Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Moderní fasáda je dostupná každému

 Fasáda není jen atributem optického vzhledu domu, ale také jeho technického stavu. Měli bychom vědět, že má-li zdivo nového nebo rekonstruovaného domu plnit své izolační funkce, musí být suché. Jinak máme na problémy zaděláno. I když při stavbě domu použijeme materiály s velmi dobrým koeficientem tepelného odporu, začnou-li vlhnout, budeme nepříjemně překvapeni snižováním jejich tepelné účinnosti. Vlhkost z konstrukce domu musí být schopna dostat se z domu ven, fasádní systémy navíc v zimě udržují v domě teplo, zatímco v létě by měly dům spíše chladit.
 
Jak typ fasádního systému zvolit?
   Můžeme si vybrat z různých typů fasádních systémů. Nejznámější fasády jsou klasické házené, omítky jsou levné, ale ne vždy nám dobře budou izolovat a mají časově omezenou trvanlivost. Pokud si zvolíme tepelně-izolační omítky, hmoty na bázi omítek lehčených perlitem či polystyrenem, pak jsme sice zvolili systém o něco kvalitnější než klasické házené fasády, ale jejich účinnost je omezena klimatickými podmínkami a kvalitou odvedené práce. Cenově přijatelný je druh fasád, kterým jsou kontaktní systémy prováděné mokrou cestou. Ale jejich účinnost je diskutabilní. Systém sice používá materiály na bázi polystyrenových desek, stavebních lepidel, akrylátů a tmelů, které mají vysoké izolační schopnosti, tepelný režim domu však zhoršují. Víme o další technologii. Jsou jí odvětrané fasádní systémy se zadní ventilací. Jsou izolačně funkční, odolné, ekologické a finančně přijatelné. Udržují aktivní ochranný plášť domu a minimalizují dopady životního prostředí a klimatu na konstrukční prvky stavby.

Zdivo a omítka musí být v souladu
   Pomocí omítky vytvoříme stejnoměrné a opticky přitažlivé povrchy stěn. Nemá jen dekorativní účel, slouží jako ochrana zdiva a zabraňují jeho trvalému poškozování povětrnostními vlivy. Vlastnosti cihelného zdiva a omítkového systému musí být navzájem v souladu. Na trhu najdeme řadu materiálů balených v pytlích, kde bývá na obalu uveden způsob použití (pro podezdívku, do sklepů...). Jejich nezanedbatelnou vlastností by měla být schopnost vodu odpuzovat, a tak zdivo chránit před pronikáním vlhkosti. Důležitou vlastností omítky je i schopnost přemosťování vzniklých trhlin. Omítky mícháme z hotových suchých směsí, ručně nebo strojně, případně je zpracováváme podle návodu výrobce. Vnější omítky musí být odolné vůči nárazům deště a měly by odpuzovat vodu. Všechny spáry ve zdivu musíme vyplnit maltou. Zdivo bez trhlin můžeme omítat ihned. Necháme-li totiž zdivo nechráněné dlouho na povětrnosti, snižuje se jeho kvalita. Před zahájením omítání provedeme zkoušku nasákavosti podkladu. Podklad musíme zbavit prachu. Teplota základní omítky by neměla klesnout pod 5° C.
   Omítky skládáme z jedné nebo více vrstev. Klasickou strukturu vícevrstvých omítek, které aplikujeme přímo na podklad (nejčastěji na zdivo), provádíme tak, že nastříkáme nejprve základní nástřik (zabezpečuje přilnavost dalších vrstev na cihelném zdivu), pak následuje spodní (jádrová) omítka (tloušťky 1 až 1,5 cm) a dále omítka strukturovaná (asi 1 cm) nebo jemná (1 až 2 mm).

Nebojte se barev
   Naše nároky na povrchovou úpravu a vzhled domů a domků neustále stoupají. Rychlému stárnutí fasád můžeme účinně zabránit jen pomocí nejmodernějších metod, které splňují nejpřísnější hlediska. Za hlavní požadavky na povrchové úpravy fasád považujeme eliminaci přístupu vody, dlouhou životnost bez ohledu na povětrnostní vlivy (UV záření, exhaláty a podobně), estetiku (u památkově chráněných budov navíc i zachování autenticity vzhledu) a nízký difuzní odpor (zejména u starších a vlhkých objektů). Výrobci, kteří chtějí držet krok s dobou, nám připravují širokou paletu fasádních barev, dekoračních omítkovin a dalších prostředků k ošetření fasád a nabízejí je v široké paletě odstínů (koloristický systém, s nímž na tónovacích strojích připravíme stovky barevných odstínů minerálních a akrylátových fasádních barev).
   Fasády našich domů začaly postupně ožívat barvami a pohlédneme-li na obnovené objekty, málem nevěříme svým očím, do jak skvostných a barevně nápaditých hávů jsme je dokázali obléknout. Aplikací barevného nátěru se dodává omítce další ochrana a zároveň se tím i zpevňuje. Mezi rozhodující vlastnosti fasádních barev patří propustnost pro vodní páru, nasákavost nátěru, odolnost vůči povětrnostním vlivům, světlu-stálost použitých pigmentů a malá špinivost.
 
Co se starým fasádním nátěrem?
   Chceme-li ponechat starý fasádní nátěr, připadá to v úvahu jen v případě, že je podklad dostatečně pevný a dobře přilnavý. Rozhodujeme podle typu použité fasádní barvy. Možné jsou jen některé kombinace. Shoda typu starého i nového nátěru je možná vždy. Odstraňování starých nátěrů ručně se nám nevyplatí. Jednodušší, ale nákladnější způsob je, když provedeme otryskání, nejčastěji zamokra (vodou s jemným pískem). Práci zadáváme firmě vybavené zařízením a dostatkem zkušeností.
 
Druhy vnějších vrstev omítek

• Hladké povrchy stěn – vznikají nanášením jemné omítky, kterou je ale lepší opatřit již hotovou od výrobce
• Strukturované omítky – kvalita závisí na složení malty a způsobu jejího zpracování
• Stříkané omítky – hrubozrnná omítka (obsahuje přidaná písečná zrnka)
• Hrubé (zastřené) omítky – musí se před zatvrdnutím přetáhnout stínadlem
• Jednovrstvé omítky – nanášejí se bez základního nástřiku a podle návodu výrobce v jedné vrstvě
• Ušlechtilé omítky – vytvářejí plastickou strukturu povrchu a podtrhnou individualitu stavebníka. Omítky se dodávají v různých hrubostech. Později můžeme provést barevné řešení. Aplikací barevného nátěru se dostává omítce další ochrany, a zároveň se tím i zpevní.
• Produkt pro impregnaci stěn – odpuzuje oleje, tuky, špínu a vodu a znemožňuje plakátování
• 
KV                                                            Ilustrační foto: Stock.XCHNG

Přihlášení