Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Nářadí k míchání malt, tmelů, nátěrů a lepidel

 Původně používané jednoduché, někdy i amatérsky tvarované míchací metly upnuté do elektrické ruční vrtačky zvládnou jen materiály s nízkou viskozitou, nikoli však konzistentnější směsi, aniž by došlo k jejich přetížení a poškození. Navíc je obtížné udržet reakci na větší krouticí momenty jen použitím běžné přídavné rukojeti. Vrtačka s rychlým rozběhem pak po spuštění metlou dokáže z nádoby odstříknout materiál do okolí. Zejména německý Festool proto zařadil do programů profesionálního nářadí speciální míchadla, která už vrtačku připomínají jen vzdáleně. Vrtačkové otáčky redukují a zvyšují tím dosažitelný krouticí moment a k jeho udržení rukama uživatele mají přestavitelná, dostatečně dlouhá a bezpečná tzv. křížová držadla. Výkon, otáčky a krouticí moment jsou dimenzovány na požadovaný druh práce a pro konkrétní typy míchacích metel z příslušenství. Jejich výrobu včetně přenosných či pojízdných stojanů, pod které se staví nádoby se směsí k míchání, rozvinul do kompletního programu náš Protool. Nářadí je dimenzováno vzhledem k nejrozšířenějšímu dávkování zpracovávaných směsí, obvykle pro 5-10 kg u lepidel, barev a laků, 15-25 kg u maltovin, omítek a betonu a 30-60 kg zejména u vyrovnávacích směsí a velmi řídkých nátěrových hmot. Stojany osvobozují pracovníka od dřiny s držením nástroje a umožňují mu soustředit se na dávkování složek směsi.

Ruční vrtačková míchadla
Někteří výrobci (např. Festool, Makita, DeWalt, Hitachi) zařazují do svých programů robustní jednorychlostní pomaluběžné vrtačky s pravým a levým chodem, které disponují vysokým krouticím momentem okolo 50 N.m, potřebným k pohonu míchacích metel o průměru do 160 mm. Metly se upínají buď válcovitou stopkou do klasického sklíčidla, nebo šroubovým zakončením M14 pomocí maticového adaptéru, který se po sejmutí sklíčidla na závitové zakončení vřetena vrtačky našroubuje. Adaptér existuje jako pro vrtačky s osazením 1 x 20 UNF, tak pro silnější osazení 5/8x 16. Vrtačky tohoto typu mají obvykle uzavřenou zadní rukojeť a přídavnou rukojeť přešroubovatelnou do dvou až tří poloh, aby umožnily uživateli lépe a ergonomicky udržet reakci nástroje při míchání konzistentnějších směsí.

Míchací metly
Každý materiál vyžaduje k míchání a hnětení jinou konstrukci míchací metly. Míchací ramena jsou obvykle stočena do šroubovice, jejíž směr stáčení rozhoduje při běžném pravotočivém pohonu míchadlem o tom, zda míchaný materiál tlačí od hladiny v nádobě směrem ke dnu, nebo naopak ode dna směrem nahoru. Totéž platí o metlách s vrtulovými lopatkami, jejichž sklon prohání materiál nahoru nebo dolů. Většina metel je na spodním konci opatřena kroužkem, který chrání míchací nádobu před poškozením.
Oblouková metla – v pravotočivé vrtačce opačně orientovanými šroubovicemi tlačí míchaný materiál dolů a je vhodná pro řídké materiály, zejména disperzní a nástěnné barvy, klihy, laky a vyplňovací hmoty.
Dvouramenná spirálová metla – je doporučována k míchání konzistentních hmot – spárových směsí, vyrovnávacích a podlahových směsí, tmelů a tužších lepidel. Při vysokých otáčkách hrozí vystřikování, protože materiál je vyháněn vzhůru. Může mít i tři ramena a v pravotočivém provedení je pak nejvhodnější pro míchání těžkých směsí – malty, betonu, asfaltů, epoxidů a vápenných omítek. V levotočivém provedení se dvěma nebo třemi rameny je naopak určena pro řídké směsi a nejkvalitnější promíchání pigmentů do nátěrových hmot.
Vrtulová metla – s párem protisměrně nastavitelných vrtulí je ideální pro míchání barev, laků, klihu a postřikových směsí, protože horní vrtule žene směs dolů a spodní vrtule protiproudem nahoru.
Klecová metla - slouží pro materiály, které se nemají při míchání příliš provzdušnit (lepidla a pryskyřičné nátěry). Ramena z kulatého drátu nevtahují do směsi vzduch jako ploché lopatky.
Vůbec nejdokonalejšího promíchávání se dosahuje použitím míchadel s párem metel, které podle provedení buď směs šlehají, nebo současně proti sobě v nádobě prohánějí materiál od povrchu dolů a od dna nahoru. Míchadla s párem protiběžných míchacích metel, jejichž pracovní pole se protínají, dosahují nejlepších výsledků při promíchávání vícesložkových směsí. Oproti míchadlům s jednou metlou se dosáhne stejného výsledku za poloviční dobu. Směs je míchána účinněji a homogenněji, což urychluje působení reakčních složek v případě lepidel.

Specializovaná míchadla
Pohonná jednotka malých jednorychlostních míchadel je odvozena od robustní jednorychlostní vrtačky s převodem do pomala tak, aby se otáčky vřetene, k němuž se metly upínají, daly elektronickou regulací řídit v rozsahu od 250 do 900 otáček za minutu. Příkon se pohybuje od 750 do 1000 W, hmotnost bez míchadla je 2,5 až 5 kg. Tyč spirálových nebo vrtulových míchacích metel se upíná našroubováním na závitové osazení M14 konce vřetena a pojišťuje se dotažením kontramatice. Míchadla se příkonem nad 1000 W mají na rozdíl od vrtaček robustní převodovku s jedním nebo dvěma převodovými stupni. Dvourychlostní převodovka je nutná k dosažení nejvyššího krouticího momentu při nastavení prvního stupně otáček, jaký vyžaduje míchání směsí s vysokou viskozitou. Volič elektronické předvolby rychlosti je umístěn na skříni pohonné jednotky, velkoplošný spínač a aretační tlačítko se nacházejí na jednom z rozvidlených držadel křížového tvaru. Ocelová ramena umožňují takový odstup držadel, aby ruce držící nářadí za držadla povlečená manžetami byly vystaveny působení zvládnutelných sil při držení i při manipulaci s nástrojem. Hlava elektropohonu s ventilačními žebry je opatřena speciálním ochranným krytem umožňujícím přívod vzduchu k chlazení silně zatíženého elektromotoru, avšak zabraňujícím vniknutí vody a nečistot do stroje.

KV-Ilustrační foto:flickr.com

Přihlášení