Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Energeticky úsporné dřevostavby - rámové konstrukce

Energeticky úsporné dřevostavby - rámové konstrukce

Výzkum v osmdesátých letech dvacátého století přinesl nová řešení dřevěných stavebních systémů. K těmto řešením významně přispěly i nové technologické postupy lepených a vrstvených materiálů, nové izolační materiály, nové postupy v protipožární ochraně a požadavky na levnou variabilní výstavbu. Dnešní výroba dřevěných konstrukcí v ničem nepřipomíná tradiční tesařskou práci, je velmi závislá na průmyslové produkci jednotlivých prvků i sestav. Současná výstavba dřevěných budov již nenapodobuje, až na zdůvodněné výjimky, tradiční dřevěné stavby. Také systémy tradičně stavěné v minulém století v anglosaských zemích jsou již dnes minulostí. Podstatné je rozlišení nosných systémů budov, důležitá je však i stavba a uspořádání vrstev pláště.

Rámové konstrukce
Dnes jsou ve všech průmyslově vyspělých zemích nejrozšířenější stavby rámové. Počátek jejich vývoje můžeme nalézt v hromadné typizované výstavbě rodinných domků ve Spojených státech amerických. Spodní dřevěný rám, práh, nese stěnové sloupky, které procházejí celou výškou domu (nebo jen celou výškou podlaží). Tyto sloupky fošny s rozměry 2x4 palce, tedy 5x10 cm, jsou blízko sebe a přenášejí váhu na práh. Horní uzavření tvoří do sloupků zapuštěná vaznice.
   Celá konstrukce je (na rozdíl od hrázděného zdiva, kde jsou šikmé trámy) zpevněna přibitými dřevěnými deskami na vnější i vnitřní straně. Stropní nosníky jsou uloženy na stojaté fošně, zapuštěné do nosných sloupků. Celá konstrukce je velmi nestabilní až do konečného pevného přibití dřevěných desek, proto byly se stavbou problémy při větrném počasí. Takové řešení však umožňuje výstavbu levných a velmi různorodých domků.

Moderní rámové systémy
Nové rámové systémy, které vycházejí z těchto zkušeností, jsou staré jen asi 20 let. Možnost návrhu těchto domů byla dána teprve rozvojem strojního parku výrobců, číslicově řízenými stroji, počítačovými návrhy, přesnými vibračními pilami, vhodnými lepidly, i možností dopravy velmi rozměrných prvků na velké vzdálenosti. Problémy s vlhkostí dřeva byly odstraněny moderními sušárnami a klimatizovanými prostorami výrobních hal. Základním dřevěným prvkem většiny výrobců zůstává fošna 2x4 palce (5x10 cm), používají se však stále častěji prvky s průřezem 60x120 mm i lepené prvky šířky 220 mm.
   Při velkém zjednodušení lze říci, že se jedná o panelovou výstavu se všemi jejími přednostmi a s odstraněnými nedostatky. Počítačové návrhy a jednoduchý přenos požadavků do výroby umožňují velmi variabilní dřevostavby jediného dodavatele, od malých, přízemních domků po několikaposchoďové komplexy. Ve svých prospektech dodavatelé nabízejí často několik desítek variant již postavených domů, další individuální úpravy však nejsou velký problém.

Zvenku dřevostavbu nepoznáte
Nosná dřevěná kostra je dokonale skryta a zcela obložená deskami na bázi dřeva – rostlým dřevem nebo vhodným typem třískových desek či jiným velkoplošným deskovým materiálem. Vnější stěna může být pokryta další tepelnou izolací, může být i omítnutá. Vnitřní stěnou může být sádrovláknitá, sádrokartonová nebo dřevotřísková deska, může být vymalovaná běžnými barvami nebo překrytá tapetami tak, jak je to běžné u cihlové výstavby. Proto je oko laika mnohdy jen velmi těžko rozezná od klasické cihlové stavby. Přesto si tyto domy zachovávají řadu výhod, které přináší používání dřeva ve stavebnictví.
 
Aby stavba odolala extrémním podmínkám...
Dřevěné nosníky jsou výrazně lehčí a levnější v porovnání s jakýmkoli jiným dostupným materiálem. Tepelná vodivost těchto prvků je v porovnání s vodivostí betonu nebo cihel mnohonásobně menší. Opracování dřeva v moderních provozech je velmi dobře zvládnuto. Zejména v zahraničí, v lokalitách již bohužel negativně proslavených extrémními větrnými podmínkami, často dochází vlivem silných tornách k demolici celých oblastí s lehkou dřevostavbovou zástavbou. Na dům totiž mohou působit značné boční síly, které kvůli menší hmotnosti domu postaveného z dřevěných nosných prvků mohou snadno posunout těžiště těchto sil mimo základy domu a celý dům převrátit.
   Dřevostavby často nejsou podsklepené, proto je nutné vždy věnovat mimořádnou pozornost kvalitní přípravě základové desky. Pokud nejsme specialisty, nikdy takovou desku neděláme sami a necháme si ji provést u odborné firmy. Výškové tolerance rovinnosti desky jsou velmi malé, běžná je povolená tolerance pod 2 mm v celé připojovací ploše. Nosný betonový rám musí být zanořen do nezámrzné hloubky. Podle systému stavitele se na desku připevní (na maltové tenké lože) prahový trám a na něj jednotlivé panely nebo, a to častěji, se panely pomocí ocelových prvků a speciálních kotev do betonu přímo přišroubují k betonovému podkladu. Pochopitelně, že mezi betonem a dřevem musí být izolační mezivrstva bránící vzlínání vlhkosti do dřeva. Častým požadavkem dodavatele jsou i vývody instalací a odpadů ze základové desky. I tyto prvky musejí být (pokud je dodavatel požaduje) umístěny s velkou přesností.
Pokud je dům vícepatrový, staví se patro po patře a další patro nebo půdní prostor se střechou se ke spodní části upevňuje obdobně jako přízemí k základové desce. Délka a výška jednotlivých panelů rodiného domku odpovídá obvykle délce celé stěny. Proto je nutné zajistit možnosti přepravy, dostatečný prostor pro jeřáb i podvozek panelů. Těmito nástroji disponují prováděcí stavební firmy. Vlastní stavba rodinného domku na připravené základy může trvat i jen jeden až dva dny a je dnes většinou mechanizovaná.

  KV                                                                          Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení