Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Milovníci vína by měli vědět …

Jaký význam pro víno má ročník?
Hodnotit paušálně jakost vína v jednotlivých ročnících musíme s opatrností.. Je sice možné zjistit dosti přesně podíly jednotlivých tříd kvality vín na celkové sklizni každého ročníku, ale na kvalitu v jednotlivostech má vliv mnoho faktorů, které se dají sotva statisticky zachytit. Je rozšířeným omylem, že menší sklizeň slibuje vyšší stupně kvality. Nejcharakterističtější vína dávají ročníky, v nichž je dostatek příznivě rozdělených dešťů i slunce a současně jsou v optimálním vzájemném poměru. Ročníky, které jsou „střední“ jakostí i výnosem nepřinášejí při dostačujícím, avšak nikoliv nadměrném slunečním záření nejvyšší cukernatosti moštů, a tím i vysoké obsahy alkoholu, ale obdarovávají nás srdečnými, šťavnatými víny s vynikající ovocností a s blahodárně povzbudivým, vzletnost a kladný životní postoj navozujícím působením.

Závisí kvalita vína na umění a znalostech výrobce vína, vinaře?
Do jaké míry se píle vinaře odrazí v kvalitě vína, to se dá často zjistit ve vinařských oblastech poměrně jednoduchým srovnáním mezi sousedy, kteří hospodaří ve stejných nebo téměř stejných podmínkách. Kvalita vína ve vinařském podniku je spojena s cíly vinaře a s otázkou, zda chce produkovat vína pro masový konzum, nebo individuální moky pro zhýčkané soukromé zákazníky, přičemž hrají samozřejmě nezastupitelnou roli znalosti a osobní angažovanost.

Je suché víno hodnotnější nežli víno polosladké?
Chuťová zaměření, jak zákon jmenuje označení suché, polosuché a polosladké, nevypovídají nic o kvalitě vína. Jsou vynikající suchá a výborná polosladká vína, ale také suchá i sladká vína špatné jakosti. V suchém víně necítíte žádnou sladkost, kdežto v polosuchém zjistíte lehkou, málo rozeznatelnou sladkost. V polosladkém víně vystupuje sladkost poněkud více. Nesmí to však dojít u dobrých vín tak daleko, že sladkost jednostranně zvýrazňuje chuť (odborníci tomu říkají lepkavost).

Je určitou zárukou jakosti, je-li na etiketě uvedeno číslo úřední zkoušky?
Existuje určitý vývoj v tomto oboru. V regionu Bordeaux zavedli povinné zkoušky podobné německému „úřednímu zkoušení“ pro dvě kategorie tamních vín, „Bordeaux“ a Bordeaux Supérieure“. Totéž uskutečnili v Toskánsku pro všechna vína patřící do nejvyšší kategorie vín Chianti. Každé víno se v rámci úředního zkoušení posuzuje také s ohledem na to, zda jeho chuťový vjem je typický pro uvedenou odrůdu.

Existují eko-vína?
Hlášení, která oznamují zarážející vysokou spotřebu chemikálií ve vinohradnictví a hovoří o erozi mateční horniny a o průsaku nitrátů vlivem pěstování révy, způsobila velkou nedůvěru ve vinařství. Svoji přízeň si proto musí získat výrobek nejen jako takový, musí také prokázat humánní a ekologicky smysluplné výrobní podmínky. Tak byly definovány a sou přísně střeženy směrnice pro pěstování a kontrolu v ekologickém vinohradnictví.

Jak s jistotou posuzovat vína podle popsaných znaků kvality?
Nejlépe to zpočátku jde, když spolu srovnáváte vína velmi rozdílných odrůd, tak například Ryzlink rýnský a Muškát Morio. Pro takováto srovnávání se hodí jen vína s jasným údajem o původu a odrůdě, nikoliv směsi bez bližších údajů. Dobré je sestavit si vlastní posuzovací list, který pobízí k odůvodnění vlastního úsudku a s jehož pomocí se může kdokoliv s trochou energie, vytrvalosti a lásky k věci naučit posuzovat vína jako samouk. Práce s posuzovacím listem je velmi jednoduchá. Ve většině sloupců postačí zápis jediného písmene.

Jak dlouho víno vydrží?
Víno žije a je podřízeno zákonitostem zrození, mládí, zralosti, stárnutí a smrti právě tak jako my. Délka života – tedy trvanlivost – vína závisí na jeho zdravotním stavu, který je určován zbytkovým cukrem, obsahem kyselin, obsahem alkoholu a  obsahem volné kyseliny siřičité. Otázka trvanlivosti souvisí vždy také s otázkou chuti vína, neboť se samozřejmě nedá konzervovat mladistvé aroma. Průběžné změny chuti nastávají okamžikem lahvování vína. Naším záměrem musí být konzumace vína ve vhodné době, ne až tehdy, když už do značné míry ztratilo příjemné chuťové vjemy. Otázka tedy je, kdy je víno na chuťovém vrcholu, ve stadiu plné zralosti a kdy tedy slibuje optimální požitek.

Jak dlouho můžeme uchovávat načatou lahev vína?
Každopádně musíte lahev dobře uzavřít korkem, protože se při styku vína se vzduchem vytrácí oxid uhličitý, který byl doposud ve víně vázán, a s ním prchají i aromatické látky. Kromě toho způsobuje vzdušný kyslík výraznou oxidaci, víno dostává tón stárnutí (juchtu), který se v tomto případě mění na negativně vnímaný tón „sherry“. Jak rychle se tento oxidační proces rozvíjí, to závisí na množství vzduchu v lahvi.

Jaký uzávěr lahve je pro víno nejvhodnější?
V současné době je několik možností volby různých uzávěrů pro lahve s vínem: přírodní korek, lisované korkové zátky, šroubové uzávěry a korunkové uzávěry. Pro trvanlivost vína je podstatné, zda je uzávěr propustný pro vzduch, tedy jestli dochází k výměně plynů. Největší těsnost zaručuje šroubový uzávěr, potom následují korkové uzávěry – stabilně smáčené vodorovnou polohou lahví, a nakonec uzávěr korunkový.

Má barva lahve vliv na trvanlivost vína?
Denní světlo podporuje téměř u všech organických látek nejprve proces zrání a potom proces postupného rozkladu. Proto se napomáhá stabilitě vína zabarvením skla lahví, čímž se omezuje přístup světla. Kromě toho se víno skladuje na temném místě.

KV-Ilustrační foto: Stock.XCHNG

Přihlášení