Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Budoucnost úklidu – bio-enzymatické přípravky

Budoucnost úklidu – bio-enzymatické přípraky

Jakmile se tyto bakterie setkají s vodou obsahující organický odpad, začnou produkovat specifické bílkoviny – enzymy, které dokážou rozkládat jiné bílkoviny, jako například škrob, uhlovodany, živočišné a rostlinné ruky, ale také papír apod. Bio-enzymatické přípravky neobsahují žádné zdraví škodlivé bakteriální kmeny, kyseliny, louhy, fosfáty či další ekologicky nevhodné látky. Naopak. Tyto látky jim škodí − jakékoli dezinfekční prostředky, které obsahují chlor, louh či bělící přípravky bakterie zabijí. A proto například na čištění toalet nepoužívejte přípravky, které je obsahují.
Bio-enzymatické přípravky jsou užitečné nejen pro potrubí, ale také do septiků a žump. Bakterie mají navíc velký apetit; požírají, dokud je co. Díky nim se nehromadí kaly, nevytváří se plovoucí vrstvy z tukového povlaku a neusazují se tuhé organické částice. Tím se výrazně prodlouží interval vyvážení septiku a sníží se zápach. Ale nejen to. Dostatečně přečištěné odpadní vody s obsahem bakterií lze dobře využít jako hnojivovou zálivku pro květiny, stromy či zatravněné plochy.

Přípravek na vany a záchodové mísy
Bakterie vhodné pro využití v potrubí najdete v přípravku Bio Golem P. Vypouštíte-li je do své špatně odtékající vany, výlevky, záchodové mísy či mušle pravidelně, děláte to nejlepší co můžete. Bakterie se v potrubí rozmnoží a dále jej samočinně chrání od nových nánosů. A z toho, že by vám pomalu ukusovaly i z potrubí samotného, strach mít nemusíte. Bio Golem P neobsahuje chemikálie ani kyseliny.  Hodí se i pro domovní čistírny odpadních vod. Podobně jako v potrubí i tady platí pravidlo o velké chuti k jídlu a rychlém množení. Kolonizace životaschopnými populacemi bakterií při pravidelném používání přípravku zajišťuje nepřetržitou samočisticí schopnost ve všech odpadech a septikovém systému.
   Chystáte-li se vypustit do potrubí bakterie z Bio Golem P, nechte jím nejprve asi půl minuty protékat teplou vodu. Přípravek protřepejte, nalijte ho do odpadního otvoru a spláchněte přibližně půl litrem vlažné vody. Obvykle postačí 90 až 120 ml přípravku, které aplikujete na noc, kdy vodu příliš nepoužíváte. Pro dokonalou práci totiž bakterie potřebují 6 až 8 hodin času. Pokud je potrubí silně zanesené, opakujte postup několik večerů za sebou. Poté stačí, budete-li potrubí udržovat v čistotě preventivními dávkami 60 ml přípravku dvakrát měsíčně.

Přípravek na kultivaci septiku a žump
Bio Golem S je vhodní na septiky, žumpy a suché záchody. Obsahuje bakterie v prášku, proto je musíte před použitím oživit. Stačí potřebné množství přípravku rozmíchat ve vlažné stupně (35 až 45°C), nechat ho půl hodiny v klidu a pak vylít přímo do septiku, do odpadu nebo toaletní mísy a spláchnout. Nejhladovější jsou bakterie při teplotách od 20 do 40°C ale dobře tráví už od 5°C. První dávka bakterií by měla být 100 g na 1m³ odpadní hmoty. Po sedmi dnech zvyšte množství na 200 g a aplikujte jej po dobu tří týdnů. Poté již stačí, když se vrátíte ke startovacímu množství a spláchnete-li bakterie do septiku jednou za měsíc.

 KV                                                                                  Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení