Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Opravování poškozeného porcelánu

   Nejlépe je začínat s malými dutými předměty, jako jsou hrnečky nebo misky. Ačkoliv slepování talíře vám může připadat snadnější, rozbité kusy s roztodivnými křivkami vám způsobí mnohem příjemnější pocity, když se vám je podaří dát dohromady, neboť jsou důkazem toho, že jste je spojili přesně.

Oprava jednoduchých lomů
Opravit předmět, který se čistě rozlomil na dvě poloviny, je jednodušší, než rozpadne-li se na více kusů. Oprava patky nebo nožky skleničky bude také méně viditelná, než např. oprava okraje hrnečku nebo šálku. Před slepováním musí být obě hrany lomu čisté. Staré lepidlo a mastnotu odstraníte denaturovaným lihem. Potom obě části opláchněte a nechte uschnout. Nejprve si oba kusy stáhněte na zkoušku leukoplastí nebo papírovou lepící páskou. Nikdy nepoužívejte izolepu, která se těžko odlepuje a může vychýlit spoj. Po odstranění pásky zdrsněte okraj lomů před nanesením lepidla brusným papírem. Namíchejte lepidlo podle instrukcí výrobce a pečlivě slepte oba kusy. Nadbytečné lepidlo odstraňte denaturovaným lihem.
   Při zasychání lepidla je třeba předměty zafixovat. Větší předměty obložte zmačkaným alobalem, krabicí s pískem anebo podepřete igelitovými sáčky s pískem. Rozbije-li se předmět na více než dva kusy, slepujte pouze dva díly naráz a před slepením dalšího kousku nechte lepidlo ztuhnout.

Fixace slepovaných předmětů
Při slepování by měly být předměty podepřeny tak, aby jejich váha při tvrdnutí lepidla pomáhala držet slepované kusy pohromadě. Nejlépe se k tomuto účelu hodí modelovací hlína – menší předměty do ní zapustíte a větší o ni opřete. Talíře a misky postavte na plastikové nebo dřevěné stojánky na talíře a modelovací hlínou je podepřete tak, aby byly ve svislé poloze. Kovové stojánky nejsou vhodné, protože mohou poškodit jemný dekor. K podepření předmětů použijte krabici nebo igelitový sáček naplněný pískem nebo zmačkaný alobal. Přilepujete-li ouško, můžete také použít modelovací hlínu, protože brání hrnečku v pohybu po pracovní ploše.

Opravy několikanásobných lomů
Pokud se předmět rozbije na několik kusů, má smysl ho opravit pouze v případě, že se jedná o velký nebo ozdobný kus. Postupujte stejně jako u jednoduchých lomů. Nejprve každý jednotlivý díl očistěte rozpouštědlem. Nejdříve si složte části nanečisto a stáhněte je leukoplastí nebo papírovou lepící páskou. Nikdy nepoužívejte izolepu. Potom si očíslujte jednotlivé díly tužkou na porcelán nebo fixem. Strhněte lepící pásku a jednotlivé části rozeberte. Rozetřete trochu epoxidového lepidla po hraně největšího dílu a po hraně prvního kousku, který chcete přilepit a přitlačte je k sobě.
   Nejprve slepujte vnitřní část předmětu, každý spoj zajistěte lepící páskou a nadbytek lepidla setřete denaturovaným lihem. Přebytek lepidla musíte vytlačit, protože i malé zvěšení objemu může způsobit, že se vám nepodaří zasadit poslední dílek na místo. Při zasychání lepidla podepřete předmět plastelínou, zmačkaným alobalem nebo ho ukotvěte do mísy s pískem. Je-li lepidlo na prvním spoji ztvrdlé, přilepte další díl, stáhněte lepící páskou, nechte ztuhnout a pokračujte, až je slepený celý předmět. Chcete-li urychlit proces tvrdnutí lepidla, použijte fén na vlasy nebo postavte předmět poblíž tepelného zdroje. Po ztvrdnutí lepidla zarovnejte skalpelem nebo žiletkou všechny nerovnosti v okolí spojů, aby byl povrch hladký a setřete tímto vzniklý prášek. Rozbije-li se vám ouško nebo stopka sklenky na víc kousků, napřed je slepte jako celek a teprve potom je připevněte na místo.
 
Oprava zdeformovaného předmětu
Často se vám nepodaří dát dvě části rozbitého předmětu dohromady, i když jsou hrany lomu bezvadné a dokonale čisté. Je to způsobeno tím, že se při rozbití v předmětu uvolnilo pnutí a jeden nebo dva kousky se tím zdeformovaly. Mírně zdeformované kousky však mohou „zaskočit“ na své místo.
   Polovinu spáry namažte lepidlem a pevně ji stáhněte lepící páskou. Druhou část spáry, na kterou jste nenanesli lepidlo, také stáhněte páskou, ale ne tak silně. Lepidlo nechte působit dva až tři dny, odlepte pásku a střenkou nože naneste lepidlo na neslepenou polovinu. Spoj nahřejte fénem na vlasy. Opatrně, abyste nevychýlili již slepený spoj, stáhněte spoj lepící páskou po celé jeho délce a nechte lepidlo působit.

Oprava praskliny
Prasklinu očistěte a odbarvěte a potom předmět nahřejte na radiátoru nebo fénem na vlasy. Vsuňte do otvoru nůž nebo žiletku a mírně ho rozevřete. Musíte být velmi opatrní, protože by se prasklina mohla změnit ve zlomeninu. Lehce rozetřete epoxidové lepidlo po obou okrajích praskliny. Teplo pomůže lepidlu lépe proniknout do praskliny. Vytáhněte čepelku a pevně stáhněte slepené části lepící páskou. Lepidlo nechte zasychat asi dvanáct hodin.

Přilepení ulomeného ouška
Ulomené ouško od šálku musíte nalepovat pečlivě, abyste docílili prvotřídního spojení. Naneste lepidlo na obě plošky a přilepte ouško na místo. Pruh lepící pásky napněte přímo od jednoho konce ouška k druhému. Potom nalepte proužky lepící pásky úhlopříčně a napínejte je střídavě na jednu a potom na druhou stranu kvůli rovnoměrnému napětí. Nespěchejte s odstraněním lepící pásky, aby se přilepené ouško neuvolnilo. Nechte lepidlo dobře zaschnout. K této opravě můžete použít také rychle tuhnoucí lepidlo.

KV -Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení