Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Co takhle místo bazénu koupací jezírko?

Co takhle místo bazénu koupací jezírko?

Tato metoda řešení vodních nádrží u domů pochází z Rakouska a Německa a je stará zhruba 20 let. V zahraničí se stává moderním trendem a u nás rychle získává na popularitě. Na druhou stranu se ale v rámci reklamy při prosazování koupacích jezírek zneužívá termín ekologie. Tvrdí se, že voda v koupacím jezírku sama čistí bez technických zásahů do procesu. To samozřejmě není pravda – bez údržby nemůže přežít žádný uměle vytvořený relativně malý systém. Zapomíná se i na postupné uvolňování ftalátů (změkčovadel) z fólií na bázi PVC, kterými se kontaminuje voda v jezírku.
   Koupací jezírko je umělý ekosystém, který funguje na principu udržení biologické rovnováhy vody při dostatečném obsahu kyslíku ve vodě. Každá voda (kromě destilované) obsahuje více nebo méně živin potřebných pro růst řas. Tím se vytvoří podmínka pro osídlení vody další mikroflórou. Je-li živin příliš mnoho, voda se zakalí a dno a stěny porostou hustým řasovým kobercem. Horská jezera jsou křišťálově čistá, protože jsou celoročně velmi studená a neobsahují dostatek živin pro růst čehokoli. Naše velké rybníky a přehrady jsou v létě plné řas a sinic, protože obsahují obrovské množství živin. Malé množství pobřežní vegetace nebo mokřady, jež by automaticky plnily čisticí úlohu, jsou nahrazeny betonovými břehy nebo plážemi.

Koupací jezírko je jako akvárium
Pravý přírodní rybník či jezero má vyvážený poměr čisté vodní plochy a tzv. regenerační zóny, tedy plochy s mělkou vodou, která je zarostlá vodními, bahenními a vlhkomilnými rostlinami. V našich podmínkách jsou to převážně orobince a rákosy. Méně bujně rostoucí druhy rostlin se většinou po lidských zásazích do přírody zachovaly jen v chráněných olastech.
   V zahradním biotopu se můžeme pokusit nastolit ekologickou rovnováhu tak, aby za nás příroda dělala co nejvíc práce. Majitel by se však měl smířit s tím, že ani tento systém se bez technického zásahu neobejde. Koupací jezírko se bude chovat podobně jako akvárium. Bez údržby, filtrace a odkalování se voda zakalí a jezírko zaroste. I voda v koupacím jezírku musí být v pohybu tak, aby se průběžně snižoval zákal vody.

Biotop, který potřebuje velký prostor
Jezírka působí esteticky velmi pěkně, dobře zapadají do krajiny a velice zajímavě oživí každou zahradu. Jejich jedinou nevýhodou jsou poměrně značné nároky na plochu a na objem vytěžené zeminy. Lidé, kteří nemají dostatečně velkou zahradu a chtějí jezírko, by se měli smířit s tím, že na koupání nebude příliš vhodné. Umělý biotop má oproti klasickému bazénu jednu zásadní nevýhodu – k dokonalému fungování potřebuje velký prostor. Běžné velikosti jsou 80 až 100 m², protože jinak by takový uměle vytvořený ekosystém nebyl dostatečně stabilní a neměl by požadovanou samočisticí schopnost. Koupací jezírko se musí skládat ze dvou hlavních částí – části pro plavání, která je hluboká, a tzv. regenerační zóny, která je mělká, zarostlá vegetací a může mít několik hloubkových stupňů pro různé druhy rostlin.

Stavba koupacího jezírka
Obě části se liší hloubkou. Koupací zóna je hluboká 2 až 2,5 m – jednak proto, aby se do jezírka dalo skákat, a dále kvůli vyššímu objemu vody, který zajistí stabilitu ekosystému. Čisticí zóna s mokřadními rostlinami je naproti tomu mělká, hluboká max. 80 cm. Přechod mezi oběma částmi se řeší různě. Používá se například modřínový rám, který působí jako jasný optický předěl a přitom ve vodě nepůsobí nijak rušivě Modřínové dřevo navíc ve vodě dlouho vydrží. Horní hrana modřínového rámu je v hloubce 30-40 cm.
   Rostliny se osazují podle svých přirozených nároků: v nejhlubší části se umisťují lekníny a další hlubokovodní rostliny, pak nastupuje celé spektrum dostupných vodních rostlin a u břehu jsou zasazeny mokřadní rostliny. Celkem se požívá asi 30 druhů rostlin, např. leknín, kosatec, orobinec, rákos, traviny atd.
   Hluboká část má kolmé stěny. Na dno se nasype nejprve písek, na něj se položí geotextilie a poté hydroizolační fólie silná alespoň 1mm. V hluboké koupací části se fólie ničím nepřikrývá – hladká fólie se lépe čistí. V mělké části je fólie zasypána štěrkopískem bez ostrých hran. Do něho se sázejí rostliny. Ukončení fólie na břehu se skryje pod oblázky. Jezírka mají v létě poměrně značnou teplotu vody 26 a 27 °C (k vyšší teplotě přispívá černá fólie a mělké pobřežní zóny).

Jednoduchá údržba ekosystému
K provzdušňování a cirkulaci vody se používá oběhové čerpadlo. Cirkulace vody by se měla provést takovým způsobem, aby voda procházela štěrkopískovým filtrem mělké části a byla zajištěna její výměna v celém objemu jezírka. Čerpadlo a filtrační zóna  by měly být přístupné z mola nad vodou. Pokud se má jezírko používat pro koupání, nesmí být čerpadlo s motorem pro 230V ponořeno ve vodě, ale musí se umístit v suché šachtě vedle jezírka. 
   Údržba jezírka je velmi jednoduchá: čas od času vysbírat podběrákem listí, v zimě posekat a odstranit uschlou vegetaci. Na dně se tvoří kal, který je nutné před sezonou v koupací části odsát. V mělké části slouží kal k výživě rostlin. Kromě toho bude potřeba čas od času doplnit vodu, která se v horkých dnech odpaří. pokud se jezírko v létě používá k intenzivnímu koupání, bude vyžadovat náročnější údržbu.

  KV                                                          Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení