – pomocí tlakové formulace z bombičky opatřené jehlovou výstřikovou koncovkou nebo aplikací injekční stříkačkou přímo do otvorů způsobených škůdci. Při tomto způsobu je nutná ochrana celého obličeje před zpětným výstřikem, ke kterému dochází pod tlakem. Otvory se zalepí zátkami z vosku, parafinu, tmelu apod.

KV - Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení