Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Nanoakvária – mikrokosmos pro nejmenší vodní živočichy

 Jen málokdo ví, že dříve bývala akvária velmi malá. Z dnešního pohledu byla „nano“, rotože sklo bylo drahé a výroba nádrží o délce větší než 50 cm náročná. Termín „naoakvárium“ nemá žádnou přesnou definici. Obecně platí, že se jím označují všechny nárže, které jsou menší než nejčastější akvárium pro začátečníky o rozměrech 60 x 30 x 30 cm a objemu 54 l. Nanoakvária nabízená v akvaristických prodejnách mívají objem 5 – 35 l. Nanoakvária ale nabízejí možnost vytvořit vhodné podmínky a odpovídajícím způsobem chovat velmi drobné rybky, krevetky a plže, kteří by se ve  větších nádržích prostě ztráceli. V miniaturním prostředí tohoto akvária se také snadněji uspokojují nároky jeho droboučkých obyvatel na vodu a potravu, protože všeho stačí malé množství. Příjmená je na těchto akváriích i skutečnost, že jim stačí plocha o velikosti zhruba jednoho listu papíru formátu A4 a hodí se takřka kamkoli. Přesto nabízejí podobné estetické zážitky a možnosti pozorování jako velké nádrže  - pokud rovněž veškeré zařízení zůstane malé. Na druhé straně mají miniaturní nádrže i své nevýhody, protože malé množství vody reaguje rychleji na každou chovatelskou chybu. Nanoakváriu je proto třeba věnovat více pozornosti než větší nádrži.

Nejmenší nanoakvárium musí mít alespoň 12 litrů
Z hlediska chovu živočichů, použité techniky i péče je značný rozdíl, koupíte-li si nádrž o objemu 12 nebo 35 l. Pro jakou velikost se nakonec rozhodnete, to záleží především na vašem přání. Možná, že budete chtít zůdraznit pouze jediné zvíře nebo rostlinu jako svého druhu klenot – v takovém případě je plně vyhovující dvanáctilitrová nádrž. Jestliže spíše směřujete k napodobení miniaturního životního splečenstva podle vzoru přírodních biotopů, např. Se dvěma druhy ryb a více druhy rostlin, pak by mělo mít vaše nanoakvárium objem nejméně 35 l. Bez ohledu na tyto )vahy doporučujeme, abyste si nepořizovali nádrž o menším objemu než 12 l, protože v ní se už nedají správným způsobem chovat ani ta nejmenší zvířata.
   Pozor, je třeba si uvědomit, že každé zvíře potřebuje ke svému životu určitý prostor. Pokud ho nemá, může u něj dojít k poruše růstu i k jiným zdravotním problémům. Další komplikací pro vodní organismy je skutečnost, že v malém objemu vody se hůře ustavuje biologická rovnováha a jakákoli změna, třeba i drobná, některého fyzikálního či chemického parametru ji velmi snadno naruší. V některých evropských zemích je dokonce zákonem stanoveno, jakou minimální velikost musí mít akvárium, v němž je možno chovat ryby. U nás tomu tak není, to však neznamená, že bychom nemuseli respektovat základní chovatelská pravidla – určitě přece nechceme naše svěřence týrat.

Nanoakvárium reaguje na chovatelské chyby rychleji a citlivěji
   Kvalitní kompletní sadu tvoří skleněná nádrž o délce 30-50 cm (objem 12-35 l), vícekomorový vnitřní filtr, malý regulovatelný vzduchovací motorek a osvětlovací těleso s jednou nebo dvěma kompaktními zářivkami o výkonu 9-11 W, jež je zabudováno v odklopitelném krytu. V akvaristických obchodech jsou k dostání lepená akvária v různých standardních velikostech, za menší příplatek si však můžete nechat zhotovit také akvárium o jiných rozměrech. Například pro toho, kdo chce v dlouhé a úzké nádrži napodobit miniaturní výsek potoka, se nejlépe hodí nádrž o rozměrech 60 x 20 x 20 cm = 24 l.
   Osvětlení nanoakvária může být řešeno dvěma základními způsoby. V prvním případě je zdroj světla zabudovaný do krytu, který kromě otvorů pro podávání krmiva a vedení kabelů těsně uzavírá celé akvárium. Druhou možností jsou speciálně pro akvaristiku vyrobené relativně malé lampy, které se upevní k jedné z postranních stěn nádrže. Velmi vhodné jsou kompaktní zářivky o výkonu 9-11 W vydávající tzv. denní světlo v plném rozsahu spektra. Pro průměrné nanoakvárium s normálním osazením rostlinami a živočichy postačí těleso s jednou až dvěma kompaktními zářivkami nebo dvě úzké zářivkové trubice.
   Pro nanoakvária jsou vhodná regulační topítka o výkonu 10-25 W se zabudovaným regulovatelným termostatem. V žádném případě by se neměla používat topítka o vyšším výkonu, protože by vodu ohřála příliš rychle, takže by mohlo dojít k lokálnímu přehřátí. K dostání jsou i velmi malá nanotopítka, jejichž termostat je nastaven na teplotu 25° C, která je pro většinu tropických živočichů optimální.
   Filtr zajišťuje, že se v něm vznikající odpadní látky hromadí jako na sítu (mechanická filtrace) a že bakterie, které v něm žijí, přemění odpadní produkty rozpuštěné ve vodě v neškodné látky (biologická filtrace). Malý objem vody v nanoakváriu reaguje na chovatelské chyby rychleji a citlivěji, a proto je velmi důležitý velkoobjemový filtr. Velikost filtru by měla činit zhruba 5-10% objemu nádrže. Vybrat si lze z několika variant filtrů.

Přiměřené množství zvířat, opatrné krmení a účinný filtr
   K základním předpokladům dobře fungujícího nanoakvária patří přiměřené množství zvířat, opatrné krmení a účinný filtr s dostatkem místa pro filtrační bakterie. Jen tak lze zabránit tomu, aby se do miniakvária nedostalo hodně rychle příliš velké množství odpadních látek, které by poškozovalo zdraví jeho obyvatel.
   Hlavním zdojem odpadních produktů rozpuštěných ve vodě jsou bílkoviny z potravy, jejichž rozkladem nejprve vzniká jedovatý amonika nebo méně jedovatý amonný kation (amonium). I když vyšší hodnoty amonia nejsou samy o sobě zvláště škodlivé, mohou vyvolat katastrofální úhyn ryb. Amonium totiž existuje pouze v kyselé vodě (při hodnotě pH nižší než 7) zatímco při posunu pH do alkalické oblasti (nad 7) – např. Po výměně vody za vodovodní – se rázem přemění na vysoce jedovatý amoniak. Akvarijní živočichové ragují obtížným dýcháním, netrpí však přitom neodstatkem kyslíku, jak by se mohlo zdát, nýbrž otravou amoniaku. Za to, že po každém krmení nedojde k život ohrožující otravě, vděčíme bakteriím ve filtru a v substrátu dna, které vzniklé amonium, resp. Amoniak okamžitě rozkládají dále. Jako meziprodukt sice vznikají při tomto procesu vysoce jedovaté dusitany, další bakterie je však ihned přeměňují na dusičnany, jež jsou pro obyvatele akvária jedovaté jen ve vysoké koncentraci.
   Životně důležité bakteriální rozkladné procesy v substrátu dna a ve filtru fungují v akváriu pouze tehdy, když je bakterií dostatečně velké množství. V nově založené nádrži tomu tak není. Malé množství bakterií, které se dostaly po založení do akvária přirozenou cestou, se tak musí nejdříve dostatečně namnožit. Trvá to určitou dobu, zpravidla dva až čtyři týdny. Toto období označují akvaristé jako „záběhovou“ fázi. Už před založením vašeho nanoakvária a jeho uvedením do provozu byste měli myslet na to, což se v nádrži děje v „záběhové“ fázi, abyste tam její budoucí obyvatele chybně nevypustili příliš brzy.

KV - Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení