Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Nebezpečné chemické koktejly ve veřejných bazénech

    Riziko použití chlóru  spočívá i v tom, že drží nečistoty na hladině, kde je poté plavci vdechnou. Narušuje se ochranná funkce sliznice průdušek, přes kterou do organismu ve zvýšené míře pronikají alergeny, což následně vede k rozvoji průduškového zánětu. Koupání může vyvolat i kožní problémy jako ekzém či vyrážky, navíc chlór dokáže změnit pH těla a tím narušit přirozenou rovnováhu. V ohrožení jsou zejména ženy, chlór má totiž negativní vliv na pochvu, kde může dojít k rozmnožení patogenů. To pak vede ke vzniku výtoku.
 Negativně se k použití chlóru v bazénech staví i Americká akademie pediatrů a Česká pediatrická společnost. Podle jejich závěrů totiž plavání v prvních letech života vede k porušení správného fungování dýchacích cest. Česká pediatrická společnost tvrdí, že se statisticky významně zvýšil výskyt bronchiolitidy u dětí, které v bazénech s chlórovanou vodou absolvovaly plavecké kursy.

Široká škála chemikálií vzniklých sloučením desinfekce a organické „špíny“
 Vědecký časopis Environmental Health Perspectives uveřejnil hned čtyři studie, které velmi zevrubně zkoumají, čemu jsou plavci v krytých bazénech s chlórovanou nebo brómovanou vodou vystaveni a jak se to může podepsat na jejich zdraví. Tým vedený Susan Richardsonovou z americké Environmental Protection Agency provedl velmi důkladnou chemickou analýzu látek, které se vyskytují v plaveckých bazénech s chlórovanou či brómovanou vodou. Vedle samotných desinfekčních činidel byla ve vodě i ve vzduchu bazénů přítomná široká škála chemikálií vzniklých reakcí desinfekčních látek s organickou  „špínou“, již zanesli do vody plavci. Celkem se podařilo odhalit více než stovku různých „zplodin desinfekce“. Mnohé vznikají reakcí s dusíkatými molekulami, jež se uvolní do vody s potem nebo z odloupaných buněk pokožky plavců. V případě nedisciplinovaných návštěvníků bazénů připadá do úvahy i reakce dezinfekčních činidel s látkami z moči. Sloučeniny brómu se zdaleka nevyskytovaly jen v bazénech s cíleně brómovanou vodou. V menších, ale přesto významných množstvích se nacházely i ve vodě bazénů dezinfikovaných chlórem.  Mnohé z nalezených molekul byly pro vědce novinkou. O jejich přítomnosti v plaveckých bazénech neměli tušení.
   Vědci testovali, jak moc je chemický „koktejl“ ve vodě z plaveckých bazénů škodlivý. Sledovali, jak tyto látky narušují dědičnou informaci laboratorních kmenů bakterií. Výsledky ukázaly, že ve vodě z bazénu mutují bakterie zhruba stejně jako v chlórované pitné vodě z kohoutku. To by naznačovalo, že látky, jež jsou v bazénech oproti pitné vodě navíc, nemají na lidské zdraví nijak razantní efekt.

 Ohrožení plavců rakovinou močového měchýře
  Plavání v krytých bazénech se ukázalo také jako faktor, který zvyšuje riziko onemocnění rakovinou močového měchýře. Mnohem důležitější však byla genetická konstelace. Pokud nesl plavec rizikové varianty genů, pak čelil šestkrát vyššímu riziku onemocnění rakovinou než člověk, který chodil plavat stejně často, ale rizikové varianty genů nezdědil. Nebezpečné formy genů jsou celkem rozšířené. Některou z nich si nese v dědičné informaci každý pátý člověk.
   Autoři všech studií se shodují v tom, že plavání zůstává i nadále sportem, o jehož přínosu pro lidské zdraví není pochyb. Při plavání v krytých bazénech však čelí plavec i určitým rizikům. Jejich míra závisí na chování všech aktérů. Správci by měli dezinfikovat bazény v souladu s příslušnými normami. Musí zajistit plavcům ochranu před choroboplodnými mikroorganismy a zároveň je nesmí ohrozit vysokými koncentracemi dezinfekčních činidel a látek, které z nich vznikají. Množství zplodin dezinfekce ve vzduchu bazénů lze výrazně snížit dobrým větráním. Své zdraví mají do značné míry pod kontrolou i sami plavci. Pokud budou dodržovat zásady hygieny, například se před vstupem do bazénu důkladně umyjí,  pak omezí množství dusíkatých látek ve vodě bazénu a utlumí vznik nebezpečných zplodin dezinfekce.

Možnosti bezpečnější bezchlórová dezinfekce
Česká pediatrická společnost doporučuje dezinfikovat bazény jinou metodou než pomocí chlóru. Jaké jsou možnosti?
1. UV lampa:tato metoda sice snižuje výskyt chemikálií ve vodě, ale nedokáže zajistit průzračnost vody. Musí se navíc používat přípravek proti tvorbě řas.
2. Ozon: podle odborníků ozonizace nedokáže zajistit dlouhodobou dezinfekci a v případě havárie je navíc látka nebezpečná pro lidské zdraví.
3. Peroxid: tento způsob není příliš spolehlivý v hubení mikroorganismů a z vody rychle vyprchá. Je potřeba proto používat stabilizátory.
4. Elektrolýza slané vody: při této metodě se do vody uvolňuje chlór obsažený v soli. Metoda je šetrná k životnímu prostředí, ale je potřeba mít bazén odolný vůči slané vodě.
5. Dezinfekce na bázi polymerů: tento prostředek je šetrný k  bazénu i zdraví plavců, nedráždí alergiky a astmatiky. Je účinný proti řasám a nedráždí pokožku. Je však 2-4krát nákladnější než klasická chlórová dezinfekce.

KV-Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení