Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Gekončík noční - zimování

Zimování gekončíků

Dospělá zvířata zimujeme v teplotách přes den 22°C, v noci kolem 20°C. Mláďátka necháváme při 25-28°C, nezimujeme. Noční pokles teploty u mláďat prodlužuje věk dospívání a podstatně zpomaluje růst. Zimování dospělců probíhá 2 - 3 měsíce, někdy v půli února zahájíme jaro. Chladnější perioda nutná není, ale svůj význam přece jen má. Během "zimování" zůstávají zvířata aktivní a dbělá, loví, krmí se a pijí. Jen jedou na pomalejší (chladnější) režim. Nižší teplota sníží rychlost metabolismu, proto je vhodné vynechat krmení myšátky a ostatní krmení podávat v nižších dávkách - pouze co gekončíci "vyluxují" do dvou hodin po krmení, vhodné jsou dětské ovocné přesnídávky a cvrčci. Samice uvítají larvy Zophobas morio.

Někteří chovatelé nezimují, nebo jen na nějakou dobu vypnou zdroje tepla, takže teplota poklesne na teplotu pokojovou. Jsou i chovatelé, kteří gekončíky ponechají bez obav a beze ztrát při 15°C. Nebezpečné jsou teploty kolem 8°C, proto pozor, pod touto hranicí dochází k úhynu zvířat. Nebezpečný je i tepelný šok, proto je vhodné teplotu snižovat postupně, obyvykle několikafázově. Například z 28-25°C ve dne na 22-20°C, pak např. na 18°C, pak 15°C. Zhruba po týdnu. Teplota kolísá dle režimu den/noc cca o 5°C, protože na noc zvířatům vypínáme tepelné zdroje, takže kolísání v tomto teplotnímu rozmezí gekončíkům nevadí. (Jsou mu uvyklí ve zhruba 12h intervalech.)

Zimováním" se do určité míry napodobují podmínky v přírodě. A proč je vlastně dobré zimovat? Organismus zvířete si odpočine, nabere nové síly a samičky špeky na bříšku a na ocásku... pardon, "vypaseny do líbezné kulatosti, zaoblí se do lahodných tvarů...", které pak využijí při tvorbě vajec. Postupné zvyšování teploty na jaře (až na optimálních 28°C) je pak účinným startérem pro rozmnožování.

Autor: MgA. Helena Kühnelová          www.macularius.wz.cz

Přihlášení