Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

8 rostlin se nejsilnější bioenergií

Jak se učíme poznávat vibrace energie u rostlin
   Představte si, že máte pokojovou rostlinu, která stojí na vašem stole, a kolem ní je energetický obal z jemné látky, aura, kterou nemůžete vidět. Vyzkoušejte to jednoduše takto: pohybujte svými dlaněmi asi 5 cm nad rostlinou a zavřete oči. Možná že pocítíte lehký pocit chladu nebo tepla, pulzování nebo svědění.
   Pokud byste si nebyli tímto pozorováním jisti, můžete udělat následující pokus: jděte po západu slunce do blízkého lesa nebo ke skupině stromů. Postavte se ve vzdálenosti 10 až 15 m před stromy a upřete svoji pozornost na 5 minut asi 1 až 3 m nad koruny stromů. Pak zavřete na 1 minutu oči. Potom oči zvolna otevřete. S velkou pravděpodobností uvidíte na okamžik světlý věnec světla nad korunami stromů. Tento světelný věnec je energetický obal rostliny. Fyzikální zkoumání může tento energetický obal zviditelnit pomocí tzv. Kirlianovy fotografie. Jasnozřiví lidé pozorují tento energetický obal jako barevné odstupňování energetického oblaku, jenž je duhovitě měnlivý. Čím jste cvičenější, tím přesněji můžete určit energetický stav rostliny, a tím si učinit závěry o léčivé síle. Lidé s citlivým hmatem mohou vystopovat energetický oblak kolem rostlin pomocí svých rukou. Tito lidé mohou velmi rychle navázat mentální kontakt s rostlinným světem. Lidé s citlivým čichem mohou získat informaci o auře rostlin svým čichem. Ojediněle existují lidé, kteří mají všechny tři tyto schopnosti.

8 rostlin se nejsilnější bioenergií
Bambusa vulgaris – pokojový bambus: Okrasnýb ambus pečuje o podivuhodnou energii v domě, která působí na lidi i zvířata. Energie oscilací je velmi jemná a vysoká. Proto posiluje výborně naši kreativitu a sensitivitu.
Chlorophytum comosum – zelenec: Zelenec váže výtečně bytové jedy, šíří při získání nového bytu nebo nového domu dobrou náladu, přeměňuje špatnou energii na pozitivní a je výborný posilovačem
Citrus – citroník, pomerančovník: Rostlina velmi pěkně voní a přináší celoročně květy, listy a plody. Naplňuje každou místnost radostí, dobrou náladou a chutí k životu. Její oblačná energie přeměňuje negativní oscilace na pozitivní.
Draceana – dračinec: Dračinec má pro člověka velmi příjemnou oscilaci. Je absolutním zdrojem energie, kterou předává jako tryskající fontána neustále vzhůru. Odbourává dobře chemické škodliviny.
Hedera helix – bečťan: Rostlina nenáročná na péči. Je povzbuzující, její energie směřuje stále vpřed. Břečťan má absolutně pozitivní působení a pomáhá lidem, aby se sami dostali z nejnebezpečnějších situací.
Nephrolepis – kapradina ledviník: Tato rostlina působí jako čisticí filtr na nervový systém. Je to zvlášť dobrý společník pro lidi, kteří vykonávají mnoho duševní práce a jsou nuceni si rozumět při práci v týmu.
Oncidium papilio - „motýlí“ orchidej: Absolutně flirtová rostlina je oblíbená zejména u žen. Dodává sebevědomí a možnosti se prosadit a podporuje otevřenost vůči ostatní lidem, až k erotickému kontaktu.
Rosa chinensis – hrnková růže: Hrnková růže čísnká otevírá naše srdce. Má nejjemnější a nejvyšší oscilace ze všech květin – ovšem jen pokud kvete. Podporuje lásku k tvoření, ke zvířatům i přátelskou lásku k lidem.

Jak správně umístit rostliny vyzařující energii
   Zeptejte se při koupi rostliny, jaké potřebuje stanoviště, jaké dávky vody a kolik hnojiva. Zjistěte si v odborné literatuře rady ohledně přesazování, rozmnožování a období klidu. Dbejte zejéna v zimě na správnou teplotu v místnosti a na vzdušnou vlhkost. Mnohé kbelíkové rostliny se musejí před prvními mrazy uklidit domů a v zimě se méně zalévají.
   Nestavte nikdy aktivizující rostlinu vedle své postele. Ostatně v ložnici by se měly vždycky umísťovat jen jednotlivé exempláře druhů působících uklidnění. Rostliny, jak je známo, spotřebovávají stejně jako my v noci kyslík a vylučují do vzduchu dusík. V noci jim totiž chybí světlo, s jehož pomocí ve dne produkují kyslík. Nestavte nikdy rostliny, které jsou částečně nebo zcela jedovaté nebo vylučují jedovaté látky, a tím způsobují podráždění pokožky a sliznic, blízko sebe nebo vašich dětí. Dbejte přitom také na potřeby vašich domácích zvířat.

Zesílení energie tvořením skupin
   Kdo prochází přírodou s otevřenýma očima, může pozorovat, že rostliny žijí rády nejen mezi sobě rovnými, nýbrž vyhledávají také společenství jiných druhů. V přírodě to probíhá bez našeho přičinění. V zahradě stejně jako v domě to spočívá na nás, které rostliny zasadíme nebo postavíme dohromady. Rostliny skutečně i mezi sebou komunikují kromě vysílání látek také pomocí energetických polí a energetických drah. Je možné vycházet z toho, že všechny rostliny, které samy o sobě představují osobnost – zahradník hovoří o solitérách – také nejlépe stojí samotné (sólově). Mohou to být veliké rostliny, jako palmy a jiné okrasné stromy, ale i rostliny, které působí agresivně a útočně, nesou tedy ostré kopinaté listy, jež jsou často dokonce ozbrojeny zuby, ostny a háčky, jako např. juka. Rostliny, které působí trochu mile a nesměle, jako třebas mini-bramboříky nebo africké fialky, ale i druhy s krásnými listy, jako např. drobnolisté fíkusy, se snášejí dobře společně s příslušníky druhu. Čím má rostlina jemnější, graciéznější a měkčí zjev, tím senzibilnější je její oscilace. Představte si netík (Adianthum) vedle juky. Zanedlouho se juka proti této kapradině prosadí a ta zajde. 

KV                                                         Ilustrační foto:Stock.XCHNG

Přihlášení