Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jaký materiál a tvar bazénu vybrat

Jaký materiál a tvar bazénu vybrat

Rychlá řešení prefabrikovaných bazénů mají i svá úskalí
Už ne každý je schopen pochopit, že osadit plastový prefabrikovaný bazén do železobetonové stavební konstrukce není optimálním řešením. Výrobce bazénu se bude snažit různými výhodnými nabídkami o tom stavebníka přesvědčit. Výhodou může být rychlé vložení takové nádrže do stavby nebo do země a snadné a rychlé uvedení do provozu.

Pak už však bude následovat jen výčet nevýhod:
 - velmi rozdílná tepelná roztažnost plastů a klasický navazujících stavebních konstrukcí (asi desetinásobná), proto se doporučuje, aby stavební konstrukce plastový bazén přesahovala;
 - kratší životnost plastových konstrukcí (nepřesahuje 20 let – závisí na působení ultrafialového záření a způsobu stabilizace proti tomuto záření), bazén by měl být chráněn před působením světla zakrytím v době, kdy je bazén mimo provoz;
 - problém s dopravou velkého prvku do stavby nebo na pozemek a časovým sladěním stavby domu a bazénu, obtížná výměna po skončení životnosti;
 - tvarové omezení (bazény se většinou vyrábějí v definovaných tvarech);
 - plasty mají tvarovou paměť a poškození povrchu se časem nevratně rozevírá.

Některé výše uvedené nevýhody se vztahují i na použití různých stabilizovaných fólií pro povrchové úpravy bazénu.

Do země zapuštěné fóliové bazény
Do země zapuštěné fóliové bazény jsou nejlevnější variantou plastových zahradních bazénů. Do připraveného výkopu se na štěrkopískovou drenážní vrstvu provede betonová podkladní deska na kterou se montuje nosná část stěny z povrchově upraveného plechu. Zevnitř se natáhne PVC fólie, která bude sloužit jako vnitřní povrch bazénu. Zvenčí se provede zásyp suchou betonovou směsí a souběžně se postupně plní bazén vodou. Stavba vyžaduje poměrně přesné osazení jednotlivých prvků, aby se dobře vypnula fólie bazénu.

Laminátové bazény
Dalším typem plastových bazénů jsou předem vyrobené laminátové bazény. Laminátové prvky se vyrábějí prosycováním skleněné tkaniny nebo rohože polyesterovou pryskyřicí. Laminát má dobré mechanické vlastnosti, je odolný vůči chemikáliím, které se používají při úpravě vody, a dá se dobře probarvovat. Výroba je však velmi pracná, rozměry jsou podmíněny dopravními možnostmi a formou, kterou má k dispozici výrobce.

Polypropylenové bazény
Polypropylenové bazény jsou samonosné bazény, které se dopravují k zákazníkovi v hotovém stavu.  Bazény jsou svařovány do požadovaných tvarů, jejich výroba není závislá na formách. Protože jsou levnější než laminátové bazény, zvyšuje se jejich podíl na našem trhu. Při výběru bazénu ze svařovaného polypropylenu je důležité, aby si stavebník zjistil, jak kvalitní práci výrobce odvádí („garážoví“ výrobci nemívají dostatečné prostředky pro provedení kontroly spárů).
   Tvar bazénu bude třeba přizpůsobit i vazbě na případné zakrytí hladiny vody bazénu. Uschování krytu hladiny do konstrukce stěny nebo dna je možné jen tehdy, když se s tím počítá již při návrhu bazénu. V konstrukci musí být taková úprava, aby se tam mohl stočit celý kryt. Tvar bazénu, který se zakrývá (a zejména při osazení stabilního, elektricky ovládaného zařízení), by měl být jednoduchý, nejlépe obdélníkový.

Polystyrenové bazény
Kombinaci betonových a plastových bazénů představují polystyrenové bazény. Polystyrenové tvárnice se spojují na zámek a sestavují se na betonovou základovou desku. Tvárnice se vylévají betonovou směsí, jsou použity jako ztracené bednění. Polystyren má špatné mechanické vlastnosti, a proto se musí jeho povrch ochránit před mechanickým poškozením omítkou.

Tvárnicové bazény
Bazény tvárnicové jsou další variantou prefabrikované výstavby bazénů. Tvárnicové bazény umožňují zrychlení výstavby, ale omezují tvarovou variabilitu bazénu a podobně jako polystyrenové tvárnice vyžadují omítnutí stěn bazénu před jeho konečnou povrchovou úpravou.

Železobetonové konstrukce
Nejvýhodnějším materiálem z hlediska požadavku na tvar bazénu a životnost konstrukce jsou železobetonové konstrukce. Zhotovují se z vodostavebného betonu do předem provedeného bednění, ve kterém je uložena ocelová výstuž. Vodotěsnost konstrukce bazénu se zajišťuje správným návrhem pracovních a dilatačních spar a správným ošetřením betonu během jeho zrání. Do bednění se předem osazují prostupové kusy, tvarovky pro umístění svítidel a vodních atrakcí.

Celokovové bazény
Řadu desetiletí se u nás používají celokovové bazény. Původně se prováděly ocelové bazény z černé oceli a opatřovaly se protikorozními nátěry. Během let se ukázalo, že žádný nátěr trvale neodstraní korozi oceli a z ní vznikající estetické závady prorůstání rezavých skvrn nedostatečně aplikovaným nátěrem. Ocel není nejvhodnějším materiálem pro vodu s vyšším obsahem chloru a každoroční nátěry konstrukce výrazně zvyšuje provozní náklady.

Nerezové bazény 
V dnešní době se navrhují bazény ze speciální nerezavějící oceli. Materiál spojuje výhodu rychlé výstavby a prakticky neomezené trvanlivosti, srovnatelné s konstrukcí betonovou s keramickým obkladem. Použitá nerezavějící ocel musí mít atest pro aplikaci na konstrukce bazénů s vodou s obsahem chloru. Nerezové bazény mohou mít libovolný tvar, členitost a snadnost instalace rozličných atrakcí a doplňků. Nevýhodou tohoto řešení může být šedost povrchu bazénu, a tím i šedozelený odstín vody. Pro nerezové bazény se zřizuje jako stavební připravenost betonový základový pas, na který se buduje nosná nerezová konstrukce. Nerezové plechy dna se ukládají do vrstvy písku a pak se svařují. Plechy stěn se přivařují k nosné konstrukci. Výstavbu nerezového bazénu není možné provést svépomocí, musí ji provést odborná firma. Pokud se nerezový bazén osazuje mimo objekt domu, musí přes zimu zůstat naplněn vodou, aby nedošlo k poškození poměrně tenkých plechů mrazem. Podobně se musí bazén pečlivě ochránit před vzdutou podzemní vodou při čištění bazénu jak venkovního, tak vnitřního.
   Při pořizování nerezového bazénu je nutné počítat s poměrně vysokými investičními náklady. Výraznou výhodou nerezových bazénů je jejich snadná údržba a téměř neomezená životnost. Na povrchu speciálních nerezových plechů určených pro stavbu bazénů se vytvářejí neviditelné pasivní vrstvy obsahující chrom, nikl a molybden. Výrobce uvádí, že i když dojde k porušení pasivní vrstvy, samostatně se obnoví také pod vodou (za přístupu kyslíku) na kovově čistém povrchu, což je velice důležité i pro bezproblémovou údržbu. Vždy je však třeba dbát na jakost použitého nerezového materiálu. Vana z nerezové oceli nepotřebuje žádný nátěr ani jinou povrchovou ochranu. Celistvý povrch bez pórů a spár dovoluje jednoduchou a levnou údržbu se zárukou maximální čistoty. Nerezový povrch omezuje rozvoj mikroorganismů a řas na stěnách a dně bazénové vany.

 KV                                                           Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení