Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

10 tipů pro sekání a mulčování trávy

Sečení trávníku
Sečení trávníku je základem dobré péče o něj. Při nevhodném sekání může dojít k silnému či nevratnému poškození kořenů a výsledný efekt nevzbuzuje dobrý estetický dojem.
Sečením udržíte potřebnou výšku trávníku, která je daná jednotlivými druhy trávníku. Pravidelným sečením podpoříte odnožování trávníku a dosáhnete dostatečného zárůstu a kvalitního vzhledu travnaté plochy.
   Jednotlivé travní druhy reagují rozdílně na intenzitu a výšku sekání. Častost sekání pak závisí na druhu, funkci trávníku, počasí a typu podnebí. Proto sekejte podle rychlosti dorůstání, a to tak, abyste při každém sekání snížili výšku trávníku o maximálně 1/3 výšky. To v praxi znamená, že po návratu z dlouhé dovolené trávník neposečete najednou, ale vždy jen o 1/3 výšky, v odstupu několika dní, než dosáhnete požadované výšky trávníku. S tím souvisí objektivní skutečnost, že čím relativně výše trávník sekáte, tím méně je stresován horkem a suchem v letním období. Při vyšší výšce trávníku a dobrém zapojení si optimálně drží vlhkost a lépe řídí svůj vodní režim. Tím nedochází k jeho žloutnutí.
   První sečení po výsevu provádějte až při výšce trávníku 6 - 8 cm, kdy by mělo dojít ke snížení na 5 - 6 cm. Postupným sečením v pravidelných rytmech se přiblížíte požadované výšce trávníku.
 
10 tipů pro sekání a mulčování
1. Sekejte často - za normálních podmínek jednou za 5 dní, za sucha po 7 dnech.
2. Sekejte pomalu a klidně.
3. Sekejte s motorem na plný výkon. Tím se ovládá rychlost otáčení nožů.
4. Sekejte s čistou sekačkou. Pod krytem se nesmí hromadit tráva.
5. Sekejte s ostrými noži.
6. Sekejte jen za sucha. Vlhká tráva se bude shlukovat.
7. Sekejte výše. Na jedno sekání neodstraňujte více než 1-1,5" travního listu.
8. Sekejte dvakrát (nejprve na větší délku listu, potom níže), je-li tráva přerostlá.
9. Udržujte trávník v čistotě, zdraví a s dostatečným přísunem hnojiv.
10. Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznámení se s funkcí vašeho stroje pomůže dosáhnout optimálního výkonu.

Recyklujte svou zahradu!
Zapomeňte na dlouho udržovaný názor, že odřezky trávy ponechané na trávníku zarovnávají povrch půdy nebo tvoří plsť. Bylo zjištěno, že plsť se netvoří z odřezků, ale z kořenů, listových obalů a oddenků. Odřezky se rychle rozkládají, neboť obsahují malé množství liginu, látky, která odolává rozpadu. Kořeny a oddenky jí obsahují větší množství, více odolávají rozpadu, a proto přispívají k tvoření travní plstě.
   Takže neuvažujte o plsti. Namísto toho myslete na výživné látky, které se vracejí na váš trávník ze zbylých odřezků. Jeden plný koš se rovná téměř čtvrt libře organického dusíku. Když tedy necháte posekanou trávu na trávníku, sníží se tím náklady na hnojiva. Sníží se také ztráty vody a sníží teplota půdy.

Nejefektivnějšího využití odřezků, dle názoru odborníků, dosáhnete takto:
1.
Neodstraňujte při sekání více než 1/3 listové plochy. Když je například sekačka nastavena na 2", tráva se má sekat, když doroste na výšku 3".
2. Sekejte, když je trávník suchý.
3. Použijte ostré žací nože. Tupá sekačka trhá a ničí rostlinky, a potom se na špičce lístku objeví matné plochy.
Recyklace trávníku je velmi prospěšná. Trávník vás bude mít rád, vaše záda vás budou mít rády a vaši spoluobčané ocení vaše úsilí pro zajištění společné budoucnosti.

  KV - Ilustrační foto:sxc.hu / flickr.com

Přihlášení