Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Fotíme na sněhu - expozice

Fotíme na sněhu - expozice

Digitální fotoaparáty se starají o správnou expozici samy. Vyhodnocují světelnou situaci a nastavují optimální poměr času a clony. Pokud máte přístroj, který neumožňuje žádné ovlivňování expozice, musíte se smířit s tím, že vaše snímky pořízené na sněhu za ostrého slunečního světla budou mírně podexponované.

SHRNUTÍ:

Při fotografování na sněhu za plného slunce hrozí PODEXPOZICE. Proto přístroj nastavíme do mírné přeexpozice EV +0.5 nebo EV +1

Záhada?Teď si asi myslíte, že jsem se spletl. Vždyť na sněhu to za slunečného dne všechno tak svítí, až nás to pálí do očí! Jenže to je ten důvod. Měřicí aparatura jakéhokoli typu a druhu je kalibrována na tak zvanou střední šedou. Měří světlo odražené od plochy s přesně definovaným stupněm šedi (mimochodem, barva pleti Evropana se blíží této střední šedi, takže ve složitých podmínkách se doporučuje namířit expozimetr na dlaň a takto měřit expozici). Sníh ozářený sluncem má pochopitelně od nějaké střední šedé hodně daleko. Expozimetr v našem aparátu (ať klasickém nebo digitálním) se tím nechá zmást a pořádně clonu utáhne. Výsledek? Podexponovaný snímek.

Příklad zde máte na obrázku. Je to pohled na zasněženou scénu, pořízený v únoru za plného poledního slunce. Snímek je lehce podexponovaný. Není to žádná katastrofa, v kterémkoli obrazovém editoru chybu snadno napravíme.
Technicky vyspělejší digitální aparáty však Normálně exponovaný sníh mají možnost expozici ovlivnit. Buď je zde volba +/-, zpravidla po třetině clonového stupně, například: -0.3, -0.7, -1 anebo totéž do plusu. Některé aparáty umožňují manuální nastavení expozice, tudíž plnou kontrolu. My však vystačíme s přidáváním nebo ubíráním expozie po "půlčíku".Podívejme se, co to udělá, když expozici ještě snížíme (nastavením volby EV -0.5). Obrázek už je vcelku silně podexponován - ačkoli i pak by se dal v editoru ještě zachránit. Nicméně je patrné, že se začíná ztrácet kresba ve stínech - a to je špatné. Ještě větší podexpozicí bychom se dostali ke kýženým černochům v tunelu. Proto obraťme kormidlo na druhou stranu. Přeexpozice +0.7, jak vidte, vede k uspokojivému

výsledu. Obraz má kresbu v jasech i ve stínech. Přesto je nádech sněhu poněkud

narůžovělý. Proto odhoďme ostych a přidejme ještě třetinu clony - přeexpozice dosahuje hodnoty EV +1. Sníh je teď mnohem jasnější, stále však si drží kresbu. Je třeba si v editoru pohrát s jeho barvou: ve světle odraženém od sněhu převažuje modrá složka spektra, pitomec foťák ji chce kompenzovat a proto obrázky mají načervenalý nádech. Nakonec nastavíme přeexpozici EV +1.3. Uvidíme, že se nám ztratila kresba z jasů a snímek bude klasickým způsobem přešvihnutý. Proto se budeme držet přeexpozice EV +0.7 až EV +1. Pozor! Nezapomeňte po návratu z vycházky vrátit expozici do normálního režimu, většinou si aparáty pamatují poslední nastavení a mohli byste při příštím fotografickém výletu splakat nad výdělkem!

 

Přihlášení