Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Aby třídění odpadu bylo co nejjednodušší

Aby třídění odpadu bylo co nejjednodušší

Papír – nezmačkaný zabere méně místa
Ukládejte zvlášť noviny, časopisy, telefonní seznamy, bílé obálky, papíry z tiskárny, staré dopisy a papírové obaly.
Svorky na papírech nevadí, ale odstraňujte gumičky nebo plastové desky
Papír ukládejte nezmačkaný, zabere tak méně místa
Následující druhy papíru netřiďte: kartony, laminové desky a karty, uhlový papír, nálepky.
Do papíru netřiďte plastem podložený papír, jaký se používá na obaly nápojů a pokrmů rychlého občerstvení, špinavý nebo od potravin umazaný papír, použité ubrousky nebo utěrky.
Vyřaďte časopisy s lesklými obálkami, lepené nerozpustnými lepidly. Recyklujte je tím, že je nabídnete ke čtení přátelům nebo odnesete do čekáren lékařů.

Plasty – obaly od rychlého občerstvení do plastu nepatří
Recyklovatelné plasty jsou označeny písmenem C. Když kupujete výrobky z plastu, přesvědčte se, zda nesou tento symbol.
Většina plastových výrobků je označena různými čísly, určujícími různé typy recyklace: 1 a 2 pro nádoby, 4 pro pytle, 7 pro smíšené nebo vrstvené plasty, kterou nejsou recyklovatelné.
Plastové lahve recyklujte, ale odstraňte z nich nálepky z odlišných plastů.
Vyhýbejte se používání plastových obalů jídla či nákupu jídla v plastových vaničkách; nejsou recyklovatelné, protože jsou kontaminované jídlem
Pokuste se vyhýbat nákupu hotových pokrmů, připravených k ohřátí v běžné nebo mikrovlnné troubě: jsou baleny ve vrstvách plastu, který není recyklovatelný.
Plastové pytle do recyklačních programů nepaří. Ukládejte je a používejte znovu jako nákupní tašky či pytle do odpadkových košů.

Sklo – etikety na lahvích můžete nechat
Sklo by se mělo recyklovat podle barev: barevné a čiré. Ukládejte je podle těchto kategorií do kontejnerů.
Papírové nálepky se někdy obtížně odstraňují, můžete je na lahvích nechat.
Sklo je těžké, nepřetěžujte proto kontejnery, aby se s nimi dalo manipulovat.
Žárovky, tabulové sklo, zrcadla a pyrex ukládejte odděleně od lahví a sklenic, protože mají jiné složení

Hliník a ocel
Ukládejte prázdné plechovky od jídla a potravy pro zvířata. Ukládejte fóliové obaly včetně pečicích a mrazicích táců a obalů od pokrmů rychlého občerstvení. Ukládejte je odděleně od plechovek, protože vyžadují odlišnou recyklaci.
Nepřidávejte k nim prázdné obaly od aerosolů a plechovky od barev protože ty jsou klasifikovány jako rizikový odpadkových odpad.

 

Elektronika – výměna starého spotřebiče za nový
Kupujte kvalitní spotřebiče, které vydrží a mohou se opravit.
Raději si počítač nechte přestavět, než abyste kupovali nový. Nebo vyhledejte společnosti, které počítače recyklují nebo nepotřebné počítače přijímají. Můžete si také zjistit, zda by o počítač neměla zájem místní škola, družina, dětský zájmový kroužek či charitativní organizace.
Když kupujete novou ledničku, troubu, pračku nebo myčku, zeptejte se prodejce, jestli nepřijímají staré spotřebiče k recyklaci. Někdy obdobnou službu nabízejí místní úřady. Pokud recyklujete ledničku, ujistěte se, že z ní jsou odstraněny freony.
Někteří prodejci mobilních telefonů mají „vratný“ systém, do kterého spadají i telefonní baterie. Některé telefonní společnosti přijímají k recyklaci běžné telefonní přístroje.

Textil, oblečení a obuv
Staré záclony, lůžkoviny, oblečení a čalounění mohou být recyklovány k výrobě izolačních vláken pro automobily a vycpávky nábytku.
Nepotřebný textil, oblečení i obuv, které jsou dosud v upotřebitelném stavu, prodejte v bazaru nebo věnujte charitativním spolkům.V některých městech existují speciální charitativní kontejnery, do kterých se zmíněné dává.
Postele, pohovky a čalounění všeho druhu, i záclony a koberce můžete nabídnout do bazaru nebo charitativním organizacím, které je předají rodinám s nízkými příjmy, komunitám či lidem v nouzi.

Nebezpečný domácí odpad
Autobaterie obsahují kyselinu sírovou a olověné destičky; proto se nefunkční baterie musejí odevzdávat do speciálních sběren surovin, případně do autoservisů.
Baterie mobilních telefonů a elektrických přístrojů je obvykle možné vracet výrobci, často paušalizovaným poštovním stykem. O baterie do kamer s kysličníkem stříbra mají někdy zájem klenotníci.
Aerosoly mohou být zpracovány v některých zařízeních na recyklaci odpadu, ale nemačkejte plechovky a ujistěte se, že jsou prázdné.
Použité motorové oleje nalijte do čisté plastové nádoby, označte ji nálepkou „použitý motorový olej“ a odneste do servisu. Stejně byste měli naložit i s použitou nemrznoucí kapalinou, která rovněž patří k nebezpečnému odpadu.
Zahradní herbicidy a insekticidy: prázdné nádoby naplňte do čtvrtiny vodou, zavíčkujte a protřepejte. Použijte na rostliny, vypláchnutí opakujte ještě dvakrát, potom nádobu vyhoďte. Hnojiva, pokud neobsahují pesticidy, můžete vyhodit.
Čistidla obsahující čpavek, bělidla nebo saponáty můžete spláchnout velkým množstvím vody do odpadu. Prostředky na čištění potrubí odneste do likvidačního zařízení. Čističe odpadů spláchněte velkým množstvím vody. Zředěné barvy na textil mžete vylít do odpadu, koncentrované odneste do likvidačního zařízení. Odstraňovače skvrn patří do likvidačního zařízení.
Léky: většina lékáren přijímají nevyužité nebo prošlé léky, případně je můžete spláchnout do odpadu. Chemoterapeutika a anitneoplastika je nutné vrátit na patřičnou kliniku. Nepotřebné teploměry odneste do lékárny.

KV                                                                      Ilustrační foto:sxc.hu

Přihlášení