Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Parametry stavební připravenosti pro krby

Komín -  Samostatné komínové těleso pro krb by mělo mít průměr 180 - 200 mm s vyústěním v místnosti, kde chcete mít krb instalován. Výška vstupu do komína by měla být 1800 - 2000 mm nad podlahou v úhlu větším než 45° nebo menším jak 90°. Účinná výška komínu by pak měla být alespoň 5 metrů a více. Jeho technický stav by měl být ověřen revizním technikem komínů a potvrzen revizní zprávou o technického stavu komínu a jeho parametrech. Přičemž ve starších objektech je toto obzvlášť dobré nepodceňovat.

Podlaha -  pod krbovým tělesem by měla být zpevněná. Ideální je betonová nebo jiná nehořlavá deska o průměrné nosnosti 500 – 600 kg. V místě stavby krbu by nemělo být podlahové topení z důvodu hmotnosti tělesa, proto se nedoporučuje příliš vysoká izolace zlehčených materiálů (např. polystyrenu). Před samotnou montáží je vhodné položit dlažbu, nejlépe dlažbu takzvaně nespalnou. Norma přikazuje dlažbu, která se obkládá 800 mm před ohniště a 400 mm od boku ohniště nebo lze použít lisované nebo extrudované nehořlavé desky. Místo dlažby lze použít i speciální plechové tabule či skleněné desky. 

Stěny - Pamatuje na to, že ve stěnách, ke kterým je krb přistaven, by nemělo být elektrické vedení, rozvod plynu nebo vody a také hořlavé materiály. Stěny by měly mít již konečnou povrchovou úpravu. Je nutno nezapomenout na vysoké teploty, které vznikají ve spalovací komoře vložky nebo kamen a tím související bezpečností rizika spjatá. Dnes se krbové vložky obezdívají speciálními žáruvzdornými materiály a doplňují se například přírodním kamenem, mramorem, žulou, travertinem, cihlou nebo mastkem, který je sice dražší, ale je schopen akumulace tepla, jež se pak postupně uvolňuje do místnosti.
 
Ostatní příprava - Pokud je součástí krbu rozvod teplého vzduchu pomocí ventilační jednotky, je nutné připravit pro toto elektrické zařízení přívod elektrické energie. Neměli byste zapomenout připravit přívod vzduchu do místnosti, kde bude krb instalován. Tam, kde bude krb umístěn, nesmí být zařízení na odsávání par, například digestoř. To by totiž mohlo vyvolat zpětný tah. Je-li potřeba klimatizaci, pak pouze přetlakovou.
Některé krbové vložky jsou navržené s tepelným výměníkem, který zajišťuje ohřev topné vody a využití pro napájení topných těles. To vyžaduje rozvody topného potrubí a osazení čerpadla pro zajištění nuceného oběhu topné vody atd. Tuto variantu je nejlépe konzultovat předem a včas se o ní poradit jak s krbařem tak s topenářem. Voda ohřívaná krbem může mít více způsobů využití. Dá se také využít ohřátého vzduchu, pokud jsou krb nebo krbová vložka uzpůsobeny pro vyvedení ohřátého vzduchu s napojením na vzduchovod a mají potřebný výkon. Může se jich v rámci konstrukčních úprav stavby využít k temperování například sousedních místností nebo i k vytápění celého domu. Takovýto rozvod vzduchu však vyžaduje instalaci ventilátoru, který tlačí vzduch do ostatních místností. Nevýhodou tohoto systému se někdy může stát větší prašnost v místnostech s vyústěním rozvodné hadice (což neprospívá zejména alergikům) a nutnost přívodu elektrické energie pro ventilační jednotku, pokud již není součástí krbové vložky.

Vzduch v místnosti – Tam, kde bude stát krbová vložka nebo modernější typ krbových kamen, by se také nemělo zapomínat na přívod vzduchu pro takovýto zdroj výroby energie. I tady záleží na mnoha faktorech, o kterých je nejlépe se předem domluvit s profesionálem, v rámci dané konkrétní stavební situace.

Umístění krbu - Ideální je krb postavit do středu místnosti. Konstruktéři však již vymysleli mnoho variant a k vidění jsou i krby uprostřed místnosti, nebo v jejím rohu. Krby ve středu a ještě k tomu vhodně zvoleném, jsou však dominantní a stávají se bodem interiéru, kolem kterého se vše shromažďuje. Krby ale mohou být i zavěšené a výjimkou nejsou ani krby ukryté ve stěně.
Nejběžnější jsou dominantně umístěné krby předsazené. Ty do interiéru vstupují římsou, nebo celou svou šířkou. Stále však přibývá zájemců o moderní řešení, v novém designu a do moderně laděných interiérů.

KV Ilustrační foto:sxc.hu 

Přihlášení