Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Aby pila v ruce nebolela – vyberte si přímočarou nebo ocasku

Aby pila v ruce nebolela – vyberte si přímočarou nebo ocasku

Přímočaré pily
Přímočaré pily, nazývané též kmitací (kmitosky) nebo vpichovací pily, jsou pro svou univerzálnost po vrtačce druhým nejčastěji používaným elektro-nářadím. Jejich krátký, na jedné straně ozubený list kmitavým pohybem dovoluje vyříznout libovolné tvary, kruhy i křivky a je vhodný i pro podélné, příčné a sdružené řezy (řez na pokos a zkosený řez).Některé listy dovolují i zápich do dřeva bez předvrtání materiálu. Jednostranně ozubený list neřeže při pohybu dolů, ale až při vratném pohybu vzhůru. To zlepšuje ovládání pily, jejíž saně se během řezu přitáhnou k řezanému materiálu. Přímočarý vratný pohyb listu vyvolává táhlo, které je součástí kulisového výstředníkového mechanizmu, uloženého v ocelové nebo hliníkové převodové skříni. Výstředník s unášečem je poháněn čelním ozubeným převodem s korigovanými zuby.
Ke zvýšení výkonu přímořarých pil přispěl roku 1966 vynález předkmitu (též se označuje jako předkyv nebo orbitální výkyv). Po jeho zapojení je list pily při pohybu vzhůru tlačen proti řezanému materiálu, kdežto při výsuvu dolů se od něj naopak odtahuje. Výsledkem je agresivnější zářez, lépe se odvádějí piliny a list pily se méně zahřívá. Pily jsou dnes běžně vybaveny plynulou elektronickou regulací s elektronikou, která dovoluje měnit a v nastavené úrovni udržovat počet kmitů, doporučený k řezání různých materiálů. K upnutí listu dnes stačí pouhé pootočení páčky. Většina přímočarých pil má obloukovou žehličkovou rukojeť s integrovaným spínačem ovládaným ukazováčkem, takže s nimi lze pracovat jen jednou rukou. Větším výkonům vyhovují lépe dvouruční pily s hříbkovým držadlem pro levou ruku, kterou se pila přitlačuje na řezaný předmět, zatímco druhá ruka na plášti motoru u spínače ji vede do řezu.

Základní práce s přímočarou pilou
Zkontrolujte stav pily, neporušenost a dostatečnou délku kabelu. Při vytažené zástrčce se upne zvolený list. Předtím, je-li to třeba, povolí se držák vodicí kladky a po upnutí listu (podle provedení šroubovákem nebo páčkou upínacího systému), se zatlačí kladka ke hřbetu listu a pevně dotáhne. Poloha saní se nastaví pro kolmý nebo šikmý řez. Aby se zabránilo poškození povrchu materiálu, použije se list s opačně orientovanými zuby nebo vložka proti trhání a třepení. Při práci v místnosti se pila napojí k vysavači, který se uvede do chodu dříve než pila.
Řezaný materiál, deska nebo prkno, se upne tak, aby kmitající list měl na spodní straně materiálu dostatek prostoru. Velké desky se upevňují přímo na stůl a řežou se na jejich převislé části nebo v mezeře pracovních stolů.
Plocha, na jejíž čistotě záleží více, musí být obrácena směrem dolů. Čára řezu se proto vyznačuje na protilehlé straně desky. Tam k čistotě řezu přispěje vložka proti trhání.
I když s některými listy lze do měkčích a tenčích materiálů při vnitřním výřezu využít zápichu, jistější je ve vhodném místě provrtat díru, z níž se řez vede.

Pily ocasky
Také ocasky pracují s kmitajícím listem a napodobují ruční řezání. Jejich listy jsou však delší a delší je též zdvih. Mají větší příkon a svou konstrukcí připomínají spíš elektrickou vrtačku. Při osazení vhodným listem je lze využít na libovolné přířezy měkkého i tvrdého dřeva a nábytkových desek, trámů, hranolů a lišt. S tlustšími hrubozubými listy lze odřezávat větve stromů nebo krátit polena. S jemnými zuby mohou řezat plech, plastové desky, vlnitý eternit, polystyrénové bloky a vyřezávat přímé i křivé tvary. Lze odříznout např. vyčnívající vodovodní či plynovodní trubku přímo u zdi neboť delší bimetalové listy odolají i velkému ohybu.
Podle mechanizmu, který mění rotační pohyb elektromotoru na přímočarý vratný pohyb listu, se rozlišují dva typy ocasek. Ocasky podobné vrtačkám pohánějí táhlo kulisovým převodem. Korigovaný pastorek na hřídeli elektromotoru zabírá s talířovým ozubený kolem nesoucím čep. Ten při otáčení klouže ve výřezu kulisy přímočaře vedeného táhla. V napojení táhla se někdy nachází soustava protizávaží, jež vyvažují rázy vzniklé při reverzaci chodu. Ozubení listů směřuje vždy proti upínací stopce, takže pila řeže jen při vratném pohybu listu. Většina ocasek využívá pro větší řezný výkon (podobně jako přímočaré pily) předkmit listu. List po jeho zapojení opisuje v místě řezu přibližně eliptickou dráhu. Při pohybu vpřed mechanizmus list nadzvedává od materiálu, takže při vratném pohybu lépe vyhazuje piliny. List se méně zahřívá a proto i déle vydrží. Podle testů pila se zapojeným předkmitem při stejném příkonu a v témže materiálu vniká do řezu až o třetinu rychleji.

Práce s ocaskou
Zejména výkonnější pily se drží oběma rukama: jednou rukou za obloukovou rukojeť tak, aby ukazováček dosáhl na spínač, druhou rukou za krk pily zdola nebo shora podle druhu práce.
Prkna a desky na stole se řežou směrem k sobě, tj. opačně než s přímočarou pilou.
Při krácení dřeva se pilou kývavě pohybuje, aby se dobře odváděly piliny. Někteří výrobci to usnadňují výkyvným ramenem, které se připevní na podpěru na řezání polen.
K volnému řezání ocelových nebo plastových trub je výhodné použít kleštinovou nebo řetězovou svěrku. Řezání zápichem lze použít u dřeva a měkčích stavebních tvárnic.
Při vyřezávání křivkových tvarů se pila drží ve sklonu asi 10° ve směru přísuvu do řezu a nechá se klouzat opěrnou patkou po materiálu. Při řezání kovových desek je nutné list pily chladit vhodnou kapalinou. Při řezání desek z termoplastu se volí menší otáčky a zmenší se přísuv do řezu, aby se materiál nenatavoval na list.
Při řezání palivového dříví na podpěře lze využít speciální výkyvný držák, umožňující řezat polena až do tloušťky 15cm pouze jednou rukou.
Pila ocaska je jediným elektrickým nářadím, kterým lze odříznout trubku nebo vyčnívající profilové železo či armaturu v rovině zdi. Vyžaduje to dlouhý bimetalový list, který se může při kmitání ohnout až o 20° aniž by prasknul, když se pila opře hranou patky o zeď.
Ocasky s dlouhým rozvedeným listem pro hrubý řez umožňují odřezávat i tlusté větve. Řežou se co nejblíže u kmene. Menší větve se odřezávají shora. Těžší větve o průměru větším než 80 mm se naříznou zdola asi do třetiny průměru a řez se dokončí na téže rovině shora.

KV                                                                       Ilustrační foto:bosch.cz

Přihlášení