Nejnovější video
  • Spustit video
Anketa

Nabíjení autobaterie

Nabíjení autobaterie
Aneb: Podrobné informace k nabíjení autobaterie
                              

Nabíjení v autě - alternátorem: Automobily jsou v dnešní době vybaveny alternátory s elektronickým regulátorem dobíjení. Při jeho správné funkci má být při běhu motoru na kontaktech autobaterie napětí v rozmezí 13,8 - 14,4 V. Díky elektronickému regulátoru napětí nepřekročí 14,4 V. Jinak by totiž  docházelo k přebíjení baterie a tím i k většímu úbytku elektrolytu. Nabíjení dobíječkou: můžeme provádět bez demontáže baterie z vozidla nemusíme ani odpojovat kontakty autobaterie. Dobíjení bychom měli provádět proudem přibližně o velikosti 10% kapacity autobaterie (pro autobaterii 50 Ah proudem cca 5 A). Autobaterie se považuje za plně nabitou: jestliže všechny články intenzivně plynují a elektrolyt vykazuje hustotu 1,28 g / cm3, a napětí autobaterie měřené při průchodu nabíjecího proudu je v rozmezí 15,3 - 16,5 V. Akumulátor téměř zcela vybitý: vykazuje hustotu elektrolytu 1,12 - 1,15 g / cm3. Takovýto akumulátor může při větších mrazech zamrznout a poškodit se. Případně se může i zcela roztrhnout. Hluboce vybitý akumulátor: (hustota elektrolytu je menší než 1,07 g / cm3) může zamrznout již při teplotách slabě pod nulou. Pokud nebudeme delší dobu vozidlo používat: je nutné autobaterii "udržovat v kondici" pravidelným dobíjením: Akumulátor v nádobě z tvrdé pryže (starší autobaterie) dobíjet 1x za 3 měsícíce Akumulátor v nádobě z polypropylénu stačí dobíjet 1x za 5 měsíců Starat se samozřejmě musíme i o autobaterie s částečnou údržbou (nemají šroubovací zátky), které je také nutno časem dolít destilovanou vodou (zátky vydloubneme nožem) a samozřejmě dobít. Pouze u zcela bezúdržbových baterií (DELCO, Optima ... ), se o elektrolyt nemusíme starat, protože tyto autobaterie používají odlišnou technologii (také jsou výrazně dražší). Tyto autobaterie stačí udržovat nabité. V jakém jsou stavu poznáme podle indikátoru (nazýván též "magické oko"). Většinou platí (např. DELCO):
zelená - bezvadný stav, nabitá
červená - potřeba dobít
černá - autobaterie dosloužila

 

Autor J-alarm                                                            www.jweb.cz

Přihlášení