Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Hydroponie a jak na ni

   Hydroponie proto není pro rostliny něčím  nepřirozeným a v podstatě se shoduje s jejich způsobem života v dávných dobách. Podle jedné z teorií se před mnoha miliony let, kdy vznikaly suchozemské rostliny, stala základem jejich existence lávová vyvřelina a voda bohatá na živiny. Zvětráváním lávy a rozkladem odumřelých částí rostlin se postupně vytvořila půda, která pak byla různými rostlinami prokořeněna. Jestliže tedy dnes převádíme rostliny na hydroponii, znovu jim vlastně vytváříme prostředí, ve kterém se kdysi vyvíjeli jejich předchůdci.
   Dnes jsou k dostání speciálně upravené a vkusné nádoby pro hydroponii i s praktickým příslušenstvím. Pokojové rostliny jsou většinou pěstovány v systému dvou nádob, který se skládá z vnitřní nádoby a vodotěsné vnější nádoby. Zasunutý měřič stavu vody napomáhá udržovat hladinu živného roztoku v ideální výši. Tato malá trubička a keramické kuličky jsou již při prvním pohledu na rostlinu neklamnými znaky toho, že je pěstována hydroponicky. Byly vyvinuty i hydroponické systémy bez měřiče stavu vody, ty se však příliš neosvědčily. Pro balkony a terasy se nabízí smíšený systém, který kombinuje pěstování v substrátu a v hydroponii. rostliny se vysadí do keramzitu i se zemním balem. K tomu určené nádoby mají velkou zásobu vody a měřič, takže ani rostliny umístěné venku se nemusí tak často zalévat.

Rady pro nákup hydroponických rostlin a příslušenství
   Rostliny pro hydroponii, nádoby a další příslušenství jsou dnes k dostání ve velkých specializovaných obchodech. Ještě před nákupem se informujte o nádobách a příslušenství. Nakupujte pokud možno v dobrých obchodech, které poznáte podle následujících znaků:
•Teplota vzduchu v prostorách není nižší než 17° C, je tam dostatek světla a není tam průvan.
•Nabízené rostliny nemají žádné choroby ani škůdce.
•Rostliny nesmějí mít žluté ani hnědé listy; to je známka nedostatečné péče.
•Personál musí být schopen odpovědět na všechny vaše otázky.

Základní vybavení pro hydroponii
Do základní výbavy hydroponického systému patří vnitřní nádoba, měřič stavu vody, keramzit, vodotěsná hydroponická (vnější) nádoba a hydroponické tablety nebo roztoky se živinami.
Vnitřní nádoba
Do vnitřní nádoby jsou uloženy kořeny rostliny a keramzit. Tento plastový „květináč“ poskytuje rostlinám ideální podmínky k růstu. Ve spodní části má otvory, kterými mohou kořeny prorůstat do hydroponické nádoby. Po straně mají prohlubeň pro měřič stavu vody a výduť, do které se umisťuje živná tableta nebo tzv. baterie. Dno má na vnitřní straně výčnělek pro zasunutí opěrné tyčky pro pnoucí rostliny.
Živiny
Na trhu najdete celou škálu nejrůznějších hnojiv. Chcete-li hnojit své rostliny v kratších časových intervalech, můžete používat tekutá hnojiva vhodná pro hydroponii, která se přidávají do zálivkové vody. Hnojiva v tabletách se hodí zejména pro měkkou zálivkovou vodu. Na dno hydroponické nádoby se položí tableta, která stačí zásobovat rostlinu živinami po dobu asi 6 týdnů.
Měřič stavu vody
Měřič stavu vody má průhlednou horní část a neprůhlednou spodní část. Ve spodní části se nacházejí drážky, kterými voda proniká dovnitř až k plováku. Ten se zvedá a klesá v závislosti na stavu vody. Na plováku je umístěna tyčinka z plastu se signální hlavičkou. Ta podle stavu vody ukazuje na rysku minimum, optimum, nebo maximum. Měřič bývá zakončen červeným otočným knoflíkem se stupnicí, která upozorňuje na následující hnojení. Na každém měřiči stavu vody je viditelně natištěno, k jaké vnitřní nádobě se hodí. Ukazatel stavu vody se zasouvá do otvoru v nádobě zespoda směrem nahoru. Tím je také zajištěno, že měřič bude stát přesně svisle, protože jen tak může správně fungovat.
Konečná sestava
Vnitřní nádobu s rostlinou a měřičem vody vložte do vodotěsné vnější nádoby, která se většinou nazývá hydroponická nádoba. Aby se vám hydroponie dařila, používejte jen takové nádoby, které do sebe správně zapadají. Vnější nádoba nesmí být příliš těsná, aby kořeny měly dostatek prostoru a aby se mohla vytvářet dostatečně velká zásoba vody. Vyberte také vhodný keramický granulát, který se nabízí ve třech různých velikostech zrn.
Keramzit
Keramzit je čistě přírodní produkt; jedná se o hlínu vyfoukanou a vypálenou ve speciálním procesu. Díky řadě předností jsou dnes hnědočervené kuličky keramzitu podstatnou součástí hydroponie. Keramzit je porézní, dokáže udržet vodu a převádět živný roztok ze zásobárny vody do oblasti hlavního růstu kořenů. Rovněž se stará o dobré provzdušňování kořenů. Tím se předchází jejich poškození a zahnívání. Neobsahuje zárodky nemocí, jako jsou bakterie, plísně a půdní škůdci, neobsahuje ani semena plevelů. Keramzit je relativně lehký: kořeny se mohou snadno rozprostřít mezi kuličkami a dostatečně pevně se v nich „ukotvit“, takže se rostlina udrží ve svislé poloze. Na rozdíl od půdy keramzit ani po mnohaletém zalévání neuléhá. Díky tomu se živiny a kyslík dostávají ke kořenům trvale v ideálním poměru. Keramzit je bez zápachu a je čistý, takže ani při přesazování nevzniká téměř žádná nečistota.
Zrnitost
Keramické kuličky se prodávají v různé zrnitosti. Čím nižší je zrnitost, tím vyšší je kapilarita (vzlínavost): v kapilárách je voda zadržována působením kapilární síly proti gravitační síle. Čím užší jsou kapiláry, tím výše kapalina vystoupí. Zrnitost 2-4 mm se používá pro rozmnožování rostlin, tedy pro výsevy, k zakořeňování řízků a při přepichování mladých rostlin. Musíte však u něj udržovat nízký stav vody, aby nedocházelo k přemokření. Zrnitost 4-8 mm se hodí pro pěstování větších mladých rostlin a do menších květinových mís. Obvykle se používá pro vnitřní nádoby vysoké do 9 cm. Zrnitost 8-16 mm se poskytuje kořenům dlouhodobě nejlepší vyváženost v přístupu vzduchu a vody. Používá se pro vnitřní nádoby vyšší než 9 cm a pro všechny velké nádoby. Jiné granuláty, jako je např. expandit, pemza a láva o velikosti zrn 4-8mm a islandský štěrk, nemají pro hydroponii prakticky žádný význam.

KV-Ilustrační foto:flickr.com/Stock.XCHNG

Přihlášení