Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Braňte se oroseným oknům

Jaká je ideální vlhkost vzduchu?
Orosená okenní skla můžeme pozorovat jak v novostavbách, tak ve starších budovách, a to především v prostorách, kde je z nějakého důvodu vyšší vlhkost vzduchu, jako v kuchyních, v zimních zahradách s rostlinami, nebo suší-li se v místnosti prádlo. Navíc se vlhkost vzduchu zvyšuje i pouhou přítomností lidí. Při standardních činnostech (vaření, koupání, praní, žehlení, vydechování…) člověk vyprodukuje přibližně 3 l vody za den, čtyřčlenná rodina tedy asi 12 l vody. Okna se orosí ve chvíli, kdy se v ovzduší plně nasyceném vodními parami sníží teplota. Čím vyšší je totiž teplota vzduchu, tím více vlhkosti se v něm udrží.  Ideální relativní vlhkost vzduchu v obytných místnostech by se měla pohybovat v rozmezí 45-65%, změřit si ji můžete jednoduše digitálním vlhkoměrem. Je-li nižší, trpí sliznice dýchacích cest a prostředí je navíc vhodné pro výskyt roztočů. Vyšší vlhkost naopak přispívá k tvorbě škodlivých plísní.
   Kondenzaci vody na chladnějších sklech lze omezit instalací lépe tepelně izolujících skel – čím vyšší je koeficient tepelné propustnosti okna U(w) a skla U(g), tím menší je totiž pravděpodobnost rosení oken. K rosení mohou přispívat i další doplňky okna – například vnitřní žaluzie omezují proudění vzduchu po skle okna, a tak je za chladných dní raději vytáhneme. Příliš přesahující parapety zase zabraňují stoupání ohřátého suchého vzduchu, a stejně tak závěsy zakrývající topení brání v místnosti cirkulaci vzduchu. Máme-li podlahové topení, snažíme se pod okna neumisťovat žádné překážky, které by bránily sálání tepla směrem k oknům.

Správné větrání je základ
Existují různé hygienické předpisy, které stanovují jak je třeba větrat ve veřejných prostorech, v domácnosti se prakticky řídíme pocitem komfortu. Kvalita větrání záleží nejen na frekvenci a době větrání, ale také na způsobu. Je rozdíl mezi pomalým větráním jedním otevřeným oknem a například silným průvanem. Pokud máte moderní okna, která dobře těsní, musíte skutečně dbát na správné větrání. U okna je důležitá jak jeho tepelně-izolační schopnost, tak možnost ventilace, a to především ventilace aktivně řízená. Výrobci oken a dodavatelé okenních komponentů často nabízejí možnost větrání pomocí mikroventilace prostřednictvím kování, což znamená, že kliku kování lze nastavit do tzv. čtvrté polohy (k polohám “otevřít”, “zavřít” a “sklopit” navíc úhel 45°), čímž se křídlo okna od rámu oddálí přibližně tři milimetry a vznikne větrací mezera.
   Další možnost představuje systém větracích otvorů vyfrézovaných v rámu okna. Tento systém větrání není vratný, takže pokud byste později chtěli okna plně zatěsnit, nezbude než je vyměnit. Jiný přístup spočívá v úpravě těsnění tak, aby jím mohlo prostupovat více vzduchu. Tato úprava je vratná, protože pokud byste později chtěli znovu plné zatěsnění, provedete pouze výměnu celoobvodového těsnění. Pravděpodobně nejdokonalejším systémem dodatečného automatického větrání jsou ventilační klapky, které se montují do rámu okna.

Vysoušení     
Vysoušení vzduchu je vhodné v prostorech, kde relativní vlhkost vzduchu překračuje 70%. Tento stav je charakteristický pachem „těžkého vzduchu“ známého ze sklepů a dlouho nevětraných místností například rekreačních objektů, které nejsou celoročně obývané. Vedlejším, avšak významným důsledkem vysoušení, tedy odsávání vlhkého vzduchu, je odvádění radonu v místech jeho výskytu. Jednotky pro řízené vysoušení, které dostanete u mnohých prodejců, účinně řeší problémy způsobené vlhkým vzduchem uvnitř objektu. Odsávání odpadního vzduchu probíhá u země, kde se vlhkost hromadí. Zvolený průtok vzduchu a časované spínání zajistí efektivní provoz zařízení z hlediska výkonu i provozních nákladů. Pro vytápěné prostory je vhodné systém vysoušení doplnit o rekuperaci. Tím je možné účinně snížit náklady na vytápění.

Co je to rekuperace?
Pojem rekuperace označuje zpětné získávání energie z odpadních látek. V systému ventilace se prakticky jedná o vzájemné předávání tepla vzduchů s rozdílnou teplotou. Zejména v zimě je výhodné, když teplý odpadní vzduch, který je odváděný z místnosti, ohřeje přiváděný čerstvý vzduch. V létě je naopak možné přispět k udržení chladu v interiéru, použije-li se rekuperace. Účinnost rekuperační vložky je závislá na její délce, na teplotě a vlhkosti vzduchu vnitřního a vnějšího. Například při 80% účinnosti, kdy je venku teplota 0°C a uvnitř místnosti 20°C přivádí rekuperátor z venku do místnosti čerstvý vzduch o teplotě 16°C. Potom každá kWh vložená do systému ventilace s rekuperací přinese úsporu přes 20kWh na topných nákladech.
   Konstrukce rekuperační vložky se vyznačuje vysokou účinností (až přes 80%), spolehlivostí, nenáročnou údržbou a provozně neomezenou životností. Nedochází tak k dodatečnému navyšování provozních nákladů. Další specifickou vlastností rekuperačního systému jsou oddělené vstupy a výstupy čerstvého a odpadního vzduchu. Tímto nedochází k cirkulaci omezené pouze na blízké okolí výdechů, ale je zaručena efektivní výměna vzduchu v celém prostoru místnosti.

KV  - Ilustrační foto:photoxpress.com

Přihlášení