Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Na dovolenou s obytným přívěsem? Co na to vaše auto

Na dovolenou s obytným přívěsem? Co na to vaše auto

V cizině se obytné přívěsy tak rozmnožily a některé z nich mají takové rozměry, že setkání s nimi na úzké silnici může být nepříjemné a nebezpečné. U nás se zatím příliš neprosadily, snad proto, že jsou pro dva tři týdny dovolené v roce drahá investice tím spíš, že potřebují vlastní místo v garáži. Obytný přívěs si lze ale také vypůjčit, což situaci značně zjednodušuje. Základní otázkou ale je, není-li přívěs pro váš vůz příliš těžký. Nebudete-li respektovat předpisy a zvolíte příliš těžký přívěs, nebude jízda s ním bezpečná a váš vůz bude velmi trpět.

Rozložení zátěže přívěsu
Obytné přívěsy jsou jednopatrové, a proto je důležité nejen jak bude zatížen vlekoucí vůz a jak přívěs, nýbrž také jak bude náklad přívěsu rozložen vzhledem k nápravě. Prostorná karosérie obytného přívěsu svádí, abychom tam naložili co nejvíce a abychom si ve voze udělali pohodlí. To je ale dost nešťastný postup. Kvůli adhezi má být celková váha vlekoucího vozu velká a celková váha přívěsu malá. Větší část zatížení přívěsu má být před nápravou, aby se spřáhlem přenášela na zadní hnací nápravu jistá síla. Poněkud se tím zlepší adheze hnacích kol vlekoucího vozu. Kdyby byl přívěs naložen tak, že by větší část zátěže byla za nápravou, mělo by spřáhlo vlekoucího vozu tendenci nadzvedávat hnací nápravu vozu. Aby však mohl přívěs připojit jeden člověk, nemá spřáhlo přenášet na závěsný kloub víc než asi 40 až 50 kg. Pokud by obytný přívěs táhl vůz s pohonem předních kol bylo by třeba náklad přívěsu rozložit rovnoměrněji k nápravě, poněvadž síla přenášená na zadní nápravu vozu by zhoršovala adhezi předních hnacích kol vlekového vozu.

Spřáhlo je důležité, pozor na zatáčky
Spřáhlo přívěsu musí být nejen pevné, nýbrž i zcela tuhé a ve spojce nesmějí být žádné vůle do stran ani na výšku. I zdánlivě malé vůle umožní výkyvy spřáhla, a tím vznikají kmitavé pohyby přívěsu, zejména jeho vybočování, předklánění a zaklánění. Neztlumí-li řidič tyto kmitavé pohyby přívěsu včas střídavým nepatrným přibrzďováním a přidáváním plynu, mohou nabýt takové velikosti, že se přívěs stává postrachem ostatních motoristů.
Jízda s přívěsem v zatáčkách vyžaduje mnohem větší opatrnost než jízda s vozem samým. V zatáčce se nemá nikdy brzdit, poněvadž přívěs tlačí setrvačností záď vlekoucího vozu ze zatáčky. Proto uberte včas plyn, aby souprava vjížděla do zatáčky setrvačností a abyste naopak mohli v zatáčce nepatrně přidat plyn. Zásada je, že spřáhlo nemá v zatáčce tlačit, nýbrž táhnout. Kdybyste vjeli do zatáčky příliš rychle a pokoušeli byste se brzdit, začal by přívěs strkat záď vozu ze zatáčky. V takovém případě by se už nedalo nic dělat. Brzdění by situaci jenom zhoršilo a bylo by také arné pokoušet se zabránit vytlačování zádi voz ze zatáčky tím, že bychom na kratičké okamžiky srovnávali řízení do přímého směru. Zatáčka má svůj poloměr a ten nutno respektovat. Nelze v ní jet ani okamžik rovně.
Jízda s obytným přívěsem na spádech ukládá značné zmírnění rychlosti, poněvadž přívěsy nebývají brzděny. Uděláte dobře, zařadíte-li před sjížděním spádu s přívěsem včas ještě o jeden stupeň nižší převod, než jaký byste použili při sjíždění téhož spádu jen vozem. Zejména v horách se nestyďte vjíždět s přívěsem do zatáček krokem)

Couvání s přívěsem se musí nacvičit
Zpočátku se vám bude zdát, že s obytným přívěsem vůbec nelze couvat. Raději jej odpojíte a budete jej pracně strkat a tahat, až bude tam, kde jej potřebujete mít. Ale i couvání s přívěsem se dá naučit. Udělejte si na nějakém volném prostranství cvičiště, na němž si třeba plechovkami od konzerv vyznačíte situaci na parkovišti nebo u chodníku, kde je tak málo místa, že tam nelze vjet popředu a musí se couvat. Pozor na poloměry zatáčení! Skříně karosérií obytných přívěsů jsou mnohem širší, než je rozchod jejich kol, a jsou také velmi dlouhé. Proto jsou poloměry oblouků, které při zatáčení opisují rohy karosérie, větší, než poloměr zatáčení kol. Musíte tedy dávat pozor, když vyjíždíte obloukem například z průjezdu nebo z úzké uličky. Z místa u volantu nemůžete vidět všechny rohy karosérie, a mohli byste proto někde zachytit. Požádejte někoho ze spolucestujících, aby vystoupil a dával vám pokyny.

KV                                                      Ilustrační foto:www.caravan-centrum.cz

Komentáře

Považuji tento článek

Považuji tento článek spíš za matoucí něž přínosný, zvláště v pasáži o brždění v zatáčkách.
Autor si asi není vědom toho,že obytné přívěsy jsou bržděné,takže pokud máte dobře seřízenou a funkční nájezdovou brzdu, není problém i v prudké zatáčce intenzivně brzdit.
Ohledně naložení je potřeba vycházet z možnosti zatížení taž.zařízení vozu a ne toho co uzvednete,zde není problém mít povolené zatížení koule 100kg a přívěs vyheverovat do potřebné výšky předním podpůrným kolečkem, neviděl jsem zatím karavanistu,který přívěs zvedá ručně a připojuje za vůz.

Přihlášení