Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jakou fasádní barvu si vybrat?

Minerální (vápenné) fasádní barvy
   Jsou určeny k nátěru omítek, betonů. Nejstarší a nejlevnější nátěrové hmoty k povrchové úpravě fasád, s nejvyšší propustností vodní páry, ale malou kryvostí, značnou nasákavostí a vzhledem ke slabé pojivosti vápna i malou otěruvzdorností, nízkou odolností vůči povětrnosti, zvláště při spadu kyselých dešťů. Vysoce pigmentované vápenné nátěry obvykle sprašují a deštěm se rozmývají. Zlepšení mechanických vlastností přináší přidání bílkovin (tvaroh, klih) či vysychavých olejů (fermež). Před aplikací nevyžadují odstranění původního nátěru. Barvy můžeme tónovat do středních a světlých odstínů.
 
Disperzní fasádní barvy
Dnes nejpoužívanější akrylátové (styren-akrylátové) fasádní barvy. Vyrábějí se s různým obsahem pojiva (20-40%). Cena tuzemských fasádních barev je obvykle úměrná množství pojiva. Proschlý nátěr je prodyšnější než u rozpouštědlových typů. Z disperzních a emulzních nátěrů jsou karylátové nejméně prodyšné a hodí se na suché objekty. Barvy na bázi akrylátového pojiva jsou vodou ředitelné akrylátové barvy a nejčastěji je používáme na novostavby a panelové domy. Jejich předností je vysoká hydrofobita povrchu, a tím i zvýšená odolnost vůči srážkové vodě a zašpinění. Při zvlášť vysokém obsahu pojiva (35-40%) je cena vyšší, ale nátěr odolnější proti povětrnosti a omyvatelný (jsme-li majitelé domů u komunikace, pak tuto vlastnost uvítáme). Pro aplikaci je pouze zapotřebí, abychom měli povrch, jenž je soudržný, suchý, bez nečistot, prachu a mastnoty a musíme ho také zbavit biologického napadení řasami a lišejníky i vodorozpustných solí.

Silikonové fasádní barvy
Nejmladší a perspektivní barvy na ochranu staveb včetně historických. Pojivem je bezrozpouštědlová vodná emulze silikonové pryskyřice s akrylátovou či styren-akrylátovou disperzí, bez níž by neměly pojivovou schopnost. Poměr obou složek může být různý (ovlivňuje vlastnost barvy i cenu). Silikonová pryskyřice je dražší než akrylátová disperze. Vyváženost mezi prodyšností a nasákovostí mají silikonové nátěry nejlepší. Vedle vysoké propustnosti vodní páry jsou i málo nasákavé.
 
Silikátové fasádní barvy
Vyrábějí se již 100 let na bázi draselného vodního skla. Na rozdíl od jiných fasádních barev se chemicky vážou ke křemičitým podkladům a můžeme je použít k nanášení na zkarbonizované omítky s křemičitým pískem. Mají vysokou životnost, paropropustnost a přilnavost. Jsou nasákavé, a tím i méně vhodné při častém výskytu kyselých dešťů.
 
Rozpouštědlové fasádní barvy
Vyrábějí se nejčastěji na bázi pryskyřic. Vedle poměrně vysoké mechanické odolnosti se vyznačují malou propustností vodní páry, takže je můžeme použít na suché omítky, které jsme předtím nanesli na zdivo izolované proti vzlínající zemní vlhkosti. Výhodou je vysoká kryvost a možnost aplikace za nízkých teplot. Kvůli stále se zpřísňujícím emisním limitům organických rozpouštědel v ovzduší však jejich použití omezujeme.

Aplikace
Nátěry můžeme provádět až po vyzrání omítek, předčasnou aplikací barev, zejména akrylátových, zpomalujeme zrání omítky vlivem přístupu oxidu uhličitého. Před aplikací nátěrů musíme také sjednotit savost podkladu penetračním nátěrem. Pro ochranu fasád před účinky srážkové vody můžeme použít hydrofobizační přípravky, které chrání povrch materiálů i proti znečištění. Nepřijímá-li fasáda vodu, je její životnost až několikanásobně prodloužena.

Rekonstrukce fasádního nátěru
U fasádního nátěru rozhodují příprava podkladu a podmínky při realizaci. Staré omítky prohlédneme, zda jsou pevné po celé ploše, neopadávají-li a nevydrolují se. Zbavíme je nečistot (jedním z nejvýhodnějších způsobů je omytí vodou se saponátem – nejlépe tlakovým zařízením – jež dokonale odstraní nečistoty a ukáže místa nutných oprav). Vysprávky (tak jako novou omítku) musíme nechat schnout a zrát (běžně 28 dní). Co nejvěrněji napodobíme strukturu povrchu původní omítky, barvy většinou přesně kopírují podklad. Natírat lze různě. První je penetrace, nejlépe vtíráme barvu do podkladu štětkou. Druhý a třetí nátěr provedeme opět štětkou, válečkem i stříkáním. Penetrací sjednotíme savost omítky, pronikneme do ní a zpevníme ji. Při nátěru fasád musíme vhodně zvolit období realizace. Dodržujeme teplotu vzduchu i podkladu na 5-8 a pod 25° C (podle typu barvy). Při nedodržení teplot nemusejí procesy proběhnout dobře a klesá kvalita. Vyvarujme se natírání za přímého slunečního záření a za deště.

Vlhkost domům škodí
Problémy budeme mít s neodizolovaným domem na vlhkém podloží (např. venkovské chalupy z počátku století). Obvodové zdi nasávají zemní vlhkost, jež vzlíná omítkou a rychleji ji narušuje (čím méně prodyšný nátěr, tím víc). Zvětralou omítku proto musíme odstranit a obnovit. Pak provádíme nátěr vyhašeným bílým vápnem (má nejvyšší propustnost vodní páry). Stoupá-li vlhkost do výšky 0,5-1 m, musíme místo natřít vápnem a vrchní část silikonovou nebo silikátovou fasádní barvou s menší prodyšností. U neodizolovaných starších domů na sušším podloží vzlíná vlhkost do výše asi 10-20 cm. Je vhodné použít vysoce propustné silikátové a silikonové barvy. Dobře odizolované novější objekty (i starší po dodatečném podříznutí) nemusíme natírat barvami, které jsou příliš paropropustné. Postačí nám levnější venkovní latex či dražší a odolnější akrylátová fasádní barva.

KV                                                         Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení