Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Aby klimatizace v autě neškodila...

Dezinfikujte plíseň a bakterie
Dnes už si málokdo dovede představit jízdu letním horkem bez zapnuté klimatizace. V té se ale  zachytávají mikroorganismy a prachové částice a to se stává nejnebezpečnějším zdravotním úskalím nejen pro alergiky. Před sezonou proto svou klimatizaci určitě nechte překontrolovat a vyčistit. Hodně servisů má v čase před letními dovolenými na její údržbu speciální akce. Něco zvládnete i sami. Hlavní je dezinfekce, na kterou seženete v autopotřebách speciální spreje.

Zabraňte úniku chladicí tekutiny
Plísně a bakterie ovšem nejsou jediným problémem, který může nastat. Mezi nejčastější závady na klimatizaci patří úniky chladicího média z okruhu klimatizace. Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená (vibrace, rázy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný. K drobným únikům chladiva dochází u každého vozidla, většina výrobců automobilů uvádí jako přijatelný únik asi 15 % hmotnosti chladiva za rok. Větší množství by značilo větší průrvy v klimatizaci a žádalo by si odborný servis.
 
Závady kompresoru
Další významnou kategorií poruch jsou závady kompresoru, u kterého dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje. Proto se při jeho koupi na správné užívání informujte ve speciální prodejně nebo autoservisu.

Přílišně střídání teplot vede ke zdravotním potížím
Nejzrádnější na klimatizaci je její používání. Dejte si pozor na střídání teplot, na přechody z horkého prostředí do studeného. Střídání teplot vede často k nachlazení. Vyvarujte se také příliš dlouhého pobytu v klimatizovaném prostředí. Rozhodně si nenastavujte klimatizaci na příliš chladnou teplotu. Klimatizace také vysušuje sliznice, často se objevuje chrapot a kašel. Je-li klimatizace nastavena často o hodně níž než venkovní teplota, může se podle lékařů vyvinout i revma. Také může docházet vlivem chladu k zatuhnutí trapézových svalů, bolestem krční páteře a hlavy. Může dojít i k zablokování páteře.

Jak správně používat klimatizaci
-před jízdou v interiéru důkladně vyvětrejte
-lidský organismus nejlépe snáší teplotu mezi 21°C a 23°C
-rozdíl venkovní a vnitřní teploty by neměl přesáhnout 5°C
-u manuální klimatizace pro rychlé vychlazení interiéru zapněte větrák naplno a na -první minutu zapněte vnitřní cirkulaci vzduchu
-po dosažení příjemné teploty zapínejte a vypínejte klimatizaci podle potřeby, je   možné také přimíchat trochu teplého vzduchu
-před koncem cesty je dobré klimatizaci, dříve než auto zastaví, vypnout, aby se ze systému dostala ven vlhkost. Její zbytky jsou příčinou vzniku nepříjemného zápachu ve voze.
-postupným srovnáváním teplot mezi interiérem a venkovními podmínkami předejdete před cílem jízdy teplotnímu šoku organismu.

KV - Ilustrační foto:sxc.hu/flickr.com

Přihlášení