Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak si správně připravit podklad pro natírání

Jak si správně připravit podklad pro natírání

Mechanickou nebo chemickou cestou
Mechanicky barvu či lak odstraníme broušením nebo škrábáním. Metodu je potřeba zvolit podle toho, jak šetrné zacházení dřevo potřebuje. Pro dřevo je však obecně nejšetrnější metodou odstraňování starého nátěru použití horkého vzduchu. Nátěr totiž změkne, a pak se dá jednoduše seškrábnout ocelovou špachtlí.
    Na odstraňování starých nátěrů existuje také chemická cesta v podobě speciálních přípravků. Ty se na barvu  nanesou pomocí štětce a po výrobcem doporučené době se rozpuštěný starý nátěr seškrábne ocelovou špachtlí či drátěným kartáčem. Stejný postup lze uplatnit i u kovového podkladu. Kov musí být před natíráním ošetřen především proto, aby se co nejvíce zamezilo korozi. U špatně předpřipraveného kovového povrchu se může rez později šířit i pod nátěrem, čímž dochází k jeho znehodnocení. Nejúčinnější ochranou proti novému rezivění jsou potom kvalitní ochranné podkladové nátěry.

Nezapomeňte vyspravit vady dřeva
Dřevo připravovaného podkladu musí být hladké, načisto obroušené smirkovým papírem s jemnou zrnitostí. Zároveň musí být povrch dřeva před nanesením barvy zbaven prachu mastnoty a nečistot. Konečný směr broušení plochy nebo výrobku musí být vždy po směru let.
Zaoblené tvary dřeva, profilové lišty nebo zábradlí nejsnáze obrousíme smirkovou houbičkou s pružným jádrem. Ta přilne k libovolnému tvaru materiálu. Houbičku je možné zakoupit v několika hrubostech zrna povrchu smirku.
   Jedním ze způsobů, jak připravit dřevo nebo výrobek z něj pro konečnou povrchovou úpravu, je zlehka je přetřít vlhkým hadříkem. Tak se uvolněná vlákna postaví a je možné je přebrousit ještě jednou před samotným nátěrem. Při kontaktu s barvou pak reagují podstatně méně.
   Před samotnou povrchovou úpravou je také nutné vyspravit vady dřeva, jako jsou trhliny, vyštíplé části nebo poškozené suky. Vhodné je použití tmelu, který může být jako práškový polotovar nebo již namíchaný. Použít je možné i tmel barevně natónovaný a odpovídající budoucí povrchové úpravě materiálu. Pomocí špachtle se tmel nanáší na poškozené místo, nechá se zaschnout a zabrousí načisto.

Zrnitosti smirkového papíru je dobré střídat
Pro kvalitní povrchovou úpravu podkladu si nevystačíme pouze s jednou zrnitostí smirkového papíru. Dle druhu dřeva výrobku postupujeme od nejhrubšího zrna až k nejjemnějšímu vhodnému pro daný materiál. Na jeden výrobek je proto vhodné použít dva a více druhů smirkového papíru s různou zrnitostí. Nejběžnější zrnitost smirkového papíru vhodného pro měkké dřevo je 80-150. Brusné zrno může být naneseno na papíře nebo na plátně. Pro menší výrobky nebo materiál můžeme použít brusnou houbičku nebo gumový brusný špalík, na který si smirek přichytíme. Pro větší plochy je vhodná pásová, vibrační nebo multifunkční bruska. Po ruce mějte i lékárničkou a přípravek na vypláchnutí očí, kdyby došlo k jejich zasažení. Pracujete-li v místnosti, dobře větrejte, při práci nejezte, ani nekuřte.

Jak na to aneb dobré rady z praxe
Dnes se poškozené povrchy nejčastěji odstraňují horkovzdušnou pistolí, s níž se laikům a kutilům pracuje bezpečněji než třeba s opalovací lampou, či plynovým hořákem na propan butan. Při práci s otevřeným plamenem stačí chvilka nepozornosti a barva může chytit a dřevo se připálí.
   Zbytky seškvařeného nátěru se odstraňují špachtlí a vhodnými škrabkami, v případě vlysů a reliéfů lišt volte zakulacené tvary. Na nástroje netlačte, při nepozornosti se poměrně snadnou zaryjí do dřeva a způsobí v něm rýhy nebo dokonce odštípnou třísky. Plochy, které jsou hladké, neponičené a bez silných nánosů nátěru, můžete precizně obrousit vibrační bruskou nebo smirkovým papírem, dobře zbavit prachu a poté natřít.
   Silné, několikavrstvé staré nátěry odstraňte speciálním odstraňovačem nátěrů. Nanášejte ho širokým štětcem a vždy postupujte podle návodu výrobce, uvedeném na obalu výrobku. Pokud se na povrchu nachází více vrstev starých barev, je nutné celý postup opakovat. Po jejich odstranění se musí působení odstraňovače zastavit – zneutralizovat jej např. technickým benzínem, ředidlem apod. Poslední zbytky odstraňovače je dobré smýt vodou nebo terpentýnem. Po vysušení se dřevo obrousí.

  KV                                                                             Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení