Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Jak se nenapálit při koupi ojetiny v autobazaru

 Výši finančních prostředků nutných k opravám a údržbě staršího automobilu ovlivňuje především celkový stav zakoupeného vozidla. Základními kritérii jsou rok výroby a počet ujetých kilometrů spolu s kvalitou provozní údržby. Tyto souvislosti však nemusí platit ve všech případech. V nabídce výjimečně najdeme i poměrně dávno vyrobené modely bez zjevných závad a naopak podle data výroby zánovní automobil je již značně opotřebován a údaj na počítadle tachometru zdaleka nesouhlasí s daným stavem. Uvážený výběr z nabídky použitých vozidel je tedy prvním krokem k podstatnému snížení následných investic do oprav.
   Pravděpodobnost vzniku poruchy u již dříve používaného vozidla můžeme podstatně snížit, ne však zcela vyloučit. Prvním krokem k získání spolehlivého ojetého automobilu je jeho podrobná prohlídka a zejména snaha nashromáždit co nejvíce informací o časovém průběhu a rozsahu dřívějších servisních úkonů a oprav. Abychom však získali vůz, na který se v dalším provozu můžeme spolehnout, je dobré již při jeho koupi počítat s vyčleněním určité sumy peněz na návštěvu autoservisu ihned po jeho převzetí. Zkušení automechanik udělá potřebnou revizi a potřebné opravy tak, že automobil ujede spolehlivě značné množství kilometrů. Je pak rozumné, aby znovu stanovil datum či kilometrový proběh další kontroly. Snaha ušetřit za každou cenu se mnohdy nevyplácí, neboť opotřebení některé části vyvolá následná poškození a někdy i výrazné zvýšení ceny oprav a navíc vozidlo přestane poslouchat zrovna v okamžiku, kdy se nám to vůbec nehodí.

V autobazaru by měla být samozřejmostí nájezdová rampa a zkušební jízda.
   Jednoznačnou výhodou autobazarů je s ohledem na jejich velikost schopnost nabídnout široké spektrum značek a modelů v rozsáhlém cenové rozpětí. Celková kvalita poskytovaných služeb se však může výrazně odlišovat. Je vhodné se předem v daném regionu informovat o pověsti a případné zkušenosti s prodejci ojetin.
   Základní službou každého prodejce je poskytnout možnost důkladné prohlídky vozidla. Tu nelze uskutečnit v celém rozsahu bez nájezdové rampy nebo jiného zařízení. Ochota ke sdělení všech požadovaných informací a dostatečné dlouhá zkušební jízda by měly být samozřejmostí. Nemůžeme však automaticky počítat s variantou, že si vybraný vůz sami vyzkoušíme. V tomto směru musíme chápat majitele autobazaru, neboť ve většině případů svěřují cizí majetek do rukou neznámého řidiče. Přesto však najdeme prodejce, kteří toto riziko pro spokojenost zákazníka podstoupí.
   Snížené riziko pochybení nese s sebou nákup u oficiálních obchodních zástupců jednotlivých značek, z nichž někteří nabízejí již sice provozované automobily, ale garantují, že jejich technický stav byl odborně posouzen na jejich patřičné vybaveném pracovišti řádně vyškolenými pracovníky. Zápis o technickém stavu v převážné většině odpovídá skutečnosti. Na první pohled jednoznačnou výhodnost takového nákupu může zpochybnit vyšší pořizovací cena či již předem pevně stanovené ne vždy nejvýhodnější podmínky splátkového prodeje.

Leasing u ojetých automobilů? Ano, ale ...
   Jen několik málo společností nabízí zákazníkům variantu leasingu u ojetých automobilů. Zejména ty, které mají krytí v podobě zahraničního kapitálu a působí na našem území již delší dobu, můžeme považovat za poměrně spolehlivého partnera. Jejich podmínky, zvláště v oblasti, navýšení původní prodejní ceny, jsou však mnohem tvrdší než u nových modelů. S podrobným rozpisem plateb a nutných úhrad se můžeme ve většině případů seznámit přímo u vystaveného auta, a tím je dána možnost okamžitě vypočíst cenový nárůst. Na seznamu bude zahrnuta položka za lustraci a havarijní pojištění, což jsou náklady, které většinou při platbě v hotovosti budoucí majitel nemusí hradit. V případě, že máme finanční krytí, musíme ještě před podpisem smlouvy zvážit, zda zvolený automobil splňuje alespoň některá níže uvedená hlediska:
•Po důkladné prohlídce je technický stav možno označit za velmi dobrý a udávaný počet ujetých kilometrů za věrohodný (u běžných modelů by neměl být vyšší než 100 000 km).
•Jeho prodejní cena + částka zaplacená jako navýšení se jeví ekonomicky výhodnou investicí.
•Zvolený model vyniká výbornou ekonomikou provozu a z velké části splňuje výše uvedené podmínky.
Značná rizika finanční ztráty pak přináší nerozvážně pořízená ojetina na splátky, u které:
•stáří automobilu je blízko maximální hranici pro poskytování půjčky
•počet ujetých kilometrů není možno objektivně posoudit
•nebyl důkladně prověřen technický stav
•má velmi vysoké provozní nároky (spotřeba pohonných hmot, drahé náhradní díly, vysoké zákonné pojištění).

Pozor na velká slova autobazarových reklam
   Snaha jednotlivých majitelů autobazarů získat co nejvíce zákazníků, a tím dosáhnout vyššího obratu, vyplývá především z různých forem reklamy, na niž neváhají investovat vysoké finanční částky. Podbízivost použitých sloganů je jedna věc a pravdivost sdělovaného může být v některých případech, mírně řečeno, přehnaná. Pokusme se obecně posoudit některé proklamované výhody:
•Nejvýhodnější leasing – poněkud odvážné tvrzení vzhledem k tomu, jak problematická je tato oblast právě u ojetých aut. Je na klientovi, aby si sám uváženě prověřil pravdivost sloganu. Předností může být rychlost vyřízení celé operace a menší množství požadovaných dokladů nutných k uzavření smlouvy.
•Lustrace všech nabízených vozidel – pokud je tato skutečnost součástí kupní smlouvy, a ta kupujícím zároveň garantuje okamžité vrácení celé kupní ceny v případě zjištění, že vůz je odcizen anebo je jeho původ jinak nejasný, pak jde o velmi cennou službu.
•Možnost vykoupit automobil zákazníka na protiúčet – lákavá nabídka v sobě přináší ve většině případů zklamání, neboť nabídnutý odpočet ceny zdaleka neodpovídá představám majitele. V tomto případě záleží na mnoha dalších hlediscích, která mohou ovlivnit výsledek jednání. Jedním z nich může být i okolnost, že vybraný automobil je vykoupený vůz, který v autobazaru stojí již delší dobu a pro firmu je i menší zisk z prodeje výhodný. Přitom však zákazník opouští prodejce s pocitem spokojenosti. Výhodou tohoto způsobu je jednoznačně rychlost celé operace. Starý vůz zanecháme na místě a odjedeme ve vybraném modelu. Přitom administrativní věci za nás z velké části zařídí zprostředkovatel.
•Kontrola několika různých parametrů před prodejem. Přínosem zde bývá technická zpráva o této prohlídce, jak je tomu zvykem u autorizovaných servisů, které provozují značkový autobazar. K udržení vozidel nelze v některých případech zjištěné závady odstranit, a to pro finanční náročnost opravy.

   Jakýkoli zásah zákazníka do ustanovení kupní smlouvy je při koupi vozidla v autobazaru prakticky nemožný. Kupující je odkázán na skutečnosti, které stanovují jednotlivé body dokumentu. Pokud nový majitel stvrdí podpisem, že si vozidlo řádně prohlédl, že si je vědom, že jde o ojetinu a souhlasí s tím, že prodávající nenese odpovědnost za vady zjištěné po převzetí automobilu, bere tak na vědomí, že případné problémy má šanci řešit jedině s bývalým vlastníkem. Není rozumné spoléhat se na možnost a formu reklamací, i když tím nejsou upřena základní práva kupujícího daná Občanským zákoníkem. Jejich prosazení soudní cestou je velmi zdlouhavé a většinou se v praxi vůbec nevyplatí.

KV - Ilustrační foto:sxc.hu

Komentáře

Já mohu doporučit známý

Já mohu doporučit známý autobarat AAA auto a např. kategorii známých aut škoda octavia.

Za sebe bych doporučoval

Za sebe bych doporučoval nakupovat u prověřených prodejců, kteří mají dohodu přímo s dodavatelem, například u Citroenu je program Citroen Select a u dalších výrobců jsou podobné...

Přihlášení