Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak se zbavit starého bazénu

Jak se zbavit starého bazénu

Než začnete likvidovat
Současné technologie umožňují generální opravu, která při správném provedení prodlouží životnost starého bazénu prakticky na neomezenou dobu. Na začátku je proto vždy dobré, poradit se s odborníkem, bude-li potřeba bazén zlikvidovat nebo zda-li se vyplatí do něj ještě investovat. Pokud opravu doporučí bazénu se zbavit, je třeba provést následující kroky:

1. Nejprve opravit bazénovou konstrukci. Tedy oklepat starý a nedržící beton a všechny stěny zahladit vyrovnávací hmotou.

2. Odstranit praskliny, které se musejí takzvaně sešít, tedy například vylít epoxidem.
3. Opravené čisté stěny napenetrovat např. přípravkem PE 202. Před nanesením penetrace musí mít beton zbytkovou vlhkost méně než 4 %.

4. Důležitým krokem je nanesení izolační vrstvy. Doporučuje se stěny izolovat hydroizolační stěrkou SE 6, která se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Každá zasychá zhruba 24 hodin. Před první vrstvou izolace je vhodné plochu bazénové vany navlhčit.

5. Mezi první a druhou vrstvu hydroizolační stěrky vložíte do rohů a koutů bazénu izolační pásku SE 5.

6. Po vytvrzení poslední vrstvy hydroizolace je vana připravená pro položení keramického obkladu. Je třeba vybrat obklad speciální určený pro bazény. K lepení obkladu slouží flexibilní lepidlo. Nikdy nezapomínejte na dodržení dilatačních spár. Jejich vzdálenost je třeba řešit individuálně, ale obecně platí, že nezbytná je dilatace podlahy od stěn. Další záleží na velikosti a tvaru bazénu.

7. Na vyčištěnou dilatační spáru ošetřenou adhezním před-nátěrem, který zlepší spojení silikonu k dlažbě, vkládáte do spáry speciální provazec PES, který se následně překryje neutrálním silikonem NSI. Na spárování používejte zásadně epoxidovou spárovací hmotu, která je chemicky odolná proti dezinfekčním látkám používaným při provozu v bazénu.

Jak bazén, který má ještě sloužit, opravit
I při sebeopatrnějším zacházení se může stát, že se bazén poškodí. Jaké závady jsou nejčastější a co s nimi?

Drobná poškození či protržení fólie: Firmy nabízejí sady speciálních záplat, kterými lze poškození opravit, aniž by se musela z bazénu vypouštět voda. Některé firmy toto lepení dodávají přímo s bazénem.

Vícenásobné poškození fólie: Mezi náhradními díly sice najdete i celé nové fólie, ale jejich cena je prakticky totožná s cenou nového bazénu. Je proto dobré zvážit, zda se taková oprava vyplatí.

Prasklá kovová vzpěra: Lze koupit novou a vyměnit ji.

Protržení nebo poškození krycí plachty: Podobně jako pro bazénové fólie i pro ně existují sady záplat.

Nefungující filtrace, skimmer, ohřev vody: Jejich opravu raději svěřte odborníkům.

  KV                                                                             Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení