Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak správně chovat a rozumět živorodkám

Vlastí živorodých ryb jsou dva kontinenty – Amerika a Asie. V akvaristice hrají významnou roli především čtyři čeledi živorodých ryb: živorodkovití, představují s téměř 200 druhy největší skupinu, guedovití se v akváriích objevují méně často. Je známo asi 35 druhů této čeledi. Polozobánkovití jsou nápadní štikovitým tvarem těla a zobákovitou tlamou. Tato čeleď zahrnuje zhruba 20 druhů. Hladinovkovití jsou poslední ze zmíněných čtyř čeledí. Patří k nejzajímavějším obyvatelům akvárií vůbec. Mají jedinečnou schopnost vidět současně nad vodou i pod ní.
 
   Každý akvarista by se měl seznámit se způsobem života svých chovanců v přírodě, protože z něj lze zpětně odvodit mnoho cenného pro chov v akváriu. V přírodě žijí mnohé živorodky pohromadě v hejnech. V rámci hejna se v akváriu zpravidla vytvoří sociální žebříček. Nejsilnější sameček má hezčí zbarvení než všechny ostatní ryby v hejnu. Tento samec se označuje jako zvíře alfa. U krmení je vždy první a odhání ostatní ryby. Většina živorodek je ale mezi sebou velmi snášenlivá a vychází dobře i s jinými druhy ryb. Jen několik druhů, jako například živorodka štikovitá, žije dravě a může být v akváriu chováno pouze ve společnosti zhruba stejně velkých ryb. Samečci například mečovek jsou mezi sebou velmi agresivní. V akváriu je proto vhodné chovat buď jen jednoho samce s několika samicemi, nebo přinejmenším pět samců se stejným nebo vyšším počtem samic. V takových podmínkách se agresivita „rozloží“ mezi velký počet samců.

Nejvhodnější doba nákupu a jak poznat zdravou rybu
   Ryby nakupujte na jaře, na podzim nebo kolem Vánoc. V této době bývá nabídka živorodek největší. Kromě toho ryby nakoupené v této době si dostatečně zvyknou v novém akváriu, než přijde čas dovolených, takže náhradní obsluha se o ně snadno postará. Před tím, než si koupíte jakoukoliv rybu, byste si ji měli velmi pečlivě prohlédnout. Příznaky mnoha nemocí lze zpozorovat na rybě zvenčí. Všímejte si především těla, kůže, ploutví, očí a žaber. Břišní linie zdravých živorodek je vždy vyklenutá ven, u samic více než u samců. Ryby působí „oblým“ dojmem. Pozor však na nafouklé břicho se zježenými šupinami! Takové ryby jsou nevyléčitelně nemocné.
   Ryby, jejichž hlava vypadá v poměru k tělu jako nepřirozeně velká, mají za sebou zpravidla delší dobu hladovění. Nemusí být nutně odsouzené k smrti, ale k chovu se takové ryby nehodí. Na kůži nesmí být patrná plíseň, ani bělavý povlak nebo tečky. Šupiny musí ke kůži těsně přiléhat. Zvláště dobře si prohlédněte špičku tlamky, ani zde nesmí být bílý povlak. Chybějící nebo neúplné ploutve nejsou nikdy dobrým znamením, roztřepené ploutve bývají většinou příznakem onemocnění. Oči musí být jasné a nesmí vystupovat nepřirozeně z hlavy. Zdravé ryby dýchají pomalu, v akváriích hojně osazených rybami trochu rychleji. Žaberní víčka musí v přestávkách mezi výdechy těsně přiléhat.

Dohromady chovejte stejně temperamentní ryby
   Mnohé živorodky jsou hejnové ryby, v každém případě byste si měli koupit vždy pár, lépe však větší počet ryb. Hejno tvoří nejméně 6-7 jedinců, přičemž samiček by mělo být vždy více (například 3 samečci, 4 samičky). Jednotlivě byste měli živorodky kupovat jedině v případě, že dostanete březí samičku, abyste si vytvořili chovný kmen. Všechny ryby by také měly být stejně velké, zejména velmi mladé samičky mohou být většími samci silně pronásledovány.
   Při výběru ryb do společenského akvária musíte dodržovat některá základní pravidla. Zvláštní nároky jsou uvedeny v Návodech k chovu živorodek a dobrý akvarista by vám s nimi měl také poradit. Pohromadě chovejte pouze ryby, jejichž životní projevy jsou podobné. Chování svých ryb v akváriu musíte neustále pozorovat. Jakmile zjistíte, že některá ryba ve společenské nádrži je utlačována, musíte ji přelovit do jiného akvária, případně musíte odlovit rybu, která ji pronásleduje.

Živorodky mají rádi teplé a slunečné počasí
   S výjimkou gudeovitých se skoro všechny živorodky cítí dobře teprve při teplotě vody vyšší než 22° C. Proto potřebujete topné tělísko, kterým vodu v akváriu ohřejete, a teploměr, jehož pomocí teplotu odečtete. K ohřívání vody v akváriu jsou nejvhodnější regulovatelná topná tělíska. Výkon topítka ve wattech by měl odpovídat zhruba polovině objemu nádrže v litrech. Aby ve všech částech akvária byla pokud možno stejná teplota, je nejlepší umístit topítko do blízkosti výtoku filtru nebo do blízkosti vzduchovacího zařízení. Nádrže s živorodkami mohou být intenzivně osvětlovány. Takové osvětlení sice podporuje růst řas, ale většina živorodek řasy miluje jako doplněk své výživy.
   U většiny druhů živorodek tvoří živá potrava součást jejich přirozeného jídelníčku. I druhy označované jako rostlinožravé nebo řasozřavé přijímají část živočišné potravy – mezi řasami totiž žijí mnozí živočichové. Proto byste měli všem živorodkám nejméně jednou týdně obohatit jídelníček živou potravou. Tu si obstaráte třemi způsoby – odchytem v přírodě, zakoupením nebo odchovem. Potravu, kterou si sami nachytáte (perloočky, samičky buchanky, nosatičky, patentky atd.) v přírodě, umístěte nejprve napůl hodiny do intenzivně provzdušňovaného, asi dvacetilitrového akvária, které bude sloužit pouze k tomuto účelu. Za tuto dobu se na stěnách nádržky usadí nezmaři, ploštěnky i pijavky, které by vám mohli „zaneřádit“ vaše akvárium.

KV                                                             Ilustrační foto: PK

Přihlášení