Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Letní cvičení a hry se psem.

Štěňata – hra a trocha výcviku
Mezi 8. a 12. týdnem života stěňata přecházejí od chovatele do nového domova. To s sebou nese odtržení od matky, sourozenců, od známé osoby a z domácího prostředí. Nejdůležitější pravidla chování se štěně již naučilo od své matky. Teď musí okamžitě nastoupit nový majitel v roli „náhradní matky“, protože štěně právě prochází tzv. obdobím vtištění, kdy je velice vnímavé a nyní vytvořené návyky v něm zůstanou po celý život. Rozhodně nesmíme štěně „nejprve nechat vybouřit“. Ukládejte mu zpočátku drobné úkoly a pokyny, které dokáže splnit ve hře.
 Pátrací hry – štěně a majitel společně hledají ukryté předměty. Každý nález musí být ihned odměněn (pohlazení, podrbání, eventuálně pamlsek). Pes se tak seznamuje s okolím a ztrácí strach z neznámého.
 Zápasení - „souboj“ o deku, provaz nebo o gumový kroužek posiluje sebevědomí a vitalitu.
 Pohybové hry – hry s míčem, s chytáním a přinášením umožňují štěněti lépe poznat své tělesné dovednosti, vybíjejí nadbytečnou energii i nežádoucí agresivitu
 Společenské hry – hravý kontakt s cizími osobami, s jinými psy a s domácími zvířaty napomáhá začlenění mladého psa do společnosti, odstraňuje strach z cizích lidí a učí komunikačním dovednostem. Dbejte vždy na to, aby štěně nepřevzalo určování pravidel hry. Také všechny získané předměty musí opět vrátit. Pokud tak neučiní, naznačuje, že nechce uznat člověka za „vůdce smečky“.

Mladí psi – přiměřeně náročná hra
Základní návyky, jako čistotnost v mistnosti, reakce na jméno, nošení obojku a klidná chůze na vodítku, je třeba vštěpovat už od štěněcího věku. Další stupeň psí základní školy pokračuje v následujících 3 až 4 měsících. Tehdy se mladý pes musí naučit plnit nejdůležitější povely. Povely jako „K noze!“, „Sedni!“ a „Místo!“ sí náš školák osvojí rychleji, jestliže jej motivujeme oblíbenou hračkou nebo pamlskem. Vidí odměnu v ruce cvičitele, ale dostane ji teprve po správném splnění povelu. Krátká hra mezi cvičením zmírní jeho napětí a pes pochopí, že se mu spolupráce při společné hře vyplatí. Nedoporučuje se ale zařadit hru před vlastní cvičení, protože ta pak může ztratit svou přitažlivost a motivační účinek. Pes musí dobře rozlišovat, co je hra a co výcvik. všechny hračky s výjimkou té, kterou použijeme jako odměnu, musíme psovi odstranit z dohledu.)

Dospělí psi – hrou je vést ke spolupráci
V nenarušeném vztahu mezi zvířetem a člověkem, kde jsou role správně rozděleny, každý pes uznává pána za přirozeného „vůdce smečky“. Psi jsou ale od přírody líní, takže člověk, který nechce na výcvik vynakládat plné úsilí, začne šetřit silami a svým časem. Pak se během jednoho roku stane, že vás nezačne sice přímo nenávidět, ale vaše příkazy bude plnit jen s vrčením nebo je rovnou začne ignorovat. Nejvyšší čas na převýchovný kurz! To, co se dříve zvládlo díky zvědavosti a nadšení mladého psa, je s dospělým psem často velmi tvrdou prací. Kouzelným motivačním prostředkem je opět hra. A po všech těch společně prožitých letech samozřejmě pán nebo paní dobře vědí, jaké hry má pes nejraději.

Starší psi – prodlužte jim mládí
U psů starších než 8 let určitě nebude výcvik tou nejdůležitější každodenní činností, i když právě starší psi musí bezpodmínečně poslouchat povely bez vrčení. Zejména samci se totiž s přibývajícím věkem stávají tvrdohlavými a méně tolerantními k okolí. Nejspíše se tímto chováním snaží zastřít přibývající příznaky stáří. Vhodnou hrou, ve které váš postarší společník docela určitě dosáhne úspěchu, mu pomůžete obnovit narušenou sebedůvěru. Podobně jako u štěňat i zde funguje pohlazení, podrbání či pamlsek jako zázračný životabudič. Zkraťte však dobu cvičení úměrně pejskově kondici a používejte jen lehce splnitelné povely.

Hry na zahradě pro všechny pejsky

 Trénink běhu a skákání .- Pán se obvykle nechce pouštět do divokých a vyčerpávajících honiček se svým psem. Alternativa: dva nebo tři lidé si házejí s míčem a volají psa od jednoho ke druhému povelem „Ke mně!“. Vždy psovi dovolí krátce si s míčem pohrát, aby o hru neztratil zájem. Dodatečné výchovné prvky: pokud pes zamíří k nesprávné osobě, musí zaslechnout povel „Ne!“ a být poslán pryč.
   S násadnou od koštěte položenou tak, aby při dotyku spadla (ochrana před zraněním), lze nacvičovat skákání přes překážku. Podobná praktická pomůcka: pneumatika zavěšená na stromě. Skoky skrz kruh vyžadují více odvahy a koordinace pohybů než prosté přeskakování překážky. Zpočátku umístíme tyč nebo pneumatiku jen několik centimetrů nad zem. První pokusné skoky by měly vypadat spíše jen jako poskakování v běhu.
 Hry s „udicí“ - Kdo chce svému psovi dopřát hodně pohybu aniž by chtěl nebo mohl běhat s ním a nemá ani žádného dalšího partnera, může si vyrobit psí udici: na asi dvoumetrovou tyč se kratším provázkem připevní odolná hračka nebo pochoutka. Zejména s mladým psem můžete vyzkoušet nepřeberné varianty pohybových her: předmět táhnete nízko nad zemí rovně nebo klikatě, jindy jej zvedáte do vzduchu a spouštíte nebo jej necháte ve vzduchu kývat nebo kroužit. Výhody hry s udicí: můžete pozorovat a posilovat (důležité zejména u štěňat) rozvoj určitých konkrétních pohybových dovedností.
 Skok do výšky – Jako laťku použijte dřevěnou nebo plastovou násadu od koštěte. Laťka leží volně na podstavcích s regulovatelnou výškou (staré fotostativy, poleno rozřezané na kotouče, stoličky). Aby pes překážku neobíhal stranou nebo nepodbíhal, přehodíme přes laťku optickou zábranu z deky nebo ubrusu. Fáze učení: zpočátku umístěte překážku těsně nad zem, do výšky kolem 20 cm. Psa na  vodítku přimějete ke skoku lehkým trhnutím vodítka a doprovodíte povelem „Hop!“.
 Slalom – Při slalomu pes musí zvládnout kličkování mezi tyčemi zaraženými do země. Tyče (začínáme přibližně s pěti) musí být v zemi upevněny tak, aby se při dotyku ohnuly (lze sehnat speciální gumové manžety). Vhodné jsou bambusové nebo umělohmotné tyčky, násady od košťat nebo lyžařské hůlky. Fáze učení: nejprve sestavte do rovné řady jen několik tyček ve větších odstupech (asi na délku těla psa). Psa ovládejte pomocí kolmo drženého vodítka, změnu směru dejte najevo cuknutím vodítka nebo pobídnutím kolenem, popřípadě navádějte pohybem ruky s pamlskem. Slalom klade velké nároky na ochotu psa ke spolupráci, protože by jinak tuto část dráhy nejraději proběhl rovně. Pokud se po nácviku objeví tendence zkracovat si trať, začněte znovu nacvičovat s vodítkem.

KV                                                                  Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení