Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Lupínková pilka a jak s ní správně pracovat

Dlouhý obloukový rám lupenkové pilky a její tenký úzký list se výborně hodí na vyřezávání složitých obrazců v tenkém dřevu například na leteckou překližku. Lupenkovou pilkou lze vyřezávat i díly z jiných materiálů než ze dřeva. Lze řezat třeba 2 mm ocelový plech. Listy pilky však musí být určeny pro řezání kovů.  Potřebujete-li vyříznout vnitřní tvary, vytvořit skládačku pro děti drobné dřevěné hračky, pak je právě tato pilka tou nejlepší volbou.
   Typickou začátečnickou chybou je snaha malým počtem tahů pilkou dosáhnout v řezu co nejdál - začátečník na pilu tlačí a nedokáže ji pak vést přesně po čáře řezu. Pilový list os ohýbá a často praskne. Také křečovité držení pilky a řezaného předmětu způsobuje nepřesnost řezání. Při řezání je potřeba pohybovat i s řezaným dílem tak, aby se pilka nezakusovala do podložky.

Zásady řezání lupínkovou pilkou

- na pilu netlačit
- vést pilku stále svisle
- nedržet pilku ani řezaný předmět křečovitě
- řezat vně vyznačeného obrysu

List se nasazuje zuby tak, aby řezal při tahu pilkou dolů. Pokud řežete přímo ve vyznačené čáře, špatně se koriguje směr řezu a prořez směrem do vyřezávaného dílu již nelze napravit. Řez je lepší vést po vnější straně vyznačeného obrysu - vedle čáry. Když čára začne v řezu mizet, snadno směr řezu opravíte. Tajemství úspěšné práce s lupenkovou pilkou spočívá ve schopnosti vyřezávat ostré úhly bez poškození materiálu nebo pilového listu. Správný postup je takový, při němž se řez vede až k obrátce a neotáčí se pilový list, ale řezaný materiál. Během natáčení materiálu je vhodné řezat větší rychlostí.
   Při práci upevněte opracovávaný dílec do vozíku hoblice tak, aby místo, kde chcete řezat, bylo nad úrovní desky stolu nebo mimo ni. Pak můžete začít řezat. Většina truhlářů montuje pilový list do lupenkové pilky tak, aby jeho zuby směřovaly k rukojeti. Tímto způsobem se řeže při posuvu pilky směrem k sobě. což je pro ovládání směru řezu lepší. Při řezání silnějších dílů si dejte větší rezervu na broušení. Při vyřezávání dílu třeba z balsy 10 se už projeví chyby v udržení kolmosti řezu.
   Do rámu je list uchycen zpravidla pomocí dvou křidlových matic a rám sám vyvíjí dostatečný tah, aby list vypnul. Při upevňování nového listu stlačte pilku tělem k hraně stolu až se list poněkud prohne a vypadne Pak do úchytů zasuňte list nový, utažením křídlových matic jej zajistěte a pilu ze sevření mezi tělem a stolem uvolněte.
Dříve byla univerzálním řezacím nástrojem každého řemeslníka, který zpracovával dřevo, rámová nebo napínací pila. S ní je možné pracovat jak podélně, tak i napříč vláknem a s lehce natočeným úzkým listem (list vykružovací pily) je možné dokonce vyříznout zaoblení. Má dvě dřevěná ramena, která jsou spojena středníkem ze dřeva a na horní straně stažena lankem. Zkrutem lana se ramena pily roztáhnou a list se napne.

Tipy navíc, jak správně pilovat
Pokud mají pily špatnou řezivost, jsou jejich zuby většinou opotřebované, tupé nebo vyčnívají z pilového listu různě daleko. Opotřebované zuby nebo nestejné rozvedení může být příčinou toho, že pila ujíždí, tj. neřeže v požadovaném směru. Tuto chybu je možné několikrát odstranit tím, že několikrát přejedete brouskem přes zuby na straně, kam se pila vychyluje. Trvale však pomůže jen rozvádění. Pokud pila při řezu často vázne, je rozvod pravděpodobně pro příslušný materiál příliš malý a musí být znovu nastaven. Přechodně pomůže natření pilového listu voskem.
   Pokud pila cuká, nejsou špičky zubů v jedné výšce, a řez je tudíž nerovnoměrný. V takovém případě je třeba list srovnat a znovu nabrousit. Často také pomůže výměna pilového listu za jemnější. Je-li list příliš hrubý, nemá dostatek zubů kontakt s opracovávaným kusem. Vždy by měly současně zabírat minimálně tři zuby.

KV - Ilustračbí foto:wikipedia.org/hrs-lauffen.de/borcas.de

Přihlášení