Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

O Tug Towing roste zájem

O Tug Towing roste zájem

Bohužel na tuto skutečnost doplatili majitelé modelů ponorek, na které zkrátka nezbyl u útulného bazénu Dětského domova v Mostě prostor. Snad nám to prominou.
Tradičně se soutěžilo v kategoriích lehkého a těžkého Tug Towingu (zkratka TT) a tlačného TT. V lehkém TT se utkalo třináct dvoučlenných týmů s modely remorkérů s délkou trupu pod 70 cm, v těžkém devět dvoučlenných týmů s remorkéry nad 70 cm a v tlačném jedenáct jednotlivců se svými tlačnými remorkéry. Ta čísla nevypadají tak hrozivě, nicméně při stanoveném časovém limitu 10 minut na jednu jízdu a nutné technologické přestávce, začne být den velmi krátký.

 


Trať tentokrát připomínala alespoň zdánlivě dění u skutečných remorkérů. Modely totiž musely při přípravě na start vplout do kotvících doků, z nich pak po spuštění časomíry bokem přirazit k tankovací stanici a chvíli u ní postát. Tento manévr je pro mnohé remorkéry s jedním lodním šroubem téměř katastrofální, protože nasbírají řadu trestných bodů a získají značnou časovou ztrátu. Remorkéry vícešroubé, které navíc používají mixy a příčný pohon, neměly s touto překážkou vesměs žádný problém. Po natankování modely vyrazily předepsanou tratí do svého přístavu k uvázání vleku, přičemž čas stále běžel, a kdo byl dříve zvyklý se při vázání loudat, musel nyní své snažení trochu urychlit. V lehkém TT se tahala klasická malá vana, v těžkém TT ropná plošina a tlačné remorkéry tlačily vanu z truhlíků. Nic nového pod sluncem.
U tlačných remorkérů se rychle blíží doba, kdy bude vhodné i tuto kategorii nějakým způsobem rozdělit na dvě, protože majitelé obratnějších a výkonnějších modelů volají po tlačení větší vany. Letos jistě k rozdělení nedojde, a tak osobně budu doufat, že bude pamatováno i na ty nejslabší (jsem totiž majitelem jednoduchého Springera, který má s manipulací s přivázanou vanou značné problémy).

 


Doslova jsem se zaradoval, když jsem viděl jednoduchou trať bez křížení a zbytečného couvání, s vědomím toho, že ten můj Springer umí i s vanou couvat rovně a zatočit na jednu stranu. Bylo to padesát na padesát, že zacouvám do přístavu lehce. Zázraky se ale nekonají, takže jsem po půlroční pauze opět zjistil, že předepsané couvání doleva na daném prostoru sotva zrealizuji. Snad to příště bude couvání doprava, které mi jde hladce.
Po malém odbočení se vrátím k ostatním modelům. Mezi novými přírůstky se nacházejí remorkéry mnoha typů, z nichž značnou část zaujímá univerzální Springer. Největší rozruch však vyvolal remorkér Parat pro těžký TT Milana Bureše. Jde totiž o prvního zástupce Voith-Schneiderova pohonu na našich soutěžích. Stavebnice posloužila jen jako základ, jelikož pro potřeby Tug Towingu bylo nutné původní konstrukci zesílit. Co však zamrzí více, je skutečnost, že poměrně drahé „V.-Sch. pohony“ vůbec netěsní. Český modelář si s tím poradí, ovšem je to nepříjemnost, kterou byste u tak drahé záležitosti nečekali. Model na čisté vodě vykazoval dobré manévrovací schopnosti, takže zaslouženě dopomohl svému týmu k prvnímu místu v kategorii těžký TT. Podle majitele však nevyniká zvláštní silou, takže pro venkovní jezdění dojde ke změně motorů. I tak bude zajímavé sledovat, jak se lopatky „V.-Sch. pohonu“ vypořádají s nečistotami, které se běžně na našich rybnících vyskytují.
Další novinkou, kterou však minimálně v Brně od podzimu znají, je maketověji ztvárněný tlačný remorkér TR-567 Milana Sedláčka, který svému majiteli na první soutěži zajistil pátou příčku. Jistě bylo novinek více, ale na všechny zde není prostor.

 


V sobotu se stihla odjet dvě kola, po kterých následovaly volné jízdy. Petr Hájek zpestřil program předváděním Springera i s tlačnou vanou, na čem by nebylo nic divného, pokud by celek neměl dohromady pár deka. K uvázání vany Petr vtipně využil permanentních magnetů. Dále předvedl parní člun o délce cca 15 cm, který se však jako parní pouze tvářil, takže pro pana Voráčka zase nic. A do třetice všeho dobrého předváděl svůj Nowgorod, tentokrát již vybavený funkčními děly. První výstřel byl tak mocný, že z doprovodné ozvěny třetím dnem neslyším a že hnul s děly takovým způsobem, že druhý výstřel nebyl možný. Jelikož několik remorkérů disponovalo vodními děly, tak se vydaly kouřící Nowgorod hasit (kouř byl plánovaný a šel z komínů). Ovšem jedno vodní dělo ovládalo dítě, které na rozdíl od dospělých stříkalo přímo na model. Petr Hájek si pár dní po soutěži uvědomil, že voda z vodního děla si našla jedinou neutěsněnou cestu k přijímači, a jal se díru zadělat a přijímač vysoušet.
Neděle byla ve znamení oprav tratě, kterou řádící modely předchozího večera poškodily. Snad bych o tom ani nepsal, kdybych nebyl osobou pověřenou její opravou. Oproti vlastní stavbě šla oprava rychle, takže krátce po poledni bylo třetí kolo odjeté. Následoval úklid a vyhlášení výsledků. V „Lehkém TT“ zvítězil tým LoVe Lite, v „Těžkém“ Parat a v „Tlačném“ remorkér „ČSPLO II“. Více informací naleznete na serveru MoNaKo http://www.mo-na-ko.net, kde jsou i výsledky. Sluší se poděkovat za zázemí a bazén, ač výhled do příštích let není příliš růžový.
Pokud se chcete příště zapojit také, může-te vyrazit 29. až 30. května na „Olomóckou vanu“ na výstaviště v Olomouci, 12. až 13. června do ATC Panistávka u Žirovnice na „Víkend s TT“ a sezónu uzavře jednodenní soutěž „O Branický soudek“ 11. září v Praze. Výsledky z těchto soutěží se počítají do Tug Towing Cupu 2010.

 


Kdo by rád v Tug Towingu uspokojil i své maketářské vlohy, tak může navštívit 8. až 9. května soutěž v Bratislavě podle slovenských pravidel (viz http://www.yoda.sk).

  Převzato od RCmodely

Přihlášení