Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Korek jako netradiční stavební materiál

Jedinečné vlastnosti korku
   Korek je navíc difuzně propustný s nízkým faktorem difuzního odporu. Zároveň má schopnost regulovat relativní vlhkost vzduchu ve vnitřním prostoru budov. Kvalitní tepelně izolační vlastnosti vyjadřuje nízký součinitel tepelné vodivosti. Korek se nesmršťuje, je tvarově stálý a elastický, což se projevuje tím, že po stlačení má schopnost nabýt zpět svůj původní tvar. Je houževnatý a odolává opotřebení. Dobře vzdoruje teplotám, přirozeným způsobem čelí ohni a zpomaluje šíření požáru. Z hlediska požární odolnosti je řazen do skupiny B1, tzn. materiálů těžce hořlavých. Hořlavost korku lze ještě omezit přísadou vodního skla. Po celou dobu životnosti nemění své složení, odolává chemickým vlivům a bakteriím. Lze jej snadno řezat, vrtat a probíjet. Nepropouští kapaliny, proto netrouchniví a nepodléhá hnilobě. Je odolný vůči vlivům plísní a hub. Jako tenký podklad přispívá ke zvýšení kročejové neprůzvučnosti dřevěných podlah, protože má schopnost pohlcovat hluk. Výrobky z korku se po jejich likvidaci mohou recyklovat, kompostovat nebo spálit.
   Korková drť má velikost zrn 0,5 mm až 2,0 mm. Menší frakce se nazývá korková moučka, která slouží jako zásypová izolace nebo jako přísada do asfaltových tmelů.

Všestranně aplikovatelný materiál v celém domě  
   K izolaci domů se korek nejčastěji využívá ve formě tzv. expandovaných aglomerátů vyrobených z korkové drti, kde jsou jednotlivé granule vzájemně pospojovány, bez pomoci cizích pojidel, vlastní pryskyřicí, která je vytěsněna působením vysokého tlaku a teploty. Zatížení životního prostředí je při zpracování korku velmi nízké. Pro své jedinečné vlastnosti slouží korek k mnoha účelům. Rozlišují se dvě formy – homogenní korek a korková drť. Z něj vytvořené výrobky jsou všestranně aplikovatelné v celém domě. Práce s ním je snadná, používá se především k tepelným a zvukovým izolacím. V současnosti se používá také na úpravu kontaktně izolovaných větraných fasád. Je materiálem použitelným do plochých a šikmých střech. Zvukově izolační vlastnosti se využijí při výstavbě podlah, stěn, příček a stropů. Z korku se vyrábějí desky v tloušťkách od 20 mm do 100 mm v odstupňování po 10 mm.
   Stále se zvyšující požadavky na tepelnou ochranu budov a zájmy stavebníků o použití zdravotně nezávadných přírodních materiálů se promítly i do konstrukcí oken. Pro potřeby energetických úsporných domů byla vyvinuta a dána do výroby okna, která mají ve vlysech okenních křídel i rámů vrstvu z korku. Korek v nich sehrává roli tepelně izolační vrstvy.
   Z korkové drtě, která je zatmelena do asfaltu, se vyrábí asfalto-korková plsť. Má dvě tloušťky 5 až 6 mm a 8 až 10 mm. Dodává se v rolích širokých 1 m a dlouhých 10 m. Používá se pro izolování zvuku u dřevěných podlah a pod deskovým obložením. Dále k tlumení zvuku v pevných konstrukcích mezi masivními částmi staveb. Plst lze použít i ve styku dřevěných a betonových stavebních konstrukcí.

Korková podlaha je teplá, pohodlná pro chůzi a tlumí hluk
      Vhodným podkladem pro všechny druhy laminátových, dřevěných, korkových podlah, podlahových povlaků z koberců a linoleí jsou korkové izolační role. Role jsou široké 50 mm a 1000 mm a jejich délka dosahuje 8 a 10 m. V tloušťce 2 mm zlepšuje tepelně izolační vlastnosti, absorbuje energii nárazů a tlumí kročejový hluk. Role také zamezuje výskytu elektrostatického náboje a zvyšuje komfort chůze po podlaze. Korek nepřitahuje prach, nedrží se na něm nečistota. Proto je vhodný i do prostor, kde pobývají alergici a v domácnostech se zvířaty.
   Broušené i nebroušené korkové desky ve formě dlaždic velikosti 300/300/4 mm lze použít pro finální podlahové krytiny, kterou jsou vnímány jako příjemně teplé povrchy. Na povrchu se upravují lazurou z tvrdého oleje a balzámem z tvrdého vosku. K podkladu se lepí pomocí přírodních lepidel. Umělá lepidla nelze považovat za optimální, neboť jejich součásti se mohou stát zdrojem škodlivin. Korek se také lepí na podkladové lamely z aglomerovaných desek, s nimiž vytváří jeden celek. Jejich komponenty potom jsou tři uceleném, vzájemně trvale spojené vrstvy. V případě použití korku ve vlhkém prostředí koupelny nebo kuchyně se jeho povrch opatří tvrdým olejovým voskem. Korek je možno také barevně tónovat a sladit barvu podlahy s nábytkem. Výhodou korkové podlahy je jednoduchá údržba a možnost lokální renovace.
   Korek je obsažen také v podlahové krytině nazvané linoleum. Název je odvozen od lněného oleje - „oleum lini“ Vyrábí se ze směsi, jejíž základní suroviny tvoří recyklovatelné přírodní látky, kterými jsou lněný olej, dřevitá nebo korková moučka, pryskyřice, vápenec a přírodní pigmenty. Hmota se za tepla lisuje na jutovou tkaninu a suší v sušárně. K podkladu se fixuje nejlépe lepidly vyrobenými na přírodním základu. Povrch se olejuje nebo voskuje. Linolea známá pod názvy Marmoleum, Marmorette nebo Colorette jsou velmi odolná, pružná a trvanlivá. Nehodí se však do místností namáhaných vlhkostí. Dodávají se v rolích, čtvercích nebo na deskách HDF.

KV - Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení